<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

HEYDAY gaat partnership aan met Smart WorkPlace.

Terug naar blog overzicht
Flexibiliteit is ‘key’ voor de werkomgeving van de toekomst. Dat stelt HEYDAY, de nieuwe partner van Smart WorkPlace. Roland van Herk: "Door te participeren in een platform als Smart WorkPlace kunnen we ons verhaal verspreiden onder een breder publiek en samen met andere partners ons vakgebied weer een stapje verder te helpen in de ontwikkeling.”

Flexibiliteit is ‘key’ voor de werkomgeving van de toekomst. Dat stelt HEYDAY, de nieuwe partner van Smart WorkPlace. Roland van Herk: "Door te participeren in een platform als Smart WorkPlace kunnen we ons verhaal verspreiden onder een breder publiek en samen met andere partners ons vakgebied weer een stapje verder te helpen in de ontwikkeling.”

Welke kansen/ontwikkelingen ziet HEYDAY voor de werkomgeving van de toekomst?

“Flexibiliteit is ‘key’ voor de werkomgeving van de toekomst. Veel organisaties waren voor de uitbraak van het coronavirus al bezig met de omslag naar plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het zal je niet verbazen dat deze ontwikkeling nu in sneltreinvaart doorzet. Een medewerker wil in toenemende mate steeds meer zelf kunnen bepalen, passend bij de werkzaamheden van dat moment. Kantoren die zo zijn ingericht dat ze flexibiliteit en samenwerking ondersteunen, duiken dan ook steeds meer op.

We moeten alleen niet uit het oog verliezen dat deze ontwikkelingen ook een keerzijde hebben. Juist door de toenemende mate van flexibiliteit wordt de scheidslijn tussen werk en privé steeds dunner met alle mogelijke consequenties van dien. Een werkgever moet er scherp op zijn dat zijn medewerkers hierin een goede balans weten te vinden. Bovendien moet bij het inrichten van de werkomgeving van de toekomst niet alleen aandacht uitgaan naar de werkomgeving op kantoor, maar ook naar de werkomgeving in de thuissituatie.”

Welke rol kan HEYDAY daarbij spelen?

“We hebben in de afgelopen periode veel organisaties bijgestaan om hun kantoren coronaproof in te richten, zowel als het gaat om de werkomgeving, facilitaire dienstverlening en huisvesting als om de wijze waarop organisaties medewerkers kunnen helpen om hun weg te vinden in deze veranderende wereld. Dit was voornamelijk gericht op de korte termijn. We zien nu dat opdrachtgevers steeds meer gaan nadenken over het post-corona kantoor, wat is de impact van deze ontwikkelingen op de lange termijn? Naast dat we voor onze opdrachtgevers een passende werkomgeving op kantoor realiseren, kunnen we ook helpen bij het opstellen van een thuiswerkbeleid. Bovendien betekent het nogal wat voor de huisvesting, werkplekinrichting en facilitaire contracten van een organisatie als men op een andere manier gebruik gaat maken van het kantoor. Ook hier kunnen we bij helpen.”

Waarom is het belangrijk voor HEYDAY om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van ons vakgebied, dus we delen graag onze kennis en kunde met de markt. Daarnaast willen we natuurlijk ook leren van de experts in het SWP-netwerk. Het jaar 2020 heeft het belang van een goede – en vooral ook veilige – werkomgeving onderstreept, dus veel organisaties zien het belang van ons werk steeds meer in. Door te participeren in een platform als Smart WorkPlace verwachten we ons verhaal onder een breder publiek te kunnen verspreiden en samen met de andere SWP-partners ons mooie vakgebied weer een stapje verder te helpen in de ontwikkeling.”

Over Smart WorkPlace

Smart WorkPlace is een kennisplatform dat de toekomstige slimme, gezonde en circulaire werkomgeving gaat helpen realiseren. Het kennisplatform is de verbindende schakel voor partijen die in de turbulentie van alle ontwikkelingen op zoek zijn naar overzicht, kennis en wijsheid. Smart WorkPlace verbindt en activeert opdrachtgevers, branches, experts, vernieuwers, kennis en netwerken. Ze laat ze van elkaar leren, de nieuwe vraag stellen, en integraal en open samenwerken aan impactvolle projecten. Daarbij brengen de initiatiefnemers hun expertise, netwerk en ervaring in, waaronder vanaf nu ook HEYDAY.

Specialismen_5.HEYDAY_consultancy-28-min
Picture of Voormalig HEYDAY'er

19-11-2020