<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

4 voordelen van het delen van kantoorruimtes

25 november, 2019

Het ‘as a service’-principe is in opkomst en dat is niet zo gek. Deze trend in het bedrijfsleven, met servicemodellen als aanvulling op de conventionele kantoorruimte, ontwikkelt zich dan ook snel. Veel vastgoedeigenaren hebben dankzij een dergelijk serviceconcept vele gebouwen aantrekkelijker gemaakt. Ook is het gunstig dat we op deze manier slimmer gebruikmaken van wat we al hebben.

group-of-people-sitting-inside-room-2422294

Onder consumenten bestaat het deelprincipe al langer, van het delen van auto’s tot het beschikbaar stellen van een slaapplek. Ook de vastgoedbranche omarmt het concept van de deeleconomie steeds meer. Toch zijn sommige organisaties nog terughoudend, terwijl dit nergens voor nodig is. Het delen van bijvoorbeeld kantoorruimtes kan namelijk veel voordelen bieden, zowel voor bedrijven met een tekort als organisaties met een overschot aan ruimte.

Ik zet de belangrijkste voordelen op een rij:

  1. 1. Besparen op kosten of inkomsten generen

Er bestaan verschillende concepten die bedrijven de mogelijkheid bieden om ongebruikte werkruimtes en -plekken aan andere bedrijven aan te bieden. Dergelijke initiatieven bieden veel kansen. Hierdoor worden er namelijk enerzijds inkomsten gegenereerd door de verhurende partij, die anders kantoorruimte leeg zou hebben staan. Anderzijds kan de huurder kosten besparen, omdat het huren van een externe locatie voor de volle prijs niet nodig is.

  1. 2. Voorkomen van inkomstenverlies door leegstand

Naast dat leegstand van kantoorruimte geldverspilling is, leidt het op termijn naar verloedering en waardeverlies van de panden. Door lege ruimtes te delen met andere partijen kan de leegstand beperkt worden. Dit zorgt er bovendien voor dat een bedrijventerrein er door leegstand niet verpauperd uit komt te zien. Als een kantoorpand bijvoorbeeld al enige tijd leeg staat, is dit niet goed voor de waarde van de naastgelegen panden.

  1. 3. Bijdrage leveren aan duurzaamheid

In plaats van het realiseren van nieuwbouw, kunnen bestaande gebouwen hergebruikt worden. Op deze manier besparen we grondstoffen en worden panden niet onnodig gesloopt. Als een organisatie gebruik kan maken van de vergaderfaciliteiten van een nabijgelegen leegstaand pand, hoeft er bovendien niet onnodig gereisd te worden. Dit heeft het bijkomende voordeel dat er op brandstof kan worden bespaard en de CO2-uitstoot wordt beperkt. Op deze manier onderstrepen we het duurzaamheidsbelang en laten organisatie zien dat ze bereid zijn om hieraan bij te dragen, al is het op kleine schaal.

  1. 4. Medewerkers nieuwe werkomgeving bieden

Voor de afwisseling kan het goed zijn om eens op een andere werkplek te werken. Tevens kan een andere werkomgeving goed zijn voor medewerkers om nieuwe inzichten te verkrijgen. Door bijvoorbeeld in een nieuwe omgeving te brainstormen, kunnen medewerkers op nieuwe ideeën komen die ze in hun normale werkomgeving niet hadden gehad. Voor bedrijven met medewerkers die verspreid zitten over heel Nederland, kan efficiëntie ook een rol spelen. Door bijvoorbeeld een centraal gelegen vergaderruimte te gebruiken, wordt het voor alle partijen efficiënter om samen te komen.

Het toepassen van het ‘as a service’-principe is een manier om de verhuurbaarheid van een pand te verbeteren en het rendement te verhogen, maar er is meer. In dit whitepaper delen we tips & tricks om in te spelen op de wensen en behoeften van de gebruikers van jouw panden. Download het whitepaper hier. 

New call-to-action

Delen