<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
07_HEYDAY_integrated_

Privacy statement

Privacy verklaring en cookiebeleid HEYDAY Facility Management Groep BV, bestaande uit HEYDAY Integrated Facility Management BV, HEYDAY Facilitaire Dienstverlening BV en HEYDAY Consultancy & Detachering BV.

Inleiding

Voor de uitvoering van haar diensten maakt HEYDAY gebruik van bepaalde persoonsgegevens. Ook gebruiken we cookies op onze website waarmee we informatie verzamelen. In deze verklaring geven wij hierover nadere informatie, zodat je weet wat we met jouw gegevens doen, waarom we dat doen en hoe je ons kunt bereiken met eventuele vragen hierover. De persoonsgegevens die we van je vragen en verwerken, beperken zicht tot het hoogstnoodzakelijke en zijn enkel bedoeld om contact met je op te kunnen nemen en je van relevante informatie te kunnen voorzien. Wij dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat wordt voldaan aan geldende wet & regelgeving op dit gebied (i.c. AVG). Voor de uitvoering van bepaalde diensten is het nodig dat we gegevens delen met derde partijen. We zullen echter nooit dergelijke gegevens verkopen of om andere redenen aan derde partijen ter beschikking stellen.

 

corporate-dot

Welke gegevens leggen we vast en waarom

Afhankelijk van de website waar je je aanmeldt vragen we om bepaalde persoonsgegevens. Veelal betreft het je naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, soms ook aanvullende gegevens zoals een adres en bedrijfsnaam. Deze gegevens hebben we nodig om met je in contact te kunnen treden of om je van de gevraagde informatie te kunnen.

Delen met derden

Voor de uitvoering van bepaalde diensten schakelen we derden in. Wanneer het voor de uitoefening van die dienst noodzakelijk is worden bepaalde persoonsgegevens met hen gedeeld. Het betreft slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

In een enkel geval (bijvoorbeeld bij gebruik van bepaalde software) worden gegevens ook gedeeld met partijen buiten de EU. Wij zien er op toe dat dat enkel (sectoren en/of regio’s van) landen zijn die voldoen aan de wettelijke eisen en een volgens de Autoriteit Persoonsgegevens adequaat beveiligingsniveau kennen en leggen afspraken daarover schriftelijk met die partijen vast (in verwerkersovereenkomsten).

Bewaren

Zolang als het voor de uitvoering van onze diensten of het verschaffen van informatie nodig is, zullen wij je gegevens bewaren. Zodra deze dienstverlening of informatieverschaffing stopt, worden je gegevens verwijderd of worden deze geanonimiseerd.

Jouw rechten

Wij respecteren jouw rechten en zullen verzoeken in dit kader -waar dat maar enigszins mogelijk is- honoreren. Wat betreft de persoonsgegevens die we van je verzamelen heb je te allen tijde minimaal recht op informatie, op inzage, op rectificatie en op verwijdering. Een verzoek daartoe kun je indienen via het contactformulier of per e-mail, waar je ook of met andere vragen, opmerkingen of klachten inzake privacy terecht kunt.

Cookies

Op onze website wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen en het gebruik van onze website zo aangenaam en doeltreffend mogelijk willen maken, informeren wij je hierover.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van onze website wordt opgeslagen door je internetbrowser op je computer, smartphone of tablet. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend. Sommige cookies bewaren bepaalde instellingen, zoals je voorkeurstaal, die je dan niet telkens opnieuw hoeft in te stellen, maar er zijn ook cookies die privacy gevoelige informatie opslaan. Hieronder informeren wij je over welke cookies we gebruiken en met welk doel dat gebeurt.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics“-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.