<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Vergrijzende woningmarkt goudmijn voor vastgoedeigenaren: deze 4 facilitaire concepten verhogen het rendement

9 juli, 2019

adult-anniversary-care-1449049

De toenemende vergrijzing zorgt voor uitdagingen in de Nederlandse vastgoedmarkt. Want wonen doet iedereen én wonen moet iedereen. Voor vastgoedeigenaren rijst de vraag hoe ze hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Met door een facilitaire bril te kijken, kunnen vastgoedeigenaren kansen maken van de uitdagingen op de vergrijzende woningmarkt. Aan welke facilitaire concepten kun je hierbij denken?

  1. 1. Serviceconcepten

  2. Uit de demografische cijfers blijkt dat het aantal oudere ouderen (van 75 jaar en ouder) snel groeit. In 2040 zijn er 2,6 miljoen 75-plussers. Dat is twee keer zo veel als nu. Maar de ene oudere is de andere niet. Sommige mensen zijn tot op late leeftijd zelfredzaam, terwijl andere al veel hulp nodig hebben.
  3.  

Dit betekent dat er niet één oplossing is, maar dat er juist behoefte is aan persoonlijke serviceconcepten. Door met bewoners in gesprek te gaan hoe de persoonlijke behoeften er uitzien, kun je een passend serviceconcept aanbieden.

  1. 2. Mixed-use concepten

Met mixed-use concepten wordt de functionaliteit van een pand ten volle benut. Door het aanbieden van de verschillende voorzieningen die in het leven van ouderen passen, creëer je een veilige, overzichtelijk en aantrekkelijke woonomgeving. Wonen, werken, winkelen en recreëren onder één dak.

Probeer naar een pand te kijken als een soort ecosysteem, waar interne en externe partijen elkaar beïnvloeden en samenwerken. Door je te verdiepen in mensen (gedrag, wensen en behoeften), de omgeving en het DNA van het gebouw kun je veel creatiever omgaan met het uiteindelijke gebruik van het pand en de voorzieningen.

  1. 3. Community concepten

Eenzaamheid is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Met goed doordachte community concepten kun je mensen met elkaar verbinden en ook meer sociaal rendement uit je vastgoed halen.

Door het toepassen van community management kun je doelgroepen makkelijk met elkaar samenbrengen. Bijvoorbeeld door binnen de woonomgeving activiteiten te initiëren. Zo creëer je een bijzondere dynamiek in een pand, waarbinnen verschillende doelgroepen kunnen elkaar helpen.

  1. 4. Digitale concepten

Daarnaast is het een kans om te investeren in digitale infrastructuur van een pand en de omgeving. Met e-health, domotica en digitale diensten kun je niet alleen de jongere (digitale) generatie bedienen, maar voorzie je ook in het ondersteunen van de oudere bewoners.

Bijvoorbeeld door introductie van gemaksdiensten of een digitaal platform waar je klachten, wensen, informatieverzoeken of serviceaanvragen kunt indienen.

Hoger rendement

De aantrekkelijkheid van een pand speelt een steeds grotere rol in de keuze om wel of niet te huren. Dit vraagt in mijn ogen om een andere benadering, waarbij de huurder centraal moet komen te staan. Hierdoor verovert facility management een prominente plek binnen de vastgoedbranche.

Door tijdig serviceconcepten uit te rollen en mensen met elkaar te verbinden haal je meer sociaal rendement uit je vastgoed. Want wanneer het serviceniveau goed past bij de mensen die er gebruik van maken, zullen mensen ook meer tevreden zijn, ze vinden het fijner om bij je te huren en zullen als gevolg daarvan daardoor ook langer blijven huren.

Een mooie bijkomstigheid is dat de financiële waarde van de te verhuren panden daarmee ook hoger wordt, want een langer huurcontract betekent een hogere taxatiewaarde. Door de aantrekkelijkheid van het pand zullen er misschien zelfs wel wachtrijen ontstaan, omdat mensen graag onderdeel willen zijn van het pand en de community.


Wil je meer weten over het toepassen van slimme facilitaire concepten in een veranderende vastgoedmarkt? En hoe je vastgoed beter kunt laten renderen? Het toepassen van een mixed-use of service- en community concept is een manier om de verhuurbaarheid van je pand te verbeteren en het rendement te verhogen, maar er is meer. Download het whitepaper en ontvang concrete handvatten om in te spelen op de wensen en behoeften van de gebruikers van jouw panden.

New call-to-action

Delen