<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Alle artikelen geschreven door Judith van Leeuwen.

Picture of Judith van Leeuwen

Judith van Leeuwen

Business Consultant bij HEYDAY Integrated

HEYDAY_integrated_industrie-40

De verschillende FM-modellen in Nederland.

Facilitaire dienstverlening is echt maatwerk. Wat voor organisatie A werkt, hoeft niet voor organisatie B te werken. Ontdek in dit whitepaper de verschillende facilitaire modellen in Nederland.