<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Jouw facilitaire- en huisvestingsdromen binnen handbereik.

swoosh
Bij HEYDAY Consultancy zien en begrijpen we de verschillen tussen de diverse sectoren waarin onze consultants werken. Onze consultants hebben diepgaande, actuele en relevante kennis van specifieke vraagstukken en ervaring met de sector waarin ze zich bewegen. Daardoor kennen ze de rol van facility management ten opzichte van de kerntaken van de organisatie. Ze zetten mensen in hun kracht en komen met verrassende adviezen waar je écht mee vooruit kunt. Samen met jou bouwen ze aan je toekomst.
2.HEYDAY_consultancy-6-min

Zorg.

Bij elk advies dat we geven, staat de zorg en het welzijn van de cliënten voorop. Onze specialisten begrijpen dat beslissingen direct invloed hebben op de kerntaken in de zorgsector. Onze vakmensen betrekken zorgmedewerkers bij hun verrassende, toegepaste adviezen en creëren draagvlak. Daarbij houden ze rekening met hun verantwoordingsplicht richting het bestuur en de werkdruk op de zorgmedewerkers. Daarnaast streven ze ernaar om met hun oplossingen meer handen aan het bed te krijgen. HEYDAY consultants die in de zorgsector werken, zijn empatisch, betrokken en voelen het probleem zoals jij dat voelt. Ze dragen zorg voor het optimaal faciliteren van je organisatie en zorgmedewerkers, zodat jullie de beste zorg kunnen leveren.
3.HEYDAY_consultancy-9-min

Onderwijs.

Het onderwijs is een diverse sector met veel verschillende mensen, voorzieningen en leer- en werkomgevingen. De kwaliteit van het onderwijs en het creëren van een optimale omgeving voor leerlingen en studenten, staan voorop in onze adviezen. Onze vindingrijke specialisten kennen je organisatiestructuur en de belangen en rollen van betrokkenen. Ook zien ze de invloed van ontwikkelingen op de manier van leren en lesgeven, nu en in de toekomst. Ze zijn op de hoogte van de inzet van nieuwe technologieën, de opkomst van hybride onderwijs en het belang van thema’s als veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Onze professionals hebben oog voor de lerende mens en dragen zorg voor hun welzijn.
4.HEYDAY_consultancy-14-min

Overheid.

Facilitaire dienstverlening speelt een belangrijke rol in het creëren van een optimale werkomgeving. Onze specialisten beschikken over diepgaande kennis en expertise om het beste advies te geven. Ze weten hoe het reilt en zeilt in je organisatie en ze betrekken de juiste professionals op het juiste moment. Ook zijn ze op de hoogte van ontwikkelingen rondom thema’s als digitalisering, efficiency, duurzaamheid, hybride werken en wet- en regelgeving. HEYDAY consultants zijn organisatiesensitief. Ze voelen goed aan voor welke uitdagingen je staat en welke partijen met verschillende belangen daarbij een rol spelen. Ze verrassen je met nieuwe inzichten, werken tactisch en zijn toegewijd aan je bedrijf. Onze vakmensen zijn de eerste stap naar impact.
1.HEYDAY_consultancy-15-min

Industrie.

Bij organisaties in de industriële sector staat de veiligheid van mensen op nummer één. Zowel in de kantooromgevingen als op de industrielocaties. Onze specialisten kennen de veiligheidseisen binnen je organisatie en zetten deze altijd voorop in het geven van facilitair advies. Ze weten wat er nodig is om bedrijfsongevallen te voorkomen en internationale regels na te leven. HEYDAY consultants zitten dicht bij het kernproces. Ze weten precies welke disciplines en partijen ze moeten betrekken bij hun advies. En welke voorzieningen nodig zijn én hoe ze de werkomgeving zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Ze blijven constant op de hoogte van ontwikkelingen in je sector, zoals de inzet van circulaire processen, hergebruik van materialen en het verminderen van uitstoot.

Werken bij HEYDAY.

Spreekt ons verhaal je aan en wil je ook werken bij HEYDAY? Leuk! Bekijk snel of er iets bij zit wat bij je past.

Lees meer
8.HEYDAY_consultancy-7-min

Wil je bouwen aan jouw toekomst?

Samen met jou werken we aan oplossingen die je zelf niet had bedacht. Als vertrouwd adviseur zijn we er altijd voor jou. Ook om vrijblijvend te sparren of je op weg te helpen.

Neem contact op