<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Deze 4 trends beïnvloeden de werkomgeving in 2020.

Terug naar blog overzicht
Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? En van welke trends en ontwikkelingen mogen we verwachten dat ze de werkomgeving gaan veranderen of beïnvloeden? Net als de wereld om ons heen is de werkomgeving sterk aan verandering onderhevig, zeker nu nieuwe (samen)werkvormen in opkomst zijn, de scheidslijn tussen werk en privé steeds verder vervaagt en de aandacht voor (mentale) gezondheid toeneemt. Flexibiliteit is ‘key’ in de werkplek van de toekomst.

Medewerkers zijn de bouwstenen van elke organisatie. In de huidige arbeidsmarkt is de werkplek een belangrijke troef geworden in de strijd om talent en heeft – mede hierdoor – in toenemende mate invloed op het algehele succes van een organisatie. Dit maakt het creëren van de ideale werkplek belangrijker én actueler dan ooit, nu en in de toekomst.

Een goede reden om de werkplek als kans te beschouwen om de organisatie verder te brengen. De ideale werkomgeving geeft niet alleen de medewerkerstevredenheid een boost, maar helpt ook de productiviteit op de werkvloer en efficiëntie van medewerkers in hun werk te verbeteren. Speel in op de laatste trends en ontwikkelingen om je organisatie futureproof te maken en je concurrentie voor te blijven. 

1. Opkomst van nieuwe (samen)werkvormen

Hoe we met elkaar samenwerken heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Bij veel organisaties maken vaste teams steeds meer plaats voor multidisciplinaire teams en is werken op afstand, op projectbasis of in sprints in opkomst. Dit vraagt om een andere inrichting van de werkomgeving.

2. Scheidslijn tussen werk en privé vervaagt

In de huidige 24-uurs economie loopt werk en privé steeds meer door elkaar heen. De traditionele 9-tot-5-mentaliteit maakt plaats voor een werkcultuur waarin we vaak onderweg en altijd bereikbaar zijn. De werknemer van nu is hierdoor ook op zoek naar een betere balans tussen werk en privé.

3. Aandacht voor (mentale) gezondheid

Door alle prikkels van het werk dat nooit stil staat, hebben medewerkers meer dan ooit behoefte aan rust en maatwerk. Tegenwoordig weten we dat wanneer medewerkers zich lekker voelen op hun werkplek, ze beter presteren binnen de organisatie. Een prettige beleving van de werkomgeving heeft een positieve invloed op de medewerker.

4. Verschuiving naar flexibel werken

Deze trends komen samen in de verschuiving naar flexibel werken. Flexibiliteit is ‘key’ in de werkplek van de toekomst: het maakt het mogelijk dat een werknemer zelf kiest hoe, waar en wanneer gewerkt wordt. Je komt zo niet alleen tegemoet aan de wensen van toekomstige generaties, maar geeft ook de productiviteit en creativiteit in een organisatie een boost.

Trends in de werkomgeving 2020

Hoe de werkplek van de toekomst er écht uit komt te zien, is nu nog lastig te voorspellen. Wel kunnen we met enige zekerheid stellen dat de ideale werkomgeving samenwerking, flexibiliteit en het welzijn van medewerkers moet stimuleren. Door in te spelen op deze trends kun je bijdragen aan het werkgeluk en de betrokkenheid van je medewerkers bij jouw organisatie.

Duik dieper in de belangrijkste trends en ontwikkelingen om jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst. In dit whitepaper gaan we dieper in op deze trends en ontwikkelingen en stippen we aan hoe je hier op in kunt spelen. Download het whitepaper hier.

trends ontwikkelingen werkomgeving

Placeholder image
Picture of Jolanda Tichelaar

12-03-2020

Consultant bij HEYDAY Consultancy