<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Trends en ontwikkelingen in facilitaire dienstverlening.

Hoe ziet de toekomst van facility management eruit? Niemand kan de toekomst voorspellen, maar dat er binnen de facilitaire markt veel verandert is duidelijk. De focus verschuift van efficiency en kostenbesparing naar kwaliteit en innovatie, de invloed van technologie en outsourcing groeit en duurzaamheid is steeds belangrijker. Deze veranderingen resulteren in uitdagingen om de beste werkomgeving te blijven creëren. Op deze pagina schetsen we een beeld van de toekomst.

trends ontwikkelingen facilitaire dienstverlening

Het creëren van waarde voor de organisatie.

De werkomgeving is steeds meer een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het bepaalt mede of mensen bij je willen (blijven) werken. En daarmee groeit de strategische rol van facilitaire dienstverlening. Je speelt een essentiële rol in het succes van de organisatie.

Het creëren van waarde voor de organisatie is een belangrijke ontwikkeling binnen facility management en neemt een steeds prominentere rol in. De strategische doelstellingen van de organisatie en de vertaling daarvan naar facility management zijn het uitgangspunt om je waarde te kunnen aantonen.

Waardecreatie vraagt om een verandering van mindset. Kosten zouden niet langer bepalend en het uitgangspunt moeten zijn, maar wat FM doet voor de mensen voor wie je het uiteindelijk doet. Als je de facilitaire organisatie inricht op basis van hun wensen en behoeften, dan voeg je waarde toe.

trends ontwikkelingen facilitaire dienstverlening
swoosh
Banner_WP_Integrated_Uitbesteden

Facilitaire modellen in Nederland.

Facilitaire dienstverlening is echt maatwerk. Ontdek in dit whitepaper de verschillende facilitaire modellen in Nederland en achterhaal wat bij jouw bedrijf past.

Afdelingsgrenzen vervangen: doorbreek silo’s.

De visie van HR, IT en facility management is in de kern hetzelfde: de behoefte van de klant of gebruiker staat centraal. Elke afdeling geeft hier echter op zijn eigen manier invulling aan, terwijl ze juist samen écht het verschil kunnen maken. Het doorbreken van de muren rondom deze afdelingen is een must om de werkplek optimaal te laten innoveren.

Steeds meer organisaties hebben hier al stappen in gezet: processen en verantwoordelijkheden vloeien samen. Wanneer er een impactvolle samenwerking ontstaat overstijgen afdelingen hun individuele KPI’s en zijn ze in staat om op strategisch niveau met de organisatie mee te denken.

Daarmee leidt de integratie van afdelingen tot een verbetering van de dienstverlening op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Dit levert voordelen op voor medewerkers, de organisatie en de eindgebruikers van de facilitaire dienstverlening, zowel op het gebied van efficiency en kosten als gebruikerservaring.

De toenemende mate van outsourcing.

Uitbesteding vindt op steeds grotere schaal plaats in de facilitaire branche. De een ervaart het als onttroning en is bang zijn of haar baan te verliezen. Voor de ander is het juist een geweldige opsteker. Wat vaststaat is dat uitbesteden een verschuiving met zich meebrengt in de positie en het functioneren van facilitair managers.

De samenwerking met nieuwe partijen biedt in elk geval nieuwe mogelijkheden voor invloed en zeggenschap. Je rol verschuift steeds meer naar die van regisseur — van aansturen en bepalen naar het managen van resultaat.

Outsourcing biedt je de mogelijkheid om uit het operationele te stappen en je bezig te houden met een daadwerkelijk zichtbare bijdrage aan het strategische doel van het bedrijf.

trends ontwikkelingen facilitaire dienstverlening

Technologische innovatie vs. sociale innovatie.

Technologische en sociale innovatie zijn eigenlijk twee ontwikkelingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Optimaliseer je de werkomgeving door technologie te implementeren en gebruik te maken van de schat aan data die beschikbaar is? Of kies je juist voor de insteek dat de mens onderscheidend is? Door menselijk contact, communities en samenwerken te faciliteren en stimuleren. 

Waar voorheen iedereen verkondigde dat data de overhand zou nemen, zie je de laatste tijd weer een trend naar offline ontstaan. De vraag naar socialisatie en menselijk contact neemt toe en zal je daarom moeten faciliteren.

Hoewel het misschien anders doet vermoeden, bijt het elkaar niet. Sterker nog, een combinatie waarbij je de mens ondersteunt door middel van data en technologie is ook een mogelijkheid. Beide richtingen kunnen werkplezier en daaruit voortvloeiend loyaliteit en productiviteit tot gevolg hebben, maar de insteek is overduidelijk anders. De mensen, cultuur, visie en doelstellingen bepalen welke richting past bij de organisatie.

Duurzaamheid.

Ook duurzaamheid is een ontwikkeling die de komende jaren veel invloed blijft hebben op de facilitaire branche. Niet alleen omdat bedrijven vanuit wetgeving verplicht worden om duurzaam te ondernemen, maar ook omdat medewerkers, klanten en leveranciers het steeds belangrijker vinden.

Iets terugdoen voor de maatschappij, op wat voor manier dan ook, is steeds meer een eis. Duurzaamheid is een prioriteit om te blijven voortbestaan als succesvolle organisatie.

Het leidt tot kostenbesparing, een goede reputatie en tevreden medewerkers. Zorg echter wel dat je het doorvoert in je hele bedrijfsvoering. Je collega’s, en dus ook de klant, doorzien een enkel cosmetisch laagje. 

HEYDAY_integrated_industrie-38

Uitdagingen en kansen in facility management.

Duik dieper in de belangrijkste ontwikkelingen die je helpen om de organisatie te laten groeien en bloeien en ontvang concrete handvatten om morgen aan de slag te gaan.

trends ontwikkelingen facilitaire dienstverlening