<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Een stappenplan voor de Future Workspace

Terug naar blog overzicht

De Future Workplace staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. De meeste organisaties halen eerder in gang gezette ontwikkelingen naar voren, waarbij herinrichting van de werkomgeving op basis van een veranderende werkcultuur prioriteit heeft. Maar hoe kunnen bedrijven de Future Workplace het beste vormgeven? Mobiliteitsplatform Toogethr vroeg Anna van der Jagt, consultant bij HEYDAY Facility Management, hoe zij tegen deze ontwikkelingen aankijkt en hoe ze organisaties richting geeft aan hun toekomstige werkomgeving.

De verwachting is dat bedrijven met de learnings van de afgelopen periode meer naar een hybride werkcultuur toe zullen gaan. Uit eerder gepubliceerd onderzoek van Toogethr blijkt dat voor 60% van de ondervraagden het thuiswerken momenteel goed tot zeer goed bevalt. De voordelen van thuiswerken dragen er ongetwijfeld ook aan bij dat de werknemers in het onderzoek aangeven straks gemiddeld nog maar 2,8 dagen naar kantoor te willen gaan, ten opzichte van de gemiddeld 4,1 dagen voor corona. Het sociale aspect zal wat hen betreft de drijfveer worden om op kantoor te zijn en minder de uitvoering van het dagelijkse werk zelf.

Onomkeerbare trends in de werkomgeving

Anna van der Jagt helpt vanuit HEYDAY bedrijven en overheidsinstellingen bij het vormgeven van hun Future Workplace. Ze ziet dat veel organisaties reageren op de huidige ontwikkelingen. “Er gebeurt op dit moment heel veel in de wereld. Trends als thuiswerken, vitaliteit en duurzaamheid zijn allemaal in een stroomversnelling gekomen. Bedrijven ervaren veel prikkels om te moeten veranderen.”

De veranderende rol van kantoor als basis voor de Future Workplace

De rol van kantoor verandert. Anna van der Jagt ziet deze trend dan ook als basis voor het vormgeven van de Future Workplace. “We zien overal om ons heen dat het kantoor steeds meer wordt gezien als ontmoetingsplek. Kantoor moet een plek worden waar je graag naar toekomt, het moet écht waarde toevoegen ten opzichte van de werksituatie thuis. Ik denk ook dat we straks niet meer stukken gaan uitwerken op kantoor, dat is iets wat we prima thuis kunnen doen.”

Verder lezen? Bekijk het volledige interview op de website van Toogethr.

De ideale werkomgeving anno 2022

Veel organisaties hebben moeite om medewerkers terug naar kantoor te krijgen. De werkomgeving speelt hierbij een belangrijke rol: dit biedt kansen en uitdagingen voor elke organisatie. Lees daarom in dit whitepaper welke kansen een nieuwe manier van werken jou biedt en welke voordelen een nieuwe werkomgeving heeft. Download dit whitepaper en zet de eerste stappen naar het realiseren van een werkomgeving anno 2022.

Future workspace anno 2022

2.HEYDAY_consultancy-6-min
Picture of Jolanda Tichelaar

20-06-2022

Consultant bij HEYDAY Consultancy