<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

In gesprek met vakgenoten: terugblik digitaal debat ‘The Future Workspace’ van HEYDAY

25 november

Wat betekent het coronavirus voor de toekomst van de werkplek en de werkomgeving, de productiviteit en well-being van medewerkers en het kantoor zoals we dit pre-corona kende? Om hier een beeld van te schetsen, organiseerde HEYDAY op dinsdag 24 november een digitaal debat over dit onderwerp. Experts van onder andere VGZ, National Nederlanden, Rituals en de Rabobank schoven aan.

Juist in deze roerige tijden kan het enorm waardevol zijn om met vakgenoten te spreken die zich met dezelfde vraagstukken bezighouden. Vanuit dit perspectief heeft HEYDAY een mooie groep experts uit het facilitaire- en huisvestingsdomein bij elkaar gebracht. Aan 'tafel' zaten Richard Helmus, Manager Facility & Real Estate bij Coöperatie VGZ, Jaap Evers, Manager Facilitair Management bij BASF, Denise Heijers-Blommers, Portfolio Manager Soft Services & Logistiek, Karel van der Horst, Corporate Real Estate Manager bij Arcadis, Anouk Veerman, Workspace Innovator bij Rabobank, Eva Hermans, Programmamanager Huisvesting bij DNB, Gijs Kautz, Workplace Services Manager bij Rituals en Bob Mols, CEO van HEYDAY.

De sessie werd afgetrapt door Clarine van Oel, omgevingspsycholoog van de faculteit Architecture- and Built Environment TU Delft. In de afgelopen periode heeft zij bij enkele organisaties onderzoek gedaan naar het thuiswerken tijdens de coronacrisis, wat interessante inzichten met zich mee bracht. Uit haar onderzoek komt onder meer naar voren dat veel thuiswerkers de neiging hebben om te overcompenseren, ze tellen alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Hierdoor kampen veel thuiswerkers met het gevoel aan het computerscherm ‘vastgeplakt’ te zitten en nemen ze te weinig tijd om te ontspannen. Conclusie: het vele thuiswerken vraagt om een andere vorm van leiderschap, waarbij gestuurd wordt op resultaat.

Na deze wetenschappelijke inzichten heeft Suzanne Bollen, onafhankelijk gespreksleider, een aantal stellingen op tafel gebracht. Stellingen als ‘we moeten op kantoor het alleen werken afschaffen’, ‘het is de verantwoordelijkheid van Facilitair om thuiswerkers gezond te houden’ en ‘we openen het bedrijfsrestaurant pas bij minimaal 35% bezetting of meer’ passeerden de revue. Opvallend was dat alle deelnemers verwachten om met 30% minder kantooroppervlakte dezelfde resultaten te kunnen behalen. Verder zijn er in de afgelopen periode veel plannen gemaakt in samenspraak met facilitaire partners om elkaar ‘overeind’ te houden. Een crisis maakt creatief: zo komt de lunch naar je toe deze zomer bij DNB en dagen thuiswerkers van VGZ elkaar uit om genoeg te bewegen door middel van de app ‘Het Ommetje’.

Het was een geslaagde eerste sessie, waarbij de deelnemers elkaar hebben kunnen inspireren met oplossingen in de huidige situatie. De geplande anderhalf uur vloog in rap tempo voorbij, waardoor thema's als de toekomst van de werkomgeving en 'de nieuwe rol' van FM nog niet zijn belicht. Er zijn al plannen gemaakt voor een vervolgsessie om hierover verder te praten.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig naar dit gesprek? De highlights worden opgetekend in een whitepaper over het onderwerp. Klik hier om je aan te melden, dan sturen we je het whitepaper toe zodra dit wordt gepubliceerd.

Future Workspace sessie Mockup-LI formaat-3

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday