<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Waarom duurzamere gebouwen de verhuurbaarheid verbeteren (zeker op termijn)

22 juli, 2020

Het thema duurzaamheid houdt steeds meer vastgoedeigenaren bezig. Hoe om te gaan met de kosten die de verduurzaming met zich mee brengt levert de nodige vragen op. Het verduurzamen van een pand vraagt namelijk om investeringen. Huurders wensen een lage huur prijs, terwijl je met extra investeringen toch genoodzaakt bent de huurprijs te verhogen. Desondanks ben ik van mening dat een duurzaam gebouw een positieve invloed heeft op de verhuurbaarheid. In dit blog vertel ik je waarom.

Groei-Plant_Croissance

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Zoals gezegd zal je moeten investeren op het moment dat je gaat verduurzamen. Dit kan van invloed zijn op de huurprijs, je wilt immers de investeringen op enig moment ook terugverdienen. Toch hoeft dit geen negatief effect te hebben op de verhuurbaarheid, ondanks dat huurders vanzelfsprekend zo min mogelijk willen betalen.

Steeds meer bedrijven implementeren duurzaamheid in de bedrijfsstrategie. Ze willen een duurzaam imago én een gezonde en aangename werkplek creëren voor werknemers om de aantrekkingskracht te verhogen. Het vooruitzicht is dan ook dat de vraag naar duurzame panden de komende jaren steeds meer zal toenemen.

Helemaal omdat vanaf 1 januari 2023 elk kantoor, groter dan 100 m2, minimaal een energielabel C moet hebben. Voldoet een pand niet aan deze eisen, dan mag het daarna niet meer als kantoor worden gebruikt. Er is dus werk aan de winkel als jouw kantoor op dit moment nog niet voldoet aan deze eis.  

Liggen de kosten inderdaad hoger voor huurders?

Klopt het echter wel dat de kosten voor huurders ook daadwerkelijk hoger zullen uitvallen omdat je duurzame maatregelen hebt genomen? Huurders kijken vooral naar de initiële huurprijs, maar door duidelijkheid te bieden en inzicht te geven in de totale huisvestingskosten op de lange termijn kun je de meerwaarde aantonen en partijen enthousiasmeren voor verduurzaming.

Verduurzaming zal namelijk leiden tot een daling van de energiekosten. Misschien niet in het eerste jaar, maar zeker op de lange termijn. Ook de onderhoudskosten vallen lager uit omdat onderhoud niet of nauwelijks meer nodig is door de materialen die gebruikt zijn. De huurprijs ligt dan wel hoger, maar de exploitatiekosten vallen door de genomen maatregelen vaak lager uit waardoor huurders onderaan de streep alsnog goedkoper uit zijn.

Laat ik dit met een voorbeeld onderstrepen. Stel, je bent bezig met het ontwikkelen van een nieuw pand of het verduurzamen van een bestaand pand. Je kiest er op dat moment voor om niet te investeren in warmtepompen omdat deze bijvoorbeeld twee ton extra kost. Je kiest voor de traditionele gasaansluiting omdat dit veel goedkoper is en je daardoor een lagere huurprijs kunt vragen. Maar als je het doorberekend over een X aantal jaar, dan is het helemaal niet goedkoper voor huurders. Gas wordt steeds duurder en de kans is groot dat het op termijn helemaal verdwijnt. Je zult op dat moment alsnog moeten investeren. Een berekening maken met het oog op de lange termijn is dus de moeite waard wanneer je bepaalde maatregelen overweegt.

Een goede afweging is het belangrijkst

Je kunt altijd maatregelen nemen om te verduurzamen, maar het is wel belangrijk om hierin een goede afweging te maken. Brengt het inderdaad het resultaat dat je voor ogen hebt? Verduurzamen om te verduurzamen is goed, maar welk doel wil je bereiken en wat is de beste weg daarnaar toe?

Wat zijn gerechtvaardigde kosten als je kijkt naar duurzaamheid? Hoe kun je binnen de beschikbare marges duurzaam opereren? Wat zijn realistische (beleids)doelstellingen? Hoe neem ik mijn huidige en toekomstige huurders mee in de verduurzaming? En welke dingen kan je dan doen en wanneer ga je dat dan doen? Dat zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen.

We kunnen je helpen om hier inzicht in te krijgen. Wil je hier eens over sparren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Delen
Joris de Schepper
Senior Consultant & Product Owner VastgoedVerduurzamer.nl