<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Wat betekent social distancing voor de huisvesting & inrichting van een organisatie? 3 vragen aan Sven Waltmans

27 mei, 2020

Social distancing heeft enorm veel invloed op de huisvesting van een organisatie: in een gemiddeld kantoorpand is 60% van de werkplekken niet langer te gebruiken. Om in het hele pand 1,5 meter afstand van anderen te kunnen bewaren, moet de werkomgeving anders worden ingericht. Bovendien is techniek een belangrijk aandachtspunt: nu gebouwen minder of zelfs niet in gebruik zijn, moeten ook installaties hier op worden aangepast. Kortom: wat betekent social distancing voor de huisvesting en inrichting van een organisatie?

social distancing huisvesting inrichting kantoor

Drie vragen aan Sven Waltmans, Huisvestingsconsultant bij HEYDAY

1. Welke veranderingen moet ik doorvoeren om een kantoor op korte termijn weer te kunnen openen?

“Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en een kantoor op korte termijn weer te kunnen openen, zijn een aantal aanpassingen in huisvesting en werkplekinrichting essentieel. In een kantoorpand zul je bijvoorbeeld looproutes moeten aanbrengen om medewerkers elkaar minder te laten kruizen op de gang. Ook is het creëren van wachtruimtes op drukke punten in een pand een must, denk aan pantry’s, toiletten of bij de lift.”

“Bovendien moet je de werkplek opnieuw indelen om voor elke werkplek 1,5 meter afstand te kunnen garanderen en de capaciteit van vergaderruimtes aanpassen. Daarnaast dient er extra aandacht te zijn voor technische installaties om zorg te dragen voor een goede en gezonde luchtkwaliteit.”

“Naast de werkplek op kantoor is ook aandacht voor de thuiswerkplek belangrijk omdat een medewerker hier meer gebruik van maakt. De thuiswerkplek dient minimaal aan de
Arbonormen te voldoen. Dit betekent dat een medewerker minimaal over een verstelbare bureautafel en stoel beschikt om goed te kunnen werken.”

2. Wat zijn snel te implementeren maatregelen om een 1,5-meter afstand-werkplekconcept te realiseren?

“Het is belangrijk om werkplekken op voldoende afstand van elkaar te plaatsen of werkplekken buiten gebruik te stellen als er niet aan de norm van 1,5-meter afstand kan worden voldaan. Wanneer je bureaus buiten gebruik stelt, moet je ervoor zorgen dat dit voor iedereen duidelijk zichtbaar is en er ook op toe zien dat mensen er niet stiekem gebruik van gaan maken.”

“Naast de afstand tussen werkplekken in, moet een werkplek ook voldoende afstand bewaren van een gangpad of faciliteit. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om werkplekken naast een gangpad niet beschikbaar te stellen, zodat medewerkers het gangpad volledig kunnen gebruiken om daar ook voldoende afstand te bewaren. Als het pand de mogelijkheid biedt, is het verstandig om éénrichtingsverkeer toe te passen. Zo zorg je er voor dat medewerkers elkaar minder tegenkomen.”

“Naast het buiten gebruik stellen van werkplekken, verminder je ook de capaciteit van vergaderruimtes. Een vergaderruimte voor 10 personen wordt nu een vergaderruimte voor 5 personen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om afstand te bewaren. Je kunt elke ruimte voorzien van AV-middelen om alsnog evenveel deelnemers op afstand te laten deelnemen.”

“Zoals gezegd is de thuiswerkplek ook van groot belang. In de nieuwe situatie is het erg waarschijnlijk dat er op kantoor minder meubilair nodig is. Het overbodige kantoormeubilair kan in bruikleen worden ingezet bij medewerkers thuis, zodat de thuiswerkplek voldoet aan Arbonormen.”

3. Wat is de grootste uitdaging?

“De grootste uitdaging op het gebied van huisvesting en inrichting is om de vierkante meters in een kantoorpand zo efficiënt mogelijk te benutten en het gebruik van alle faciliteiten te bieden die nodig zijn. Hiernaast is het ook belangrijk om scherp te blijven op de beleving van de kantooromgeving. Het kan verleidelijk zijn om voor de snelste of goedkoopste oplossing te kiezen, maar door net iets meer te investeren kun je nu ook met nieuwe inrichting een fijne werkomgeving creëren. Denk aan het gebruik van planten om 1,5 meter aan te duiden of aan het plaatsen van akoestische panelen. Het toepassen van plexiglas is een effectief middel, maar zal de beleving niet in positieve mate beïnvloeden.”

“Ik denk ook dat de rol van facility manager dusdanig gaat veranderen. Naast de verantwoordelijkheid voor alle faciliteiten in een pand, wordt de facility manager nu ook crowd manager. In de evenementen branche is dit een veelvoorkomende functie wat kort gezegd neer komt op het managen van massastromen. De beheersing hiervan kan voor een groot deel worden opgevangen door te zorgen voor een goede routing, maar ook het aantal mensen in een kantoorpand goed te blijven monitoren.”

Voor een succesvolle implementatie van social distancing op kantoor is een integrale aanpak aan te raden. Naast het doorvoeren van fysieke aanpassingen is aandacht voor het gebruik van de werkplek cruciaal om gebouwgebruikers goed te begeleiden en verkeersstromen juist te managen. In dit whitepaper zetten we uiteen welke punten aandacht nodig hebben. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen