<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Van 'back to work' naar 'future workspace'

03 februari

Denk na over het vormgeven van de werkomgeving post-corona – op kantoor en thuis – in plaats van alleen over een terugkeer naar kantoor. Dat vinden Jolanda Tichelaar en Eric de Wit van Smart WorkPlace partner HEYDAY.

van-back-to-work-naar-future-workspace_1_j5RhX4

Jolanda Tichelaar is consultant bij HEYDAY op het gebied van huisvesting en workplace management. Eric de Wit is manager vastgoed en huisvesting bij HEYDAY. Beiden werken veel voor gemeenten. Ten aanzien van thuiswerken was er volgens De Wit eind 2019 bij gemeenten zeker nog geen beleid. “Het werd hooguit hier en daar gedoogd.” Ook de omvang was beperkt, vult Tichelaar aan: “Het was meestal maximaal een halve of hele dag per week.”

Nadat in het voorjaar 2020 corona als enorme disruptor zijn intrede had gedaan, bleek dat veel medewerkers op het moment dat de noodzaak er was vaak wel konden thuiswerken.

De Wit: “In de eerste weken zag je dat organisaties zoekende waren. Er moest veel op het gebied van ICT geregeld worden en mensen moesten hun weg vinden met middelen als Zoom en Teams. Vanuit HEYDAY zijn we al snel begonnen met ‘Back to Work’, ervan uitgaande dat we in september 2020 weer veilig open zouden kunnen. Daarin keken we vooral naar wat er nodig zou zijn om veilig open te kunnen. Dat deden we integraal: dus kijken naar de anderhalve meter, maar ook naar facilitaire services en houding en gedrag.”

Op het moment dat in augustus 2020 duidelijk werd dat een terugkeer op die manier er niet inzat, besloot HEYDAY niet langer te gaan nadenken over 'Back to Work', maar de aandacht te verleggen naar de future workspace.

Tichelaar: “Dat komt ook omdat we zien dat medewerkersbehoeften veranderen onder invloed van de ervaringen die met het werken tijdens corona zijn opgedaan. Zo zijn sommige mensen het gaan waarderen om anders met hun werk om te gaan dan ze tot dan toe gewend waren. In die zin heeft corona zeker geleid tot een andere denkwijze. In hoeverre dat straks in de praktijk zal leiden tot een veranderende manier van werken post-corona hangt af van de behoeften, die vaak cultuur- en organisatiespecifiek zijn.”

Lees het volledige artikel op de website van Smart Workplace. 

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday