<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

KVK Nederland kiest HEYDAY voor ondersteuning bij huisvestingsprojecten.

Terug naar blog overzicht

HEYDAY Facility Management gaat het bouwprojectmanagement voor de Kamer van Koophandel Nederland (KVK) verzorgen. In deze rol is HEYDAY op tactisch/operationeel niveau verantwoordelijk voor de huisvestingsdienstverlening. De duur van de raamovereenkomst is twee jaar, met tweemaal de optie tot verlenging van een jaar.

In de afgelopen periode heeft de KVK haar vastgoedportefeuille onder de loep genomen. Ten gevolge daarvan is voor een nieuwe koers gekozen waarbij de huisvestingsvraagstukken voortaan nog maar bij twee partijen zijn belegd.

Sneller schakelen

Tot voor kort maakte de KVK voor haar huisvestingsprojecten gebruik van meerdere partners op basis van raamovereenkomsten, waarbij elk project aan één van de partijen werd gegund. Deze raamovereenkomsten hadden betrekking op opdrachten tot het voorbereiden, creatieve proces als ook op het bouwprojectmanagement gedurende de realisatiefase.

Door te kiezen voor HEYDAY als vaste leverancier kan de KVK voortaan sneller schakelen bij de realisatie van huisvestingsprojecten. Als bouwprojectmanager voorziet HEYDAY in de inrichting en aansturing van de projectorganisatie. Hiernaast ondersteunt HEYDAY de interne projectleiding rond huisvestingvraagstukken van de KVK.

Bob Mols, voormalig CEO van HEYDAY Facility Management: "In de raamovereenkomst met de KVK kunnen we onze meerwaarde in huisvestingsvraagstukken breed etaleren, met name op het gebied van projectmanagement en projectbeheersing hebben we ruime ervaring. De dynamiek van de KVK en de hieruit voortvloeiende huisvestingsbehoefte is door HEYDAY met haar spreiding door het land zeer goed in te vullen. De nieuwe frisse uitstraling van de KVK past goed om onze ambitie om gebouwen beter en mensen blijer te maken.”

Verantwoordelijkheid
HEYDAY draagt in haar nieuwe rol de tactisch/operationele verantwoordelijkheid voor het realiseren van grote en kleinere verbouwingen, projecten in het kader van groot onderhoud, renovatie en mogelijk in een enkel geval sloop. De projectopzet betreft de inrichting van de projectorganisatie, de fasering en risicoanalyse van het project, het opstellen van een kwaliteits- en communicatieplan en het uitbesteden van de werkzaamheden. Daarnaast is HEYDAY verantwoordelijk voor de projectbeheersing, waarin thema’s als besluitvorming, planning, tijd, kosten, kwaliteit, organisatie, administratie, informatie en rapportages zijn geborgd.

Vraag nu vrijblijvend een adviesgesprek aan

05-HEYDAY_interim-23-min
Picture of Lisa Hagoort

14-10-2021

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY