<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Lees hier ervaringen van opdrachtgevers van HEYDAY Consultancy.

swoosh
Mark Hamstra Alliander def

De dienstverlening aan laten sluiten bij de wensen van de gebruikers van Alliander.

Veel organisaties zijn bezig met het opnieuw bepalen van de huisvestingsstrategie en het werkplekconcept. Men gaat meer naar kantoor om te ontmoeten, er wordt hybride vergaderd en er is behoefte aan een thuisbasis.

Maar hoe richt je dat in? Alliander schakelde de hulp in van HEYDAY Consultancy.

Lees hier de klantcase
Afbeelding case study Weener XL 2022 kleiner

De wensen van medewerkers van Weener XL vertaalt naar een nieuwe werkomgeving.

De verhuizing van Weener XL naar een nieuw kantoorpand biedt de uitgelezen kans om een werkomgeving te creëren die past bij het bedrijf én aansluit bij de wensen en behoeften van de medewerkers.
 
Wil jij net als Weener XL de medewerkerstevredenheid verhogen door medewerkers te betrekken bij het vormgeven van een nieuwe werkomgeving? Ontdek hier hoe we dit hebben aangepakt!
Download de klantcase
BAR kleiner

Tijd- en plaats onafhankelijk werken bij de BAR dankzij huisvestingsadvies.

Bij de BAR-organisatie is tijd- en plaatsonafhankelijk werken geïntroduceerd. Vanwege een aantal organisatorische wijzigingen en geluiden van medewerkers dat de werkomgeving niet meer aansloot op hun behoeften, besloot de BAR-organisatie tot het herzien van de huisvestingsvisie.  

Wil jij net als de BAR-organisatie meer uit jouw vierkante meters halen? Ontdek hoe HEYDAY Consultancy hierbij kan helpen.

Download de klantcase
GGD Amsterdam kleiner

Hoe de GGD Amsterdam een visie heeft ontwikkeld voor de werkomgeving na corona.

Al langer wilde de GGD Amsterdam een nieuwe manier van werken introduceren om slimmer om te gaan met haar beschikbare huisvesting.

Lees waarom de GGD Amsterdam koos om de projectleiding onder te brengen bij een onafhankelijke partij.

Download de klantcase
Klantcase Eemsdelta voorkant-1

Hoe de gemeente Eemsdelta haar huisvesting heeft ingericht na de fusie.

Als twee of meer gemeenten samen verder gaan, is dit een natuurlijk moment om de huisvesting onder de loep te nemen. De gemeente Eemsdelta schakelde de hulp in van HEYDAY in om van drie gemeenten naar één organisatie te gaan binnen de bestaande huisvesting.

 

In deze klantcase lees je wat de meerwaarde van onafhankelijk projectmanagement is: focus op kosten en organisatie-sensitieve aanpak.

Download de klantcase
Klantcase Consultancy Gemeente Groningen Voorkant

Hoe in 1,5 jaar tijd de huisvesting van WIJ Groningen is gerealiseerd.

Groningen moest door een overheidsbesluit de verantwoordelijkheid het sociaal domein binnen de gemeente te organiseren. Hiervoor moest de gemeente op zoek naar 11 locaties verspreid over de stad.

Omdat de gemeente zelf de capaciteit niet in huis had, was er behoefte aan projectleiderschap door een externe partij.

Download de klantcase