<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Hoe kun je gebruikers helpen om 1,5-meter afstand te houden op kantoor? 3 vragen aan Jolanda Tichelaar

20 mei, 2020

Voor een coronaproof-kantoor zal de werkomgeving zo moeten worden ingericht dat het veilig is voor medewerkers, gasten en leveranciers. Het opnieuw indelen van de werkomgeving creëert meer ruimte tussen werkplekken, maar biedt geen garantie voor succes. Het is ook zaak om het aantal personen in een pand goed in de gaten te houden en medewerkers te helpen bij het bewaren van een veilige afstand, bijvoorbeeld door slimme oplossingen te implementeren en medewerkers goed te begeleiden. Maar hoe pak je dat aan?

Drie vragen aan Jolanda Tichelaar, Workplace Consultant bij HEYDAY

1. Welke veranderingen zijn nodig om medewerkers te helpen om 1,5-meter afstand op kantoor te bewaren?

“De situatie brengt veel veranderingen met zich mee. Het bewaren van 1,5-meter afstand in een kantoorpand doen we normaliter niet. Althans, we staan hier niet bij stil. In deze tijd zal dit wel van ons verwacht worden. Gevolg hiervan is dat we onszelf moeten aanpassen als het gaat om het uitvoeren van onze werkzaamheden."

"Het is belangrijk om als organisatie afspraken te maken: zowel organisatie-breed als op teamniveau. Deze afspraken kunnen te maken hebben met een andere manier van vergaderen en samenwerken, denk aan een situatie waarbij een aantal medewerkers op kantoor actief is en een aantal collega’s op afstand inbelt. Of het inzetten van andere werktijden, waarbij je aan de hand van een rooster afstemt wie wanneer op kantoor mag komen.”

“Uiteindelijk zal de werkomgeving anders worden ingericht wat een andere manier van werken tot stand brengt. Het is mogelijk om binnen deze omgeving ‘reminders’ aan te brengen die medewerkers helpen bij het naleven van werkafspraken. Denk hierbij aan de inzet van nudging, bij bijvoorbeeld een pantry, maar verlies ook niet de kracht van communicatie uit het oog. Steek tijd en energie in het begeleiden van medewerkers en help ze, bijvoorbeeld met het bieden van trainingen.”

2. Hoe neem ik medewerkers mee in de nieuwe werkwijze op kantoor?

“Ze zullen ook in deze situatie samen moeten werken. Het is daarom ook goed om hier met iedereen aan te werken en om duidelijke werkafspraken te maken, het liefst in samenspraak met medewerkers. Om dit te verduidelijken kun je communicatiemiddelen inzetten die mensen er continu van bewust maakt dat deze situatie anders is dan anders. Denk hierbij aan trainingen of workshops, uiteraard gegeven op afstand, maar ook aan de inzet van nudging op de werkvloer of tools die nieuwe vormen van vergaderen mogelijk maken.”

3. Wat is de grootste uitdaging?

“De hele situatie rondom corona is een uitdaging, omdat het elk individu en elke organisatie raakt. Echter is het niet onmogelijk. Door alle gebruikers van een gebouw goed te informeren is het mogelijk om de nieuwe situatie te handhaven, zodat we met elkaar gezond blijven. De inzet van bijvoorbeeld een app kan hierbij helpen.”

Voor een succesvolle implementatie van social distancing op kantoor is een integrale aanpak aan te raden. Naast het doorvoeren van fysieke aanpassingen is aandacht voor het gebruik van de werkplek cruciaal om gebouwgebruikers goed te begeleiden en verkeersstromen juist te managen. In dit whitepaper zetten we uiteen welke punten aandacht nodig hebben. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen
Jolanda Tichelaar
Consultant bij HEYDAY