<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Waarom de vastgoedbranche niet meer om facility management heen kan: 3 trends

20 juni, 2019

adult-asking-beverage-590516

De tijd waarin de vastgoedbranche zich slechts focust op het verhuren van vierkante meters is voorbij. Een pand moet tegenwoordig vooral een prettige plek zijn om te verblijven én van toegevoegde waarde zijn voor de gebruiker. Door het aanbieden van (facilitaire) services is het mogelijk om een object of ruimte aantrekkelijker te maken voor een gebruiker. Oftewel: meer animo voor de te verhuren vierkante meters.

Dit maakt dat de vastgoedbranche niet meer om facility management heen kan. Hier liggen een drietal trends aan ten grondslag. In dit blog leg ik uit welke trends dit zijn én wat de toegevoegde waarde is als het gaat om het verhogen van het rendement op vastgoed.

Trend: Urban living

Bijna overal ter wereld groeit het aantal inwoners van steden. Naar verwachting woont in 2050 twee derde van alle mensen in de stad. Nu is dat nog net iets meer dan de helft. En dat is niet zo gek, want in de stad gebeurt het. Daar zijn volop openbare voorzieningen, hippe horecagelegenheden en vernieuwende gemeenschapsinitiatieven te vinden. In de stad zijn, op loop- of fietsafstand, gewoonweg veel meer mogelijkheden. En dit stopt niet bij de voordeur: denk bijvoorbeeld aan het bezorgen van eten door Thuisbezorgd.nl of Deliveroo en het ophalen van de was door Dobbi. Dit soort initiatieven nemen alleen maar toe, in allerlei soorten en maten.

Trend: Sharing economy

Doordat veel mensen naar steden trekken, wordt het leven in een stad ook steeds duurder. Zaken delen is een logisch gevolg. De opkomst van mobiel internet en sociale media hebben de drempel om spullen te lenen bovendien verlaagd. Daarbij is het gunstig dat we op die manier slimmer gebruikmaken van wat we al hebben. Deeleconomie-grootheden zoals Airbnb en Uber spelen al een tijd succesvol in op de groeiende behoefte van lenen, uitwisselen en samenwerken.

Het principe ‘as a service’ zien we op allerlei terreinen terug. Denk aan auto’s (opkomst van private lease of SnappCar) of avondeten (Hello Fresh of Marley Spoon). Met deze diensten koop je naast het product ook gemak: je wordt ontzorgd. Je hoeft er niet meer voor naar de winkel, je hoeft geen grote investering te doen, je hebt zonder je te hoeven verdiepen in de laatste trends en ontwikkelingen toch altijd het nieuwste, het onderhoud en de garantie zijn automatisch geregeld, het is veelal duurzaam en/of circulair en – steeds belangrijker – je maakt onderdeel uit van een community.

Trend: Van co-working naar co-living

Co-working zien we al volop terug in de grote steden. Dit is het werken in een gedeelde werkomgeving met gelijkgestemde ondernemers of professionals. Voornamelijk zzp’ers maken hier gebruik van; het biedt zelfstandig ondernemers een meer inspirerende werkomgeving dan de eigen keukentafel. Eén van de voordelen hiervan is dat je ervaringen kunt delen met vakgenoten, elkaars netwerk kunt benutten en niet alleen thuis hoeft te werken. Co-working spaces zijn dan ook de oplossing voor starters die vrijheid willen behouden, maar toch van kennis van anderen willen profiteren.

Deze trend gaat nog een stap verder met de opkomst van co-living: een combinatie van wonen én werken. In grote steden over de hele wereld worden huizen ingericht waar mensen een kleine slaapkamer huren en de rest van het huis mogen gebruiken als woonkamer én kantoor.

De toegevoegde waarde voor vastgoed

Deze drie maatschappelijke trends zien we samenkomen in mixed-use panden. Dit zijn panden waarin ruimte is voor wonen, werken en recreëren. Grote vastgoedprojecten, die momenteel in ontwikkeling zijn, richten zich op deze combinatie. Denk bijvoorbeeld aan SPOT Amsterdam, waarvoor HEYDAY het service- en community concept ontwikkelde.

Mixed-use panden zijn in opkomst en dat is niet zo gek. Door meerdere doelgroepen samen te voegen, verhoog je de dynamiek in een pand én heb je ook een grotere vijver om uit te vissen als het gaat om het zoeken naar (nieuwe) huurders. In deze panden is ruimte voor zowel woningen en flexwerkplekken als horecagelegenheden, sportfaciliteiten en gemaksdiensten. In SPOT is bijvoorbeeld plek voor nieuwe werkconcepten, boetiekjes, creatieve werkruimten voor kleine ambachten, scholen en kleinschalige horeca. Verder zijn diverse deelvoorzieningen gepland, zoals deelscooters, -fietsen en -auto’s en collectieve ruimtes.

Maar hoe weet je aan welke services behoefte is? Dit vraagt om continu monitoren en bijsturen. Wij geloven in mixed-use concepten die inspelen op de veranderende behoeften van gebruikers. Hier komt de facility- of community manager om de hoek kijken. Want het creëren van een omgeving waarin mensen zich goed en veilig voelen én met een glimlach rondlopen is nou net dat waar mensen met een facilitaire achtergrond verstand van hebben. Bovendien houden facility- of community managers zich niet slechts bezig met vragen als ‘vinden huurders het hier schoon genoeg?’, maar gaan juist op zoek naar de werkelijke gebruikersbehoeften.

Het toepassen van een mixed-use of service- en community concept is een manier om de verhuurbaarheid van je pand te verbeteren en het rendement te verhogen, maar er is meer. Download het whitepaper en ontvang concrete handvatten om in te spelen op de wensen en behoeften van de gebruikers van jouw panden.

New call-to-action

Delen