<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

7 trends in Hospitality 2024

Terug naar blog overzicht

Zoals op het einde van ieder jaar kijken we vooruit naar 2024. Wat kunnen we volgend jaar verwachten als het gaat om Hospitality? Ik neem je graag mee, zodat je weet waar je rekening mee moet houden, wat jouw collega’s en bezoekers van je verwachten en op welke trends je kunt inspelen. Zo loop je voorop met gastvrijheid en vakmanschap hoog in het vaandel.

1. Verdere uitrol van hybride werken

Het hybride werken is natuurlijk al even gaande, maar hoe we ernaar kijken, verandert. Het besef dat het een ander perspectief van je organisatie vraagt. Steeds meer werkgevers gaan het gesprek aan om naar het hybride werken te kijken vanuit het perspectief van de werknemers. Want nu is een veelvoorkomende afspraak om dinsdag en donderdag verplicht op het kantoor te werken. Dus staan we met z’n allen in de file op deze dagen. Het wordt steeds meer een dialoog in plaats van een top-down beslissing.

2. Van een dame achter de receptie naar Office Host

Tijdens corona is de receptie op veel plaatsen geslonken. Op veel plaatsen wordt dit nu weer teruggedraaid, maar het krijgt wel een andere vorm. De verschuiving zit in de persoon bij de receptie. Vroeger zat er een dame fulltime achter de receptie en nu gaat het meer richting de Office Host. Dus een host die de ontvangst regelt, maar ook administratie werkzaamheden oppakt, de post verzorgt en kleine events organiseert. Daardoor is de host de verbindende pin met de andere staff afdelingen.

3. Digitalisering op de receptie

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in Hospitality. Vooral de administratieve kant van de ontvangst verandert hierdoor. Van het aanmelden via iPads tot interactie met slimme systemen. De technologie neemt routinematige taken over. Maar wel altijd in samenwerking met een professional, een persoon. Want digitalisering kan het proces vergemakkelijken, maar de medewerker maakt het bijzonder.

4. Bedrijven richten meer op de gastbeleving

We komen weer steeds meer terug op het kantoor. Hierdoor gaan bedrijven weer meer nadenken over gastvrijheid en realiseren ze dat Hospitality echt een vak is. Het wordt daardoor duidelijker dat Facilitaire Organisatie en Hospitality elkaar versterken en dat ze elkaar in hun kracht moeten gebruiken. Je ziet dit ook terug in nieuwe functies bij bedrijven zoals Happy Workplace Manager, Hospitality Manager, Customer Succes Manager of Community Manager. Een rol binnen de zakelijke dienstverlening die steeds meer gericht is op het echte werkgeluk.

5. Meer Hospitality-gedachtengoed in de facilitaire wereld

Steeds meer organisaties vragen om een daadwerkelijke ketensamenwerking. De samenwerking tussen alle leveranciers, de kracht van het collectief. Dit zie je ook veel terugkomen in aanbestedingen. De receptie wordt zo meer onderdeel van de facilitaire organisatie. Daardoor krijgt het Hospitality-gedachtengoed meer voet krijgt in de facilitaire wereld. En dat ze elkaar versterken in de verschuiving van procesgericht naar mensgericht.

6. Specialisme bij aanbestedingen

Door de terugkomst van medewerkers op het kantoor komt kwaliteit weer voorop te staan. Want organisaties willen dat het thuiswerken wordt overtroffen door de beleving van het werken op kantoor. Om deze kwaliteit neer te zetten, zien we een verschuiving naar specialisme bij aanbestedingen. Dit betekent dat er specifiek dienstverlening wordt uitgevraagd bij één partner die uitblinkt in hun specialisme, om zo de optimale beleving te creëren.

7. Andere cultuurwaarden zorgen voor een verschuiving naar een Hospitality-gedachtengoed

Door alle veranderingen zijn ook de cultuurwaarden van iedereen aan het veranderen. Niet alleen vanuit de bedrijven, maar vooral vanuit de collega’s, de mens. Er is veel meer vraag naar aandacht en het werkgeluk voor de mens. In 2024 gaan steeds meer bedrijven zich richten op deze nieuwe cultuurwaarden en het werkgeluk. Ofwel bedrijfsvoering vanuit een Hospitality-gedachtengoed. Voor de mens. En dan niet alleen een goed ontvangst, maar het gaat dieper en verder met vernieuwde waarden en een andere indeling van het kantoor met minder vierkante meters. Vanuit dit gedachtengoed creëer je nieuwe ambassadeurs voor jouw bedrijf en verminder je het personeelsverloop. Heel belangrijk met het oog op de krappe arbeidsmarkt.

 

We gaan weer een bewogen jaar tegemoet met veel uitdagingen. Van terugkerende collega’s naar digitalisering van de receptie. Van veranderende rollen naar andere cultuurwaarden. Maar de rode lijn is de focus op gastbeleving en bedrijfsvoering gericht op de mens in 2024. Dit is nodig om de ervaring van thuiswerken te overtreffen met die van werken op kantoor en om werkgeluk centraal te stellen. En zo de positie op de arbeidsmarkt te versterken.

 

Ben je benieuwd hoe deze Hospitality trends jouw organisatie in 2024 kunnen versterken? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.

Petra - hospitality trends in 2024
Picture of Petra de West

20-12-2023

Business Manager HEYDAY Hospitality