<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Netwerkgroep zorg.

swoosh

Ben jij als facilitair professional werkzaam binnen de zorg? Dan is de netwerkgroep zorg wellicht iets voor jou! Tijdens deze netwerkgroep bundelen we samen onze krachten, om de dienstverlening naar onze patiënten en medewerkers te optimaliseren. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van facilitaire aansturing, dienstverleningsconcepten of werkplekinrichting, wij gaan graag met elkaar in gesprek.

HEYDiscoveryDay-186

De bijeenkomsten.

Jaarlijks vinden twee fysieke bijeenkomsten plaats. Elke keer op een andere locatie, vaak bij een van onze leden. Tijdens de bijeenkomsten wordt je een podium geboden om ontwikkelingen binnen jouw zorginstelling te delen, een project te delen of een rondleiding te geven.

HEYDiscoveryDay-128

Thema's.

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal. De thema’s van de bijeenkomsten worden samen met de deelnemers bepaald. Voorbeelden van recente thema’s zijn:

  • Duurzaamheid: de bijeenkomst bij Altrecht in Zeist stond geheel in het teken van duurzaamheid. Er werd een presentatie gegeven over de invulling van de Sustainable Development Goals en de rol die facilitair professionals hierin vervullen. Daarnaast verzorgde Altrecht een presentatie over de implementatie van de MilieuThermometer Zorg en de coördinatie van duurzaamheidsprojecten binnen de organisatie.
  • Hybride werkomgeving en behandelkamers: zorginstellingen zien dat de behoefte en het gebruik van de werkomgeving veranderd. Een herijking van het werkplekconcept is noodzakelijk om de zorg beter te ondersteunen, talent aan te trekken en verduurzaming en efficiency doelstellingen te realiseren. En dit geldt nog meer voor schaarse gespreksfaciliteiten in poliklinieken. Bij het vernieuwen van de werkomgeving zijn een verandering van de werkcultuur en het doorgronden van gebruiksgedrag essentieel. We mochten op bezoek bij Yulius in Dordrecht om een nieuw ingerichte polikliniek te bekijken.
HEYDiscoveryDay-146

Lidmaatschap.

Lid worden kan eenvoudig via een digitaal inschrijfformulier. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestiging van de inschrijving. Ook wordt je geïnformeerd over de data en locaties van de aanstaande bijeenkomsten en word jouw account op het digitale platform ‘Raad en Daad’ geactiveerd.

Aan het lidmaatschap zijn jaarlijkse kosten verbonden (€650,- ex. btw-prijspeil 2024). Naast deelname aan de netwerkbijeenkomsten hebben deelnemers ook toegang tot de online community ‘Raad & Daad’ en onze jaarlijkse ‘HEY Discovery Day’. Daarnaast nodigen we deelnemers geregeld uit voor gratis deelname aan andere evenementen en bijeenkomsten. 

Direct inschrijven

Nog vragen?

Bij vragen over deze netwerkgroep kan je contact met ons opnemen. Het is ook mogelijk informatie of de ervaring van een deelnemer in te winnen. Wij brengen je graag met hem of haar in contact.

Neem contact op
HEYDiscoveryDay-193 (1)

Proefsessie bijwonen.

Geïnteresseerde organisaties zijn altijd welkom om vrijblijvend een proefbijeenkomst bij te wonen om kennis te maken met het initiatief. Daarna kun je overwegen om lid te worden.

Sessie bijwonen