<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Facilitaire kosten.

Focussen op facilitaire kosten heeft binnen veel organisaties niet direct prioriteit, simpelweg omdat het niet de core business betreft. In een ideale situatie zijn de kosten zo laag mogelijk zonder verlies van kwaliteit, om te zorgen dat medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Desondanks is het een grote kostenpost: tien tot vijftien procent van de bedrijfskosten zijn namelijk facilitaire kosten. Daarom verdient het in onze ogen meer aandacht. De ervaring leert dat op het gebied van facilitaire kosten vaak substantiële kostenbesparingen mogelijk zijn met behoud of zelfs een toename van de kwaliteit van de dienstverlening. Om dit te realiseren is er wel één voorwaarde: het hebben van volledig inzicht in de facilitaire kosten.

facilitaire kosten

De belangrijkste uitdagingen op het gebied van facilitaire kosten.

  • Goede kwaliteit voor een gelijke of lagere prijs: Kwaliteit is voor inkopers steeds belangrijker, zeker binnen facilitaire dienstverlening. De core business mag geen ‘last’ hebben van de dienstverlening. De uitdaging is om de facilitaire kosten gelijk te houden en idealiter te verlagen zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de kwaliteit.

  • Inzicht hebben en houden in het kostenniveau: Je wilt precies weten wat je wanneer hebt uitgegeven om een goed beeld van de totale kosten te hebben. Echter is niet voor iedereen duidelijk welke kosten precies onder facilitaire kosten vallen, dus neem je alles wel mee? En welke leverancier is voor welke dienst verantwoordelijk?

  • Inzicht in de kosten per dienst: Naast onvoldoende inzicht in de totale kosten van facility management hebben bedrijven vaak geen zicht op de precieze kosten per dienst. Omdat je dit niet inzichtelijk hebt, ben je onvoldoende in staat om goed te analyseren of je bepaalde diensten goedkoper kunt inkopen. Hierdoor is het realiseren van besparingen een lastige opgave. Want hoe weet je waar het besparingspotentieel ligt als je geen grip hebt op de kosten per facilitaire dienst?
facilitaire kosten
swoosh
facilitaire kosten

Facilitaire modellen in Nederland.

Facilitaire dienstverlening is echt maatwerk. Ontdek in dit whitepaper de verschillende facilitaire modellen in Nederland en achterhaal wat bij jouw bedrijf past.

Het belang van grip en inzicht op je facilitaire kosten.

Het is om verschillende redenen belangrijk om volledig inzicht in je facilitaire kosten te hebben. Door op detailniveau de kosten inzichtelijk te maken, kun je gericht acteren op het verbeterpotentieel, besparingen realiseren en zorgen dat je een marktconforme prijs betaalt.

Daarnaast ben je ook in staat om de diensten op het gebied van kwaliteit te beoordelen en te verbeteren, waardoor je een professionaliseringsslag kunt maken. Met diensten van hogere kwaliteit til je namelijk de facilitaire dienstverlening naar een hoger niveau. Inclusief alle voordelen: hogere productiviteit, minder verzuim, aantrekkingskracht voor potentiële werknemers, tevreden klanten, blije medewerkers, etc.

Als laatste is het hebben van inzicht belangrijk om niet voor verrassingen te komen te staan. Je houdt grip op het budget, kunt anticiperen op eventuele veranderingen en je bent problemen voor. Met volledige stuurinformatie kun je de juiste besluiten nemen om de strategie en doelstellingen te realiseren.

Hoe HEYDAY Integrated kan helpen.

  • Inzichtelijk maken huidige kosten: We kunnen je helpen met het inzichtelijk maken van de huidige kosten per facilitaire dienst door jouw data van meerdere jaren onder de loep te nemen. Doordat we deze kosten benchmarken met de markt weet je of je de huidige diensten conform het marktaanbod inkoopt.

  • Inzicht geven in en het realiseren van besparingspotentieel: Op basis van jouw specifieke data en de vergelijking met de markt maken we ook het besparingspotentieel voor je inzichtelijk. Omdat dit afhankelijk is van de contracten die je momenteel hebt afgesloten, geven we aan op welke termijn je de besparingspercentages kunt behalen. We garanderen in elk geval een besparing van minimaal vijftien procent.

  • Meedenken over de beste oplossing: Wanneer het besparingspotentieel inzichtelijk is, kunnen we je ook helpen bij het formuleren van de beste oplossing. Er zijn namelijk verschillende manieren om invulling te geven aan facilitaire diensten. Hierin voorzien we je graag van advies.

  • Het behouden en verbeteren van de kwaliteit: Facilitaire diensten staan niet bovenaan de prioriteitenlijst van inkopers, waardoor je mogelijke verbeteringen over het hoofd ziet. Dit kun je voorkomen door gebruik te maken van ons ecosysteem en onze professionals. Door toegang tot ons netwerk krijg je ook toegang tot alternatieven, verbeteringen en innovaties waar je zelf niet aan gedacht zou hebben. Tevens borgen we de kwaliteit doordat we met behulp van Service Level Agreements onze leveranciers ‘scherp’ houden.
facilitaire kosten

Krijg inzicht in je facilitaire spend.

Wil je weten wat je kunt besparen op de kosten van facilitaire dienstverlening binnen vijf jaar, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit? We garaderen een beparing van minimaal vijftien procent. 

facilitaire kosten