<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Vastgoedstrategie

Draagt jouw vastgoedstrategie bij aan het maximaliseren van het rendement?

De vastgoedwereld verandert snel en wordt steeds complexer. Deze snel veranderende wereld vraagt om een heldere strategie om het maximale rendement uit je vastgoed te blijven halen. Het is onmisbaar wanneer je jouw gebouwvisie wilt omzetten naar concrete doelen voor de lange termijn. Sterker nog, het bepaalt in grote mate of je op lange termijn inderdaad het rendement maximaliseert en leegstand voorkomt.

 

Kernfactoren van een succesvolle vastgoedstrategie

  • Het behalen van rendementsdoelstellingen: De belangrijkste indicator voor het succes van de strategie is het wel of niet realiseren van je rendementsdoelstellingen. Het maximaliseren van de marktwaarde van je panden is immers het doel waar je naar streeft. Een gezond rendement wijst op een succesvolle strategie.
  • Een passende gebouw- en portfolio visie: De strategie die je hanteert vloeit voort uit je gebouw- en portfolio visie. Zonder deze factoren kan je nooit de vertaalslag maken van de tekentafel naar de praktijk.
  • De juiste mensen: Een strategie formuleren is één, maar het succesvol uitrollen ervan is minstens zo belangrijk. Om daarin te slagen zijn de juiste mensen van essentieel belang. Beschikken ze over de juiste competenties om de doelstellingen die je voor ogen hebt te realiseren?
  • Het meten van resultaten: Meten is weten. De beschikbaarheid van data geeft je inzicht in het succes van je strategie en de keuzes die je maakt. Op basis van deze data kun je analyseren en de strategie verder optimaliseren. Niet alleen op het gebied van financieel rendement, maar ook op het gebied van huurderstevredenheid of technisch vastgoedbeheer.
Succes-602x609
A3A2802-597x609

De toegevoegde waarde van het toetsen van je strategie

Het opstellen van een strategie is stap één, maar je bent pas succesvol als de strategie ook aansluit bij de praktijk. Daarom is in onze ogen het toetsen van je vastgoedstrategie in de praktijk een cruciale stap op weg naar het maximaliseren van het rendement. En dat is iets wat nog weinig vastgoedpartijen doen.
 
Heeft de strategie de potentie om de doelen te behalen die je voor ogen hebt? Resulteert het inderdaad in slimmere investeringen, het vergroten van de aantrekkelijkheid van het pand, het voorkomen van leegstand en het verhogen van de tevredenheid van huurders?
 
De eindgebruiker met zijn specifieke wensen en behoeften zou centraal moeten staan in je strategie. Wanneer je strategie of invulling van je panden niet aansluit bij hun behoeften, dan is de kans een stuk kleiner dat ze voor een langdurige periode huren. Zij zijn dus ook de graadmeter van het succes van je strategie en daarom loont het om de ideeën die je op papier hebt ook te toetsen in de praktijk.

Hoe HEYDAY kan helpen

We ontwikkelen geen vastgoedstrategieën, maar kunnen wel met je meedenken, inzicht geven en de toetsing maken met de praktijk. Deze inzichten geven we je altijd op basis van praktijkonderzoek. Bovendien zijn we kritisch en eerlijk. Zien we onvoldoende mogelijkheden tot succes dan zeggen we dit ook gewoon.
Inzicht geven in de investeringskansen binnen je portfolio: Omdat we serviceconcepten altijd valideren bij de beoogde doelgroep, weten we of er ook daadwerkelijk behoefte is aan de ideeën die je hebt. Hierdoor heb jij voldoende om te bepalen of de investering ook daadwerkelijk loont. Met een service- en communityconcept behaal je meer rendement op lange termijn met dezelfde stenen.

Ontwikkelen van serviceconcepten: Omdat facility management in ons DNA zit, zijn we goed in het ontwikkelen van serviceconcepten en het bouwen van communities. We kunnen ons goed verplaatsen in huurders, doen praktijkonderzoek en passen neuromarketing toe om de juiste keuzes te maken. We zijn in staat een concept te ontwikkelen dat aansluit bij jouw DNA en dat van de eindgebruikers en rendeert in de exploitatie.

Inzicht geven in de slagingskans van je strategie: Wij zien het vaak gebeuren dat er gouden bergen aan de huurder worden beloofd, maar dat dit in de exploitatie vervolgens niet rendabel blijkt te zijn. Heb je een strategie op papier gezet en wil je weten wat de kans van slagen is? Wij helpen hierbij. Door de strategie vanuit value case denken te benaderen, kritisch te zijn en de toetsing met de praktijk te maken geven we je inzicht in het potentiële succes. Maar we zeggen het ook eerlijk als het niet rendabel is, bijvoorbeeld omdat het serviceconcept niet aansluit bij de wensen van huurders, de locatie niet goed genoeg is of de concurrentie te groot is.
Herbestemmingsprojecten: Wil je met je pand een transitie maken en andere huurders aantrekken? Dan kunnen we samen met jou meedenken over een succesvol servicemodel om deze stap te zetten. We geven het project een ziel die past bij de nieuwe werkelijkheid.

Spar met één van onze specialisten over jouw vastgoedstrategie

Is de strategie die je voor ogen hebt rendabel? Sluit hij aan bij de omgeving en de wensen en behoeften van toekomstige huurders? En welke serviceconcepten kun je succesvol toepassen? Dit zijn enkele vragen waar onze specialisten je bij kunnen helpen. Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan, ze helpen je graag.

Ontvang advies