<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Hybride werken: wat is dat?

Terug naar blog overzicht

De verschuiving naar flexibel werken was al enige tijd geleden ingezet, maar door corona is hybride werken de standaard geworden. Flexibel werken houdt in dat werknemers op basis van de activiteit die ze uitvoeren bepalen wat voor werkplek daarbij past. Hybride werken doet daar nog een schepje bovenop en maakt thuiswerken een structureel onderdeel van de werkwijze.

De term hybride staat voor ‘nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken’. Als we dit vertalen naar de werkvloer, staat hybride werken voor keuzevrijheid als het gaat om de werkplek.

 

Wat is hybride werken?

Werknemers kiezen op basis van de activiteit die ze uitvoeren niet alleen wat voor werkplek daarbij past, maar ook de locatie en het moment waarop. Dit kan zowel thuis, op kantoor of onderweg zijn. Het is aan de werkgever om het mogelijk te maken om zowel thuis, op kantoor als onderweg te kunnen werken.

 

Een belangrijk aspect in hybride werken is de mogelijkheid om overal je werk te kunnen doen, dus ook op structurele basis vanuit huis. Waar veel organisaties begin 2020 nog sceptisch waren over thuiswerken, hebben deze bedrijven al dan niet noodgedwongen inmiddels de omslag moeten maken. Waar we voor de uitbraak van het coronavirus zo nu en dan een dagje vanuit huis aan het werk waren, gaan we dat in de toekomst op een meer structurele wijze doen.

Blijvend meer thuiswerken

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het grootste thuiswerkexperiment ooit, waardoor veel organisaties de voordelen van thuiswerken in de praktijk hebben kunnen ervaren. En wat blijkt? In veel gevallen kan het werk ook goed, of zelfs beter, vanuit huis worden gedaan. Met name voor werk dat concentratie vraagt is dat aan de orde. Uit onderzoek van HEYDAY en de TU Delft blijkt dat de productiviteit het afgelopen jaar zelfs is gestegen. Dit betekent niet dat het kantoor totaal overbodig wordt. Uit onderzoek blijkt ook dat activiteiten waarbij samenwerken centraal staat, juist minder baat hebben bij het werken op afstand. Dit geldt ook voor de sociale interactie.

Volgens het Centraal Planbureau verwacht werkend Nederland na de coronacrisis blijvend meer thuis te werken dan voorheen, maar willen werkenden — in alle sectoren — het grootste deel van de week weer naar hun werkplek komen. Op kantoor zal de verdeling ongeveer uitkomen op de helft van de tijd, denken werkgevers. De verwachting is dan ook dat we in de toekomst kiezen voor ‘the best of both worlds'. De keuze om thuis geconcentreerd te kunnen werken en naar kantoor toe te komen om samen te werken, voor overleg of het houden van een brainstormsessie zou het ideale plaatje zijn. Hybride werken maakt dit mogelijk.

Whitepaper: Hoe ziet de ideale werkomgeving er anno 2022 uit?

Hoe faciliteer je hybride werken?

Om hybride werken binnen een organisatie te implementeren, ontkom je er niet aan om medewerkers van een goede thuiswerkplek te voorzien. Als organisatie moet je nadenken over de wijze waarop je dit wilt vormgeven. Het aanbieden van digitale hulpmiddelen is een belangrijk aspect om op afstand te kunnen werken. Maar vergis je niet: het behelst meer dan het plaatsen van een bureaustoel en monitor. Het vraagt ook om bijvoorbeeld een andere vorm van leiderschap.

Daarnaast heeft hybride werken ook impact op de situatie op kantoor. Wanneer je er als organisatie ervoor kiest om hybride te gaan werken, is het mogelijk dat een werknemer op één dag op drie verschillende plekken werkt omdat hij verschillende taken moet verrichten. In de praktijk zal de werknemer een aantal keer per week naar kantoor komen voor overleg of om samen te werken met collega’s en thuis  voor een groot deel  het werk verrichten dat om concentratie vraagt.

Als je in een werkplekconcept ruimtes aanbiedt waar flexibiliteit, concentratie, welzijn en samenwerking wordt ondersteund, geef je werknemers de mogelijkheid om de juiste werkplek voor een bepaalde activiteit te kiezen. Dit betekent natuurlijk ook iets voor de huisvesting van een organisatie en hoe je de facilitaire diensten inregelt in een pand.

Lees ook: Vier tips voor het optimaal benutten van je kantoorruimte.

Hoe ziet de toekomstige werkomgeving van jouw organisatie eruit?

Het thuiswerken zal een blijvertje zijn en de vraag naar flexibiliteit — als het gaat om de manier van werken, beschikbare ruimte, faciliteiten en contracten — neemt toe. De toekomst vraagt om een hybride werkcultuur waarin de behoeften van de medewerkers en het type werk centraal staat.

Wat betekent dit voor de werkomgeving van jouw organisatie? De werkomgeving van de toekomst past bij de visie en ambitie van een organisatie én speelt in op de veranderende wereld om ons heen. We nemen je graag mee in alle facetten die wat ons betreft een rol spelen in de toekomstige werkomgeving. Interesse? Door middel van een vrijblijvende brainstorm helpen we je graag op weg. 

Vraag nu vrijblijvend een adviesgesprek aanFuture workspace anno 2022

4.HEYDAY_consultancy-37-min