<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Voldoet jouw kantoor al aan de informatieplicht energiebesparing? Deadline: 1 juli 2019

24 juni, 2019

Brief-sfeerbeeld-2-ministerie

Ben je huurder of verhuurder van een (kantoor)pand? Dan is de kans groot dat je een brief op de mat hebt gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze brief word je gewezen op de informatieplicht energiebesparing, ook bekend als Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan deze verplichting dien je vóór 1 juli 2019 te voldoen. Mocht je nog geen actie hebben ondernomen is er dus (snel!) werk aan de winkel.

Even terug naar het begin: Nederland stoot veel te veel CO2 uit. 40% van deze uitstoot is afkomstig van vastgoed. Daarom heeft de overheid enkele maatregelen getroffen. Zo moet een kantoorpand in Nederland in 2023 minimaal energielabel C hebben, in 2030 waarschijnlijk zelfs energielabel A. Ook moeten bedrijven en organisaties verplicht investeren in energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd (0-5 jaar).

Bovendien werkt de overheid aan een wet die het maximale energieverbruik op 50 kWh per vierkante meter beperkt. Deze maatregel zorgt ervoor dat ook het gebruik van een pand wordt meegenomen in het verminderen van onze CO2-uitstoot.

Veel bedrijven hebben moeite met energiebesparing

Echter blijkt in de praktijk dat veel bedrijven of organisaties moeite hebben om aan deze energiebesparingsplicht te voldoen. Daarom komt hier nu de informatieplicht energiebesparing bij.

Simpel gezegd moet het bedrijfsleven aan de overheid laten weten wat de huidige stand van zaken is, welke energiebesparende maatregelen al zijn uitgevoerd én welke maatregelen nog op de planning staan. Dit maakt het voor de overheid inzichtelijk hoe Nederland er als geheel voorstaat.

Moet jij voldoen aan de informatieplicht energiebesparing?

Als jouw pand 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) of meer verbruikt per jaar moet je voldoen aan de informatieplicht. Via de website van het RVO kun je achterhalen of dit voor jou geldt. Ik heb ervaren dat een deel van onze opdrachtgevers de brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen, maar lang niet allemaal. Het is dus zaak om dit even goed te controleren.

Als je moet voldoen aan de informatieplicht maar nog geen actie hebt ondernomen, zul je in actie moeten komen. De tijd begint namelijk te dringen. Het is volgende week 1 juli 2019: de deadline van de informatieplicht energiebesparing.

Erkende maatregelen voor kantoorpanden

Mocht je niet zo in de materie zitten, kan het best lastig zijn om op adequate wijze invulling te geven de informatieplicht. Om het wat makkelijker te maken, heeft het RVO een lijst samengesteld waarin erkende maatregelen voor kantoorgebouwen zijn opgenomen.

Als het gaat om het gebouw, kun je denken aan maatregelen als het implementeren van een energieregistratie- en bewakingssysteem, het isoleren van de gebouwschil, het juist inregelen van het ventileren of verwarmen van een ruimte of het in werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie. Dit zijn maatregelen die je binnen 5 jaar hebt terugverdiend en die dus ook verplicht zijn om door te voeren.

Als het gaat om de faciliteiten in het gebouw zijn maatregelen die horen bij zaken als het in werking hebben van een stookinstallatie, het in werking hebben van productkoeling of het bereiden van voedingsmiddelen zaken waar je je voordeel mee kunt doen. Een uitgebreide uitleg van deze maatregelen vind je in de zojuist genoemde lijst.

Voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Voor veel van onze opdrachtgevers zorgen wij dat ze voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wij doen dit door in gesprek te gaan met de organisatie in kwestie, het pand door te lichten en alle benodigde data op het gebied van energieverbruik te verzamelen en analyseren. Op basis van deze informatie brengen we kansen en uitdagingen in kaart en maken we een plan van aanpak. Dit vormt de basis van het energiebesparingsrapport dat we voor onze opdrachtgevers indienen bij het eLoket van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Door het indienen van dit rapport voldoen onze opdrachtgevers aan de informatieplicht energiebesparing. Ook hebben ze direct inzichtelijk welke maatregelen ze de komende tijd gaan uitvoeren. Het is mogelijk om dit af te stemmen op het meerjarenonderhoudsplan, zodat de maatregelen zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd. Want het stopt natuurlijk niet na de informatieplicht: het uitvoeren is minstens net zo belangrijk!

Je kunt altijd maatregelen nemen om te verduurzamen, maar het is wel belangrijk om hierin een goede afweging te maken. Zie je zelf door de bomen het bos niet meer? Dan kunnen we je helpen bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing, het achterhalen en afmelden van een energielabel of het opstellen en/of verduurzamen van een meerjarenonderhoudsplan. Wil je hier eens over sparren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

New call-to-action

Delen
Martin Troost
Blogger: Martin Troost
Senior Consultant bij HEYDAY