<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Dit is de impact van corona op trends & ontwikkelingen in zakelijke huisvesting

12 november, 2020

Wat brengt de toekomst van zakelijke huisvesting? En welke impact hebben trends, ontwikkelingen én het coronavirus op je werk als huisvestingsmanager? In maart hebben we acht trends en ontwikkelingen in zakelijke huisvesting op een rijtje gezet. We stonden aan de vooravond van iets dat een enorme impact op het facilitaire speelveld zou hebben. Zien we nu ineens nieuwe trends ontstaan of heeft het coronavirus de bestaande trends in een snelkookpan gestopt?

Ook zakelijke huisvesting ontkomt niet aan de impact van corona. Waar we eerst dachten dat de maatregelen van tijdelijke aard waren om de virusverspreiding te beperken, nu blijkt dat een aantal veranderingen blijvend zijn.

Onderzoek van Asito en HEYDAY onder ruim 200 facilitaire professionals laat zien dat we in 2024 te maken krijgen met een gemiddelde bezettingsgraad van 80%. Instanties uit de publieke sector verwachten zelfs maar 70% van het aantal collega’s van voor maart 2020 terug te zien op kantoor. Ondanks alle vooroordelen blijkt thuiswerken toch best productief, dus bedrijven zullen dit niet zo snel terugdraaien. In dit licht zetten we een update van de trends en ontwikkelingen in zakelijke huisvesting voor je op een rij. Ook voegen we een negende trend aan het lijstje toe.

1. De toenemende schaarste aan kwalitatieve kantoorruimte

De positieve economische vooruitzichten en de lage rente zorgen voor een steeds groter wordende vraag naar bedrijfsruimte. De uitbraak van het coronavirus kan daarentegen mogelijk voor weer wat verruiming in het aanbod zorgen. 88% van de gebruikers van een kantoorpand geven aan dat ze hun werkzaamheden ook prima thuis kunnen doen (bron: Benchmark Facility Management).

2. De continue zoektocht naar kostenreductie

Huisvesting is een grote kostenpost, waardoor het ook één van de eerste budgetten is waar naar gekeken wordt als er bespaard moet worden. De te verwachten crisis als gevolg van de coronapandemie zal de druk op kostenreductie alleen maar doen toenemen. Mede door de uitbraak van het coronavirus verwacht 37% een daling in het budget van meer dan 5%, 15% zelfs meer dan 10% (bron: NFC Index).

3. Het belang van huisvesting wordt steeds meer gezien

Ondanks het vele thuiswerken zien steeds meer bedrijven de bijdrage die huisvesting kan leveren aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Was voorheen - gekscherend bedoeld - een dak boven je hoofd voldoende, nu is huisvesting steeds meer een belangrijke bouwsteen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Huisvesting wordt steeds belangrijker omdat het helpt de tevredenheid en de productiviteit van medewerkers te verhogen, maar ook de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

4. De impact van technologische ontwikkelingen

Gebruikers willen – uitzonderingen daargelaten – in een gebouw gemak en comfort ervaren. Uiteraard is dit te realiseren door de menselijke kant van de dienstverlening te verbeteren, maar waarom laat je de techniek niet voor je werken? De laatste maanden is gebleken uit de opmars van online vergaderen dat techniek snel omarmd wordt én ook snel geïmplementeerd kan worden. Kanttekening is wel dat nieuwe technieken er ook voor zorgen dat collega’s minder op kantoor hoeven te zijn, waardoor de vraag naar huisvesting afneemt.

5. Toenemende integratie met facilitaire dienstverlening

Het gaat steeds meer om de ervaring die gebruikers van een gebouw beleven. De coronacrisis heeft wel duidelijk gemaakt dat de verschillende afdelingen goed samen moeten werken om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Het gebouw kan de ruimte bieden, maar zonder de collega’s van HR, IT, communicatie en facility management zullen de gebruikers van het pand er niet veilig van gebruik kunnen maken.

6. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

In 2023 moet elk pand minimaal energielabel C hebben, in 2030 ligt de lat nog hoger en moet label A voor elk pand gelden. Dit betekent dat pandeigenaren die hier nog niet aan voldoen de keuze hebben om te investeren of af te breken. In het kader van duurzaamheid – en versterkt door corona – kiezen steeds meer bedrijven niet meer voor één centrale hoofdvestiging, maar voor meerdere locaties verspreid over het land.

7. Een gebouw moet de gebruikers beter maken

Een werkgever is gebaat bij productieve medewerkers, waar vitaliteit en veiligheid een grote rol in speelt. De lagere bezettingsgraad als gevolg van de corona pandemie zal leiden tot lege ruimtes binnen het pand. Als verantwoordelijke voor huisvesting zal je hier iets mee moeten doen: mensen ervaren te veel ongebruikte ruimtes als niet prettig en zeker niet motiverend.

8. Flexibiliteit is ‘key’ in huisvesting

Een organisatie is aan verandering onderhevig, waardoor de vraag naar flexibiliteit toeneemt. Gebruikers zullen flexibel zijn in hun keuze van een werkplek. Was het voorheen vooral ‘Working at the office’, werd het daarna ‘Work at home’ als gevolg van corona en wordt het straks ‘working near home’. Collega’s zullen switchen tussen thuiswerken en overleggen op kantoor, maar zullen ook gebruik gaan maken van kantoorfaciliteiten om te vergaderen in de nabijheid van huis.

9. De toegenomen focus op veiligheid

De angst voor COVID-19 zal zich ook op de werkplek doen gelden. Gebruikers van de kantoorruimte zijn zich meer bewust van de risico’s en zullen dus ook duidelijk zichtbaar overtuigd moeten zijn van de veiligheid. Uiteraard doe je er als bedrijf alles aan om je pand aan alle veiligheidsvoorschriften te laten voldoen. Maar nu gaat het ook over de gepercipieerde veiligheid, de maatregelen moeten goed zichtbaar zijn om mensen het gevoel te geven dat ze veilig hun werk kunnen doen.

Trends in huisvesting 2020

Om toekomstbestendige huisvesting te realiseren is het van belang verder te kijken dan alleen de dag van vandaag. Focus je niet alleen op de korte, maar juist op de middellange en lange termijn doelstellingen. Dit kan alleen als je een duidelijk beeld hebt van hoe de toekomst eruit moet zien.

Duik dieper in de belangrijkste trends en ontwikkelingen om jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst. In dit whitepaper gaan we dieper in op deze trends en ontwikkelingen en stippen we aan hoe je hier op in kunt spelen. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen
Eric de Wit
Blogger: Eric de Wit
Manager Interim & Consultancy bij HEYDAY