<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Meer werk van Petra de West.

Picture of Petra de West

Petra de West

General Manager HEYDAY Hospitality

Bekijk meer

HEYDAY_MicheleGiebing-89

Hospitality als boost voor je organisatie.

Goede hospitality levert een waardevolle bijdrage aan het imago en vergroot de kans op enthousiaste sollicitanten en loyale klanten. Ontdek in dit whitepaper waarom én hoe.