<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

De bijdrage van een gebouw aan het welbevinden van gebruikers

15 maart

Het is belangrijk dat een gebouw bijdraagt aan het welbevinden, de gezondheid en productiviteit van de gebruikers. Door de coronapandemie is dit bovendien belangrijker dan ooit. Pieter Buis, manager Expert & Data Services bij HEYDAY en Shenna de Bruin, consultant bij HEYDAY zijn specialist op het gebied van welbevinden en WELL- en Leesman gecertificeerd. Tijdens de Workplace Xperience op 29 en 30 maart geven zij een presentatie over WELL en gaan zij in op de vraag: hoe zorg ik voor een omgeving waar mensen zich welbevinden?

Een hulpmiddel voor gebouwen

De WELL Building Standard is een hulpmiddel voor gebouwen en organisaties om ruimtes te creëren die de gezondheid en het welzijn van de mens verbeteren. De standaard is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en omvat strategieën die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid van pandgebruikers door middel van prestatienormen op gebied van lucht-, water- en lichtkwaliteit, voeding, beweging, geluid, thermisch comfort en materiaalgebruik. Ook wordt er aandacht besteedt aan het stimuleren van de geestelijke gezondheid en het creëren van een community. Het doel hiervan is om een cultuur te creëren waarin de gezondheid en welzijn van de mens centraal staat.

Het belang van WELL

Niet het gebouw, maar juist de gebruiker, ‘de mens’ die in een gebouw werkt, leert en verblijft – komt steeds meer centraal te staan. De vraag naar gebouwen die bijdragen aan het welbevinden, de gezondheid en veiligheid neemt als gevolg hiervan toe. Dit is door de pandemie versterkt.

“Vele organisaties zijn momenteel bezig om te bezien hoe zij een dergelijke werkomgeving kunnen creëren. Dit gaat verder dan het voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Dit heeft te maken met onder andere aantrekkelijk werkgeverschap, sociale, financiële en marketingdoelstellingen,” aldus Pieter.

Shenna vervolgt: “Organisaties zoeken in toenemende mate hulp bij het realiseren van dergelijke gebouwen, in de nieuw- of verbouw, van het gehele gebouwen, delen of interieurs. Vaak in combinatie met vastgoed-, huisvestings-, duurzaamheidsprojecten, vaak geïnitieerd vanuit directie, eigenaar, HR, vastgoed, huisvesting of facilitair. Tevens zijn organisaties bezig om de werkplek in gebouwen weer veilig en vertrouwd te maken in de nasleep van de pandemie.”

Een paar praktische tips

Maar hoe kun je als organisatie zelf de WELL toepassen? Pieter vertelt: “Bedenk eerst wat de visie, ambities van de organisatie is. Waarom is welbevinden belangrijk en hoe kan het bijdragen aan bijvoorbeeld de ‘uitstraling’ van de organisatie, de werving of het behoud van medewerkers? Certificering is geen doel op zich. Gebruik de WELL als een kapstok en met kleine stapjes en het oppakken van onderdelen uit de WELL Building Standard kan al veel bereikt worden.”

De toepassing van WELL

Op dit moment zijn we binnen HEYDAY actief met het uitvoeren van Quick Scans binnen bestaande gebouwen van organisaties als KVK en Clevr. Deze scan en de doorvertaling naar een dashboard, geven de Facilitair en Technisch Managers het inzicht in de huidige stand van zaken op gebied van de thema’s en specificaties binnen de WELL.

Hoe passen we WELL toe volgens Pieter: “We kunnen de huidige situatie van een organisatie wat betreft welbevinden in kaart brengen, op basis van de WELL Building Standaard. Helpen met het formuleren van visie, strategie en ambities en het vertalen hiervan naar een gezonde, duurzame werkomgeving en facilitaire dienstverlening. We begeleiden de organisatie en medewerkers daarbij. De WELL certificering is een optie of we gebruiken de standaard als kapstok voor het creëren van een gezonde werkomgeving.”

Het ultieme doel met WELL

“Binnen HEYDAY Welbevinden is het onze missie om organisaties te helpen bij het creëren van gebouwen, omgevingen en facilitaire services waarbij het welbevinden van de mens centraal staat, waardoor we gebouwen beter maken en mensen blij. Ons ultieme doel is het benadrukken van dit belang door Directies, Facilitair Managers, Technisch Managers, HR Managers en andere belangrijke stakeholders binnen organisaties mee te nemen in de standaard, te inspireren en te activeren om hier, afhankelijk van hun ambities, positieve stappen in te zetten,” licht Shenna toe. “Een werkomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Het is essentieel in het succes van een organisatie.”

Organisaties begeleiden met hun ambitie

Pieter vervolgt: “Ons specialisme ligt bij het creëren van gebouwen, en specifieker werkomgevingen, waar mensen zich prettig voelen, waarin de gezondheid en vitaliteit van pandgebruikers worden bevorderd en waarin mensen productief kunnen zijn. De prestatienormen binnen de Well Standaard maken van deze zaken, die normaliter leunen op gevoel en subjectiviteit van de pandgebruikers, meetbaar.”

Shenna: “Dit maakt het een ontzettend interessante standaard om organisaties te begeleiden bij het uitstippelen van hun ambitie, en vervolgens te adviseren op één of verschillende onderwerpen. Want hoe gaaf is het als jouw gebouw aansluit bij het werkgeverschap wat jouw organisatie wilt uitdragen, en jij je medewerkers zo’n werkomgeving gunt!”

Wil je erbij zijn?

Ervaar de beleving van de gezonde en duurzame werkomgeving live tijdens de WorkPlace Xperience bij NEXT LEVEL in Gorinchem. We nodigen je graag uit om onze sessie bij te wonen op dinsdag 29 maart om 11.30 uur en kennis te maken bij onze stand.

workplace xperience

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday