<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Vier uitdagingen bij vastgoedontwikkeling.

Terug naar blog overzicht

Ontwikkelaars in vastgoed denken vaak de mooiste concepten uit. Het is echter van belang dat deze concepten ook rendabel zijn én blijven in de exploitatiefase voor optimaal rendement. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen ontwikkelaar en eigenaar. Het helpt als je de exploitatiepartner al bij de start van een nieuw project betrekt.

Waar het in vastgoedontwikkeling vooral gaat om het realiseren en verkopen van een zo aantrekkelijk mogelijk project, kijkt de dienstverlener of community manager door de bril van een gebruiker naar een pand. Bovendien toetst een partner ook of het concept rendabel is in de exploitatiefase en aansluit bij de wensen en behoeften van gebruikers. Dit resulteert in lagere risico’s: zo weet je zeker of dat wat je aan de tekentafel bedenkt niet alleen mooi is, maar ook functioneel.

 

De volgende uitdagingen komen vaak voor bij vastgoedontwikkeling:

  • Waarmaken van verwachtingen: In prijsvragen worden vaak de mooiste concepten uitgedacht. Dit maakt dat het soms onmogelijk om te voldoen aan de torenhoge verwachtingen van huurders, wat ontevredenheid onder huurders en slechte publiciteit kan opleveren. Zorg dat een pand er niet alleen prachtig uitziet, maar ook praktisch is in gebruik.

  • Ontwikkelen van een rendabel concept: Een ontwikkelaar ontwerpt een concept om te verkopen, niet om te exploiteren. Hierdoor is er in de ontwikkelfase vaak te weinig aandacht voor of dat wat je op de tekentafel bedenkt ook rendabel is in de exploitatiefase. Als een concept niet rendabel blijkt, loop je het risico dat huurders gaan klagen. Bijvoorbeeld als je het gewenste servicelevel niet bereikt of als er een rekening op de mat valt voor extra kosten.

  • Wijzigen van een grondbestemming: Binnen gemeenten ligt de bestemming van een stuk grond vaak vast. Dit maakt het lastiger voor ontwikkelaars om een project vorm te geven waarin ruimte is voor zowel woningen, kantoren, winkels als horecagelegenheden, terwijl de huidige economie hier wel om vraagt.

  • Overstijgen van grenzen: De vastgoedwereld is een redelijk gesloten wereld. Het is echter interessant om de grenzen van eigen bezit op te zoeken en ook het gebied rondom een pand te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door in te spelen op concepten van panden uit de buurt, waardoor je elkaar kunt versterken in plaats van beconcurreren.

 

Manage verwachtingen door vooraf na te denken over exploitatie

In de praktijk wordt een concept vaak verkocht zonder te toetsen of het geschetste beeld ook realistisch is. Dit speelt echter een belangrijke rol in het realiseren van maximaal rendement. Grondig markt- én doelgroeponderzoek biedt uitkomst. Denk in de ontwikkelfase goed na over zaken als:

  • Wie gaat er gebruik maken van het pand?
  • Wie gaat gebruik maken van het aanbod aan services?
  • Welke wensen en behoeften zijn er?

Zonder deze informatie is het haast onmogelijk om een goede vertaalslag te maken van tekentafel naar praktijk, waardoor het lastig is om aan verwachtingen te voldoen. Dit ondervang je door de dienstverlener — die verstand heeft van dit soort zaken — te betrekken in het begin van het proces. Bovendien is een passend serviceconcept steeds vaker een doorslaggevende factor als het gaat om het aankopen van projecten.

De werkwijze van HEYDAY Consultancy

Hospitality zit in ons DNA: Omdat facility- en hospitality management in ons bloed zit, zijn we goed in het ontwikkelen van serviceconcepten. We kunnen ons goed verplaatsen in huurders en doen uitgebreid onderzoek naar zowel de huurders als het gebied waar het pand gerealiseerd wordt. Zo zijn we in staat om een passend concept te ontwikkelen dat ook rendeert in de exploitatiefase.

  • Betrokken van ontwikkeling tot exploitatie: Gedurende een heel project ondersteunen we door te denken vanuit customer experience en de match te maken met passende services. Dit draagt bij aan het succesvol(ler) uitrollen van projecten en levert meer geld op in de exploitatiefase.
  • We durven nee te zeggen: Als we niets zien in een project, zeggen we dit ook. Dit draagt bij aan het realiseren van projecten die realistisch en rendabel zijn. En daar hebben alle betrokken partijen profijt van.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

6.HEYDAY_consultancy-37-min
Picture of Jinni Christiaanse

22-03-2023

Labelmarketeer voor HEYDAY Interim en Consultancy