<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Hoe ziet de toekomst van hospitality eruit?

swoosh

Trends en ontwikkelingen binnen de hospitality branche.

Hoe ziet de toekomst van hospitality eruit? Vele ontwikkelingen, zoals de doorbraak van hybride werken, de krapte op de arbeidsmarkt en de opkomst van nieuwe technologieën, vragen om een andere invulling van de hospitality dienstverlening binnen een pand. De focus verschuift van een traditionele inrichting van de receptie naar een allround hospitality professional. Deze trends en ontwikkelingen resulteren in kansen om een organisatie nog gastvrijer in te richten. Maar welke trends en ontwikkelingen spelen er binnen de hospitality branche? Op deze pagina schetsen we een beeld van de toekomst.

hospitality branche

Doorbraak van hybride werken.

Vanwege de corona-lockdowns in 2020 en 2021 zijn hybride werken en communiceren op afstand in sneltreinvaart - en op alle niveaus -  volledig geaccepteerd geraakt. Toen de viruspandemie langzaam maar zeker uitdoofde, hielden organisaties vast aan hybride werken, omdat het veel voordelen heeft voor zowel medewerkers als de organisatie. Als gevolg van deze werkrevolutie veranderen de eisen die gebruikers stellen aan de kantooromgeving.

Je kunt denken: dat betekent minder werk voor Hospitality Professionals. Maar het tegendeel is waar. Medewerkers gebruiken hun werkplek anders dan voorheen. Het fungeert nu als ontmoetingsplek: een plek waar collega's op locatie of hybride met elkaar vergaderen. Situaties veranderen continu en dat vraagt flexibiliteit van Hospitality Professionals. Daarnaast veranderen de verwachtingen van medewerkers. Ze komen nu vrijwillig en minder structureel naar kantoor, waar ze als gast ontvangen en gefaciliteerd willen worden. Een Hospitality Professional maakt juist het verschil in een hybride werkplekconcept.

Krapte op de arbeidsmarkt.

De krapte op de arbeidsmarkt is enorm en werkgevers concurreren heftig met elkaar bij het binnenhalen van de beste kandidaten. Er is een heuse war on talent gaande. In die hevige concurrentiestrijd kan hospitality het verschil maken tussen die ene talentvolle IT’er of accountant binnenslepen of toch achter het net vissen.

Met goede hospitality kun je ervoor zorgen dat sollicitanten zich snel op hun gemak voelen en zich identificeren met jouw organisatie. Als die eerste indruk positief is, is de kans groter dat ze een goed gevoel overhouden aan de hele sollicitatie. Bij twijfel tussen vergelijkbare functies gaan kandidaten af op hun gevoel en kiezen ze eerder voor jou als werkgever. En het gaat nog verder dan dat: aan de hand van goede hospitality kun je niet alleen sollicitanten over de streep trekken, maar ook bestaand personeel behouden voor je organisatie. 

Hospitality heeft namelijk een positieve invloed op de employee journey: de klantbeleving van de interne klant, oftewel de medewerker. Door een positieve employee journey vergroot je jouw aantrekkelijkheid als werkgever. Daardoor zijn medewerkers loyaler naar hun werkgever.

Opkomst van nieuwe technologieën.

Dankzij de snelle opkomst van nieuwe digitale toepassingen is het mogelijk de guest journey en employee journey binnen hospitality verder te verbeteren. Menselijk contact kun je niet vervangen met een robot of app, maar slimme digitale innovaties kunnen hospitality wel versterken. Daarnaast biedt data mooie kansen voor het hospitality-vak. 

Een mooi voorbeeld is de Receptie op Afstand. Hospitality Professionals krijgen een steeds breder takenpakket dat opschuift richting de hele guest journey en employee journey. Daardoor is de Hospitality Professional vaker op andere plekken dan enkel op zijn of haar plek beneden in de ontvangsthal. Via de Receptie op Afstand kan een onaangekondigde bezoeker face-to-face contact maken met de Hospitality Professional én toch een warm welkom krijgen. 

hospitality branche

Trends in Hospitality.

Wil je inspelen op de laatste trends en ontwikkelingen binnen de hospitality branche? In dit whitepaper gaan we hier nog dieper op in.

hospitality branche