<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Deze vier eigenschappen bepalen het succes van een facilitair manager

Terug naar blog overzicht

Waar je voorheen als facilitair manager je bezighield met de bedrijfskantine en de indeling van het gebouw, ligt tegenwoordig de focus steeds meer op de strategie van de organisatie. Het draait meer en meer om beleving. Deze benadering vergt een andere houding van facilitair managers. Welke eigenschappen heb je als facilitair manager van de toekomst nodig?

Zodra de basis op orde is en processen efficiënt zijn ingericht, praten we met opdrachtgevers vooral over de strategische agenda. Vragen die dan op tafel komen zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen facilitaire diensten helpen bij het bevorderen van de vitaliteit? Hoe kan een aantrekkelijke werkplek bijdragen aan een hogere productiviteit? Als ik een open entree wil, wat betekent dit dan voor mijn beveiliging? Het gaat meer dan ooit over het totaalplaatje van de organisatie. Om de integratie van services in plaats van het leveren van losse diensten. Maar hoe pak je dit aan?

Wees experimenteel

Het takenpakket dat we kennen van de huidige facilitair manager past niet meer bij de taken en verantwoordelijkheden van de toekomstige facilitair manager. Ontsla jezelf om te beginnen van de functienaam facility manager en neem de rol aan van community manager, employee wellbeing specialist, productiviteitsverhoger, social innovation manager en ga zo maar door.

Bekijk de werkplek van de toekomst vanuit deze nieuwe rol; wat doet de werkplek met de beleving van medewerkers? Hoe beïnvloedt de werkplek de productiviteit? Als je durft te experimenteren in een nieuwe rol, komen de antwoorden op deze vragen vanzelf.

Wees een strateeg

Uiteraard heb je in jouw rol een bepaald ideaalbeeld in je hoofd, maar past dit beeld ook bij hetgeen waar de organisatie mee bezig is? Door de doelstellingen van de organisatie centraal te zetten, zorg je ervoor dat jij de juiste KPI’s nastreeft. Waar gaat de organisatie in de toekomst mee aan de slag? En hoe kun jij hier in jouw nieuwe rol aan bijdragen?

Als toekomstige facilitair manager moet je beseffen op welke manier je werk onderdeel is van het grotere geheel, zodat je in staat bent om de organisatiestrategie te vertalen naar concrete doelstellingen.

Wees een verbinder

Facilitair management is van oudsher een eilandje binnen de organisatie, net zoals marketing-, ICT- en HR-afdelingen. Het facilitair management van de toekomst vraagt echter om een multidisciplinaire samenwerking. Neem het initiatief en verbreek de silo’s tussen de verschillende afdelingen, zodat je aan de slag kunt met afdelingsoverstijgende projecten.

Het succes van de afdeling staat tenslotte niet meer centraal, maar de waarde die je gezamenlijk levert aan de overkoepelende organisatiedoelstellingen.

Wees een data-analist

Ook in het facility management gaat Internet of Things een steeds grotere rol spelen. Een voorbeeld zijn sensoren die meten waar en hoeveel medewerkers aanwezig zijn op kantoor, zodat er specifieker wordt schoongemaakt. Maar ook het terugdringen van onnodig energieverbruik door licht- en klimaatsystemen is mogelijk doordat deze systemen alleen geactiveerd worden als bepaalde ruimtes ook daadwerkelijk in gebruik zijn. Verdiep je in deze technologie en besef wat een impact je hiermee kan maken.

Neem contact op

Bij HEYDAY Interim brengen we nieuwe bevlogenheid in je organisatie. Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Hoe kunnen wij je organisatie een stap vooruit brengen?

Ben jij zelf deze bevlogen en betrokken collega? Heb jij kennis van zaken en gevoel voor mensen? Sluit je aan bij de HEYDAY familie en bekijk onze facility management vacatures.
 

06-HEYDAY_interim-52-min
Picture of Lisa Hagoort

04-04-2022

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY