<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Een flexwerkconcept vraagt om meer dan een vriendelijke receptionist

3 december, 2019

entree

Steeds meer bedrijven maken momenteel de overgang naar flexibel werken. Het kantoor krijgt hierdoor een meer sociaal karakter en fungeert steeds vaker als ontmoetingsplek, waar medewerkers en andere betrokkenen elkaar treffen. Ook de ontvangsthal krijgt een andere invulling: de traditionele receptiebalie maakt ruimte voor een plek waar mensen samen komen, koffiedrinken of nog even werken voor ze een afspraak in gaan.

Maar hoe creëer je een plek waar mensen graag komen? Het is niet meer dan logisch dat gasten, klanten of medewerkers liever in een kantoor komen waar ze prettige en leuke ervaringen hebben, dan vervelende of nietszeggende ontmoetingen. Het is de kunst om een gast, klant of medewerker niet slechts tevreden te stellen, maar door een stap voor te zijn en hun verwachtingen te overtreffen, een ervaring te bezorgen die bij blijft. Dit noemen we de hospitality-gedachte. 

Hospitality als sleutelwoord

Vaak wordt gastvrijheid in verband gebracht met de gastvrouwen en receptiediensten, maar dat is slechts een onderdeel van hoe je hospitality in de praktijk brengt. Hoewel een warm welkom een belangrijk onderdeel vormt in het realiseren van een gastvrij kantoor, maakt het plaatsen van een vriendelijke receptionist van een ontvangsthal nog geen ontmoetingsplek. 

Hospitality is nét dat stapje extra zetten voor wie er dan ook het pand binnenstapt en een ervaring opdoet bij jouw organisatie. Door beleving meer centraal te stellen, zet je een belangrijke eerste stap in het gastvrijer maken van een organisatie en het creëren van een plek waar mensen graag komen. Het gaat om contact maken met medewerkers, klanten of gasten, en wel op zo’n manier dat zij zich gezien en gehoord voelen. 

Hospitality is meer dan ontvangst

Vanuit facilitaire organisaties wordt gelukkig steeds meer aandacht geschonken aan hospitality omdat men beseft dat optimale gastvrijheid toegevoegde waarde heeft voor de werkomgeving, zowel voor de klant als medewerker. Hierbij gaat hospitality verder dan slechts het ontvangst: bij het eerste contact moet een gastheer ‘aan’ staan en zijn volledige aandacht richten op de gast. Hierna volgen verschillende contactmomenten, waarbij het stellen van vragen, het tonen van empathie en het verrassen van de gast een belangrijke rol spelen.

Elke gast maakt letterlijk of figuurlijk een reis door het bedrijf, waarbij hij of zij op bepaalde contact heeft met jouw organisatie. Deze contactmomenten vormen samen de guest journey en is voor elke gast uniek. Wanneer je deze contactmomenten goed analyseert, kun je verbeteringen aanbrengen in de gastvrijheidsbeleving van je bezoekers.

Om de gastvrijheidsbeleving van jouw organisatie te verbeteren, zul je je per contactmoment moeten verdiepen in de vier pijlers van hospitality: personeel, plaats, product en proces. Door je in te leven in je gasten, klanten en bezoekers kun je met oprechte aandacht werken aan een optimale gastvrijheidsbeleving binnen het flexwerkconcept.

Beleving als meerwaarde in flexwerkconcept

Hiernaast merken veel bedrijven ook dat gastvrijheid een grote rol speelt in de waardering van een organisatie, waardoor meer bedrijven werk maken van een algehele vijf-sterren beleving: een onvergetelijke ervaring en het overtreffen van verwachtingen, zoals we die kennen uit de hotelbranche.

Nieuwsgierig hoe je de beleving binnen jouw organisatie kunt verhogen door toepassing van hospitality? In dit whitepaper lichten we op basis van vier pijlers toe hoe je de contact-momenten binnen jouw organisatie meer gastvrij kunt inregelen. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen
Tessa Voncken
Blogger: Tessa Voncken
Teamcoördinator Hospitality bij HEYDAY