<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Data gedreven Facility Management (deel 1).

Terug naar blog overzicht

Op de Haagse Hogeschool ontmoet ik Rachel Kuijlenburg en Frans Joosstens. Beiden zijn docent bij de opleiding Facility Management en nauw betrokken bij het living lab dat sinds februari 2021 volledig operationeel is. Binnen dit living lab worden, met behulp van sensortechnologieën, data gegenereerd die inzicht geven in (on)duurzaam gedrag.

In totaal zijn er bij de opleiding Facility Management 50 sensoren aangebracht die temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, beweging en bezetting van ruimtes meten. Deze sensoren zijn verbonden met een dashboard, waardoor de data direct afleesbaar en bruikbaar zijn. Het doel van het living lab is onder andere om de (FM) studenten in praktijk kennis te laten maken met data gedreven werken.

Wat is de toegevoegde waarde van data gedreven facility management? Welke impact kunnen we daarmee maken?
Frans: je kan de kwaliteit van je dienstverlening ermee verbeteren. Bijvoorbeeld wanneer schoonmaakwerk interessanter wordt voor medewerkers. In plaats van hun standaard route te lopen iedere dag, kunnen zij aan de hand van de data bepalen wat wel of (nog) niet schoongemaakt hoeft te worden. De schoonmakers worden daardoor gemotiveerder en presteren beter.
Rachel: je kan met behulp van data efficiënter omgaan met je resources. Dan heb ik het niet alleen over gas en elektra, maar ook over de mensen, hoe je je gebouw gebruikt, etc. Onze hogeschool is bijvoorbeeld 50 weken per jaar open van 7.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds. Vanaf een uur of 17.00 uur zit er bijna niemand meer, dus waarom zouden we dan het hele gebouw blijven verwarmen of verlichten? Of waarom hebben we dan nog zoveel beveiligers nodig? Je kunt een gebouwdeel ook afsluiten. Op basis van de data kun je dus betere keuzes maken.
Frans: het is niet alleen bedrijfseconomisch voordelig. Het stimuleert ook ethisch verantwoord handelen. Je wil geen organisatie zijn die slecht is voor haar mensen en omgeving. Je wil maatschappelijk toegevoegde waarde hebben.
Rachel: je kunt ook op basis van data mensen bewust maken. Bijvoorbeeld door met data te laten zien dat men niet voldoende of op de juiste manier afval scheidt. Hiervoor is het uiteraard wel nodig om een strategie op communicatie te hebben.

Hoe is het analyseren van data binnen het facilitaire vakgebied de afgelopen paar jaar ontwikkeld? Gaan meer organisaties hier mee aan de slag?
Rachel: het is momenteel echt een trend. Wij zien ook meer scripties die over dit onderwerp gaan. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel organisaties die hier weinig mee doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor de kosten. Of ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Met ons (bescheiden) living lab proberen wij de volgende generatie de handvatten te geven over hoe je dit dan moet doen.


Heb je voor het gebruik van data niet veel technologische kennis nodig? Kan iedere facility manager hier dan wel mee aan de slag?

Frans: ja zeker. De technische kennis zit bij de leverancier. Die maakt sensoren, weet hoe ze geplaatst moeten worden, etc. Je hebt een IT afdeling die weet hoe ze data aan elkaar moeten knopen en door moeten sturen. De FM’er moet er alleen voor zorgen dat hij/zij de data ontvangt. 


Welke data zijn relevant binnen facility management? En waarom?
Frans: het is in ieder geval belangrijk dat je weet wat de bezettingsgraad van ruimtes is. Dat vertelt namelijk welke ruimtes intensief gebruikt worden. Op basis daarvan kan je je schoonmaak of beveiliging inrichten. En je kunt bepalen welke ruimtes je wel of niet nodig hebt in een gebouw.
Rachel: vanuit circulair opzicht, zul je data nodig moeten hebben die vertellen welke grondstoffen het gebouw inkomen en uitgaan. Dan heb ik het over je gasverbruik, waterverbruik, verbruik van spullen, etc.
Daarnaast heb je natuurlijk een palet aan informatiesystemen, zoals een FMIS, waar je informatie uit kan halen. Het zou mooi zijn als dat allemaal aan elkaar gekoppeld wordt, maar dat is een wensdroom. 


Zijn facilitaire data ook relevant voor andere organisatieonderdelen? Welke en waarom?
Rachel: ja zeker. Wanneer de data bijvoorbeeld laat zien dat er een slecht binnenklimaat is, is dat ook interessant voor de afdeling HRM en de bedrijfsarts.
Frans: daarnaast kun je met behulp van data kosten besparen op bepaalde dienstverlening. Dat is weer interessant voor de financiële afdeling.

Het vervolg van dit interview
Lees ook het vervolg op dit interview, waarbij Rosalie den Hertog verschillende stellingen voorlegt aan Rachel en Frans over data gedreven facility management.

3.HEYDAY_consultancy-12-min
Picture of Rosalie den Hertog

20-12-2022

Rosalie den Hertog is Interim & Consultancy Professional bij HEYDAY Facility Management.