<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Wat is een interim facilitair manager en wat kun je ermee?

03-HEYDAY_interim-17-min-1

Facilitaire interim oplossing: wat is dat?

Een facilitaire interim oplossing houdt in dat een facilitaire functie tijdelijk vervuld wordt. Hier kunnen verschillende redenen of doelen voor zijn, waarin we een driedeling maken. 

  1. Allereerst gaat het vaak om tijdelijke vervanging van mensen die wegvallen binnen een organisatie. Denk aan ziekte of zwangerschapsverlof.

  2. Daarnaast kan het gaan om professionalisering binnen de organisatie, waarbij wordt geprofiteerd van nieuwe kennis die wordt binnengehaald.

  3. Naast vervanging en professionalisering, gaat een facilitair interimmer vaak op projectbasis aan de slag binnen een organisatie. Het gaat dan om het opzetten van nieuwe zaken die vragen om een interimmer, omdat de rol binnen het bedrijf zelf niet kan worden opgepakt. 
03-HEYDAY_interim-32-min

Voordelen van een facilitair interim.

Iedere organisatie is uniek, wat betekent dat een interim oplossing altijd maatwerk is. Toch zien we in de praktijk dat de voordelen van (facilitair) interim voor werkgevers in alle branches van toepassing zijn.

Of het nu gaat om een effectiever wervingsproces, de waarde van flexibiliteit of het profiteren van onze interne kennisdeling; er zijn een heleboel manieren waarop HEYDAY Interim waarde toevoegt binnen organisaties. 

De 5 grootste voordelen van interim

Benieuwd hoe dit er binnen jouw organisatie uit kan zien?

Onze facilitaire interimmers bespreken graag jouw unieke situatie in een adviesgesprek.

01-HEYDAY_interim-15-min