<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Laat data voor je werken

28 oktober

Stel je voor: je kunt als facility manager zowel aan je duurzaamheidsdoelen werken als meegaan met de laatste technologische ontwikkelingen. Door data over de bezettingsgraad van een pand te meten en te benutten zijn duurzame, technologische verbeteringen snel realiteit. Niet alleen voor jou als manager, maar ook voor de gebruiker. Meer gemak en efficiënter werken is immers nooit weg.

Data die kan worden gegenereerd uit een bedrijfspand kan op vele manieren worden benut – ook, en misschien wel vooral, om problemen vóór te blijven. Zo kan door de inzet van sensoren op een efficiënte en betrouwbare manier onder andere de bezetting, CO2 en het geluidsniveau worden gemeten. Met behulp van algoritmes worden hier patronen in herkend en voorspellingen op gebaseerd. Zo wordt het gebruik van je pand pas echt inzichtelijk.

Gebruiker en beheerder

Wanneer je weet welke ruimtes wel en niet bezet zullen zijn, kun je als gebouwbeheerder de inrichting en indeling van werkruimtes daarop afstemmen. Op de minder drukke dagen sluit je bepaalde ruimtes af, deze hoef je dan ook niet te koelen of verwarmen. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook handig voor de eindgebruiker. Door de data over de ruimtes beschikbaar te stellen aan de medewerkers kunnen zij bijvoorbeeld ruimtes reserveren én inzien om wat voor plekken het gaat. Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen een concentratieruimte en een vergaderplek. Wanneer ook no-shows kunnen worden gedetecteerd en reserveringen (semi)automatisch geannuleerd kunnen de beschikbare ruimtes effectiever worden ingezet voor andere gebruikers. Combineer dit met feedback en ervaringen vanuit de gebruiker en een dergelijk platform wordt continu verbeterd.

Een stap verder

Het ligt in de aard van een facility manager om net dat stapje extra te zetten; door slim met data om te gaan kan er veel worden voorzien en voorkomen. Want analyse van de data is één ding, maar de interpretatie en het advies is minstens zo belangrijk. Wanneer je als beheerder ziet dat het elke derde dinsdag van de maand om drie uur té druk is, dan zal dat aankomende maand ook zo zijn. Als facilitair manager kun je met die informatie aan de slag en verschil maken. Zo zou je mensen niet alleen op de verwachte drukte kunnen attenderen, maar ook aan kunnen bieden dat iedereen die die dag extra vroeg begint een gratis ontbijtje krijgt. Dankzij de data kun je proactiever aan de slag gaan: laat de informatie voor je werken en je bespaart niet alleen kosten, maar je draagt ook bij aan een duurzaam kantoor met meer
tevreden medewerkers.

iBASX

Waar voor de ene klant de nadruk ligt op sensoren in combinatie met managementinformatie, zijn voor de ander de reserveringsfunctionaliteiten veel belangrijker. HEYDAY heeft met iBASX software ontwikkeld die bestaat uit verschillende modules die onafhankelijk van elkaar functioneren, zo kan het pakket altijd worden uitgebreid of teruggeschroefd. Doordat het een Software-as-a-Service-oplossing (SaaS) is wordt de software als online dienst aangeboden
en is de installatie van een app niet nodig. Dit betekent dat men altijd over de actuele versie beschikt en het platform beschikbaar is via elk apparaat.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday