<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Facilitair maatwerk.

Een goede werkomgeving is cruciaal om business doelstellingen te realiseren, want zonder bepaalde facilitaire diensten functioneren mensen — en dus de organisatie — niet. Met facilitair maatwerk richt je — samen met ons — de facilitaire dienstverlening zo in dat je een werkomgeving creëert die een-op-een aansluit bij de organisatie. Geen standaard formule, maar een plan op maat. Want wat voor een andere organisatie werkt, hoeft niet voor jou te gelden. Elke organisatie is immers uniek.

Facilitair maatwerk

De differentiatie binnen facilitair maatwerk.

Er zitten geen grenzen aan de mogelijkheden van facilitair maatwerk, zolang het diensten betreft die ondersteunend zijn aan de core business van de organisatie. Voor iedere klant is de oplossing anders op het gebied van:

 • Wijze van rapporteren: Om rapportages direct te kunnen gebruiken moeten ze zo aangeleverd worden dat ze direct inzichtelijk zijn en je er op kunt anticiperen — op welk niveau dan ook. Jij geeft aan hoe je het wilt, wij realiseren het.

 • Aansturen van de facilitaire omgeving: Wil je alleen aansturing op leveranciersniveau uitbesteden of ook de coördinatie?

 • Contract Management: Wil je dat de contracten gemanaged worden? En wil je dat middels een Managing Agent of Contracting Party constructie?

 • Leveranciers: Welke leveranciers passen bij de organisatie? De klantwens en klantvraag is bepalend en dus selecteren we onafhankelijk leveranciers die bij het DNA van jouw organisatie passen. Maar je kunt ook zelf voorkeursleveranciers aandragen.

 • Service levels: Welk niveau wil je per dienst nastreven? En wil je het service level kunnen aanpassen gedurende het contract?

 • Diensten: Aan welke diensten is behoefte? En passen ze bij de organisatie?

 • Extra klantspecifieke oplossingen: We denken proactief mee over additionele oplossingen die aansluiten bij de facilitaire diensten en doelstellingen. Zien we veranderingen of constateren we een veranderende behoefte? Dan bespreken we dat.
Facilitair maatwerk
swoosh
Facilitair maatwerk

Facilitaire modellen in Nederland.

Facilitaire dienstverlening is echt maatwerk. Ontdek in dit whitepaper de verschillende facilitaire modellen in Nederland en achterhaal wat bij jouw bedrijf past.

Waarom facilitair maatwerk?

Door te kiezen voor facilitair maatwerk en daarmee voor een passende facilitaire oplossing die aansluit bij jouw organisatie, het proces en de doelstellingen, realiseer je kostenbesparingen en ben je in staat om te focussen op en te excelleren in de kernprocessen.

En belangrijker: je maakt medewerkers en klanten blij. Inclusief alle voordelen: hogere productiviteit, minder verzuim, aantrekkingskracht voor potentiële werknemers, tevreden klanten etc. En dat alles zonder gedoe.

De werkwijze van HEYDAY Integrated.

Hoe realiseren we een oplossing die ook écht bij de organisatie past? Door:

 • In gesprek te gaan en vragen te stellen om het DNA van de organisatie en de kern van het vraagstuk goed inzichtelijk te krijgen

 • Op locatie te kijken en de sfeer te proeven: wat voor type mensen werken er? Wat vinden ze belangrijk? Waar is behoefte aan?

 • Gebruik te maken van ons ecosysteem en professionals en partners met specialistische kennis in te schakelen

 • Al deze partijen samen te laten werken als één bedrijf — zonder zorgen
Facilitair maatwerk

Facilitair maatwerk voor jouw bedrijf.

Ontdek hoe een facilitaire oplossing op maat jouw organisatie vooruit helpt. Onze specialisten helpen je graag.

Facilitair maatwerk