<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Facilitaire inkoop.

Veel inkopers zijn niet gespecialiseerd in het inkopen van facilitaire dienstverlening. Ze focussen zich voornamelijk op de onderdelen die de core business raken. Omdat facilitaire inkoop niet het allerbelangrijkst is, hebben ze vaak onvoldoende inzicht in de precieze omvang van de facilitaire kosten. Terwijl de ervaring leert dat je juist op dit vlak vaak aanzienlijke kostenbesparingen kunt realiseren met behoud van kwaliteit. Door meer focus aan te brengen kun je veel resultaat behalen.

facilitaire inkoop

De succesfactoren van facilitaire inkoop.

 • De juiste leveranciers met de juiste prijs-kwaliteitverhouding: Binnen facilitaire inkoop is niet alleen prijs, maar ook kwaliteit steeds belangrijker. De laagste prijs betekent niet altijd dat het de beste optie is. Het gaat om het selecteren van leveranciers die services kunnen verlenen die aansluiten bij de verwachtingen van de organisatie tegen een reëele prijs.

 • Marktconforme dienstverlening: Niet alleen de prijs-kwaliteitverhouding, maar ook de mate waarin je marktconform inkoopt bepaalt mede het succes van facilitaire inkoop. Betaal je voor de separate diensten een marktconforme prijs of zit je daar juist boven?

 • Tevreden eindgebruikers: Uiteindelijk zijn de eindgebruikers de kritische beoordelaars van de diensten die je inkoopt. Wanneer er weinig klachten zijn en ze over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de diensten dan kun je concluderen dat je de juiste services inkoopt voor jouw organisatie.

 • Inzicht per facilitaire dienst: Wanneer het inzicht in de kosten per facilitaire dienst ontbreekt dan mag je daaruit concluderen dat de inkoop niet optimaal georganiseerd is. Je kunt dan namelijk onvoldoende concluderen of er eventueel optimalisatieslagen en kostenbesparingen mogelijk zijn.
facilitaire inkoop
swoosh
facilitaire inkoop

Maak in 5 stappen je facilitaire spend inzichtelijk.

En ontdek welke kostenbesparingen kunt realiseren.

Tips om facilitaire inkoop te optimaliseren.

 • Contracten onder de loep leggen: Veel inkopers laten contracten van facilitaire diensten doorlopen vanwege een gebrek aan kennis en tijd. Terwijl het juist loont om contracten die hun eindtermijn naderen onder de loep te nemen en verbetermogelijkheden te signaleren.

 • Uitbesteden facilitaire diensten: Door facilitaire diensten uit te besteden kun je inkoopvoordeel behalen. Een facilitaire partij heeft namelijk meer omzetvolume waardoor ze met leveranciers gunstige prijsafspraken kunnen maken.

 • Selecteer leveranciers op basis van bekwaamheden en capaciteiten: Een zo laag mogelijke inkoopprijs is het streven, maar waarborg je ook de kwaliteit? Kwaliteit is namelijk belangrijk om te zorgen dat de invulling van de diensten ook naar tevredenheid van werknemers is. Selecteer daarom leveranciers niet alleen op basis van prijs, maar ook op bekwaamheden en capaciteiten.

 • Beperk het aantal leveranciers: Hoe groter het aantal leveranciers des te meer kans je hebt op afstemmingsproblemen en -kosten. Grotere volumes per leverancier vergroten daarnaast je inkoopmacht en bijbehorende inkoopvoordelen.

Hoe HEYDAY Integrated kan helpen.

 • Inzichtelijk maken van de huidige kosten en de marktconformiteit: Door jouw data van meerdere jaren onder de loep te nemen, kunnen we de huidige kosten per facilitaire dienst inzichtelijk maken. Deze kosten vergelijken we ook met het gemiddelde in de markt, zodat je weet of je de huidige diensten conform het marktaanbod inkoopt.

 • Inzicht geven in en het realiseren van het besparingspotentieel: Op basis van jouw specifieke data en de vergelijking met de markt kunnen we ook het besparings-potentieel voor je inzichtelijk maken. Omdat dit afhankelijk is van de contracten die je momenteel hebt afgesloten, geven we aan op welke termijn je de besparingspercentages kunt behalen. We kunnen de contracten beheren en ook de contractonder-handelingen van je overnemen.

 • Meedenken over de beste oplossing: Wanneer het besparings-potentieel inzichtelijk is, kunnen we je ook helpen bij het formuleren van de beste oplossing. Er zijn namelijk verschillende manieren om invulling te geven aan facilitaire diensten. We kennen de markt en kunnen dus de beste leverancier voor je specifieke behoefte aandragen.
facilitaire inkoop

Krijg inzicht in je facilitaire spend.

Wil je weten wat je kunt besparen op de kosten van facilitaire dienstverlening binnen vijf jaar, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit? We garaderen een beparing van minimaal vijftien procent. 

facilitaire inkoop