<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Facility management; één vak, wereldwijde verschillen

19 april

Dat de facilitaire wereld een bijzondere tak van sport is, weten we als geen ander. Het is een onderdeel binnen organisaties dat altijd in beweging is. Ondersteunend aan het primaire proces en zorgdragend voor een zo efficiënt mogelijke ondersteuning tegen een realistisch kostenplaatje. Maar gaat dit nou overal ter wereld hetzelfde?

Trots op de Nederlandse positie
Ik denk dat wij als land, Nederland, trots mogen zijn op onze positie in de wereldwijde facilitaire markt. We zijn vooruitstrevend, goed georganiseerd en hebben veel mensen met de juiste kennis binnen onze landsgrenzen. Organisaties in het buitenland waarderen dit en vinden het hierdoor interessant om facilitaire professionals uit Nederland aan te trekken. Toch vraagt een eventuele stap naar het buitenland nog wel wat aanpassingsvermogen van ons.

Verschil met FM buiten Nederland
Het verschil wordt al duidelijk als de landsgrens wordt gepasseerd. Het verschil in cultuur, waarden & normen en gebruiken is hier een belangrijke reden van. Waar veel Amerikanen denken dat Europa één land is, weten wij als geen ander hoe groot de verschillen tussen de landen zijn. Een goed voorbeeld is de broodtrommel die in Nederland nog met grote regelmaat mee gaat naar kantoor, waar in Zwitserland bijna alle medewerkers “buiten de deur” op zoek gaan naar een kwalitatief goede lunch. Maar ook de bescherming van de medewerker. In Nederland hebben werknemers veel rechten, waaronder langdurige doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Andere landen in Europa en wereldwijd, stoppen op ziektedag 1 of kort hierna al met uitbetaling van salaris. Dit past niet binnen onze Nederlandse waarden en normen, maar is in het buitenland heel normaal.

Maximale efficiëntie in facilitair VS
Maar naast deze verschillen binnen Europa, zijn de verschillen met de Verenigde Staten nog duidelijker. Het geheel ontzorgen, in alle opzichten, is een belangrijke trend in de VS. Geheel ontzorgen in de zin van: je komt naar kantoor, kan je wasgoed, je hond en je pakketjes afgeven; en als je weer naar huis gaat neem je de fris gestreken was, de uitgespeelde hond en de voor jou bestelde boodschappen weer mee naar huis. Alles vanuit het geheel ontzorgen van de medewerker, om daarmee een maximale efficiëntie op de werkvloer te creëren. Als de medewerker zich geen zorgen hoeft te maken om de huishoudelijke taken heeft hij/zij meer energie om goede resultaten voor de werkgever te leveren. Deze concierge service wordt binnen veel grote organisaties in de VS al veelvuldig ingezet.

Directe Nederlandse communicatie
Niet alleen de dienstverlening tussen landen en continenten verschilt, maar ook de communicatie. Waar wij Nederlanders als open en direct worden beschouwd, zijn er andere landen waar de communicatie een stuk meer gereserveerd is. Onze open- en directheid kan in deze gevallen zelfs als brutaal of opdringerig beschouwd worden. Door de open cultuur in Nederland is het binnen veel organisaties ook mogelijk om direct in gesprek te gaan met het management en jouw mening over bepaalde punten te geven. Door een duidelijke en strenge hiërarchie in andere landen is dit een absolute no-go. Zo zie je in bijvoorbeeld Zwitserland nog grote organisaties waar het management en/of de directie een aparte parkeergarage, restaurant- en kantoorgedeelte hebben en hiervoor ook hun eigen lift om daar te komen.

Leren van elkaars facilitaire kunsten
Langzamerhand zien wij bepaalde “best practices” vanuit andere landen overwaaien naar Nederland, als toevoeging aan onze stabiele basis op het gebied van facilitaire dienstverlening. Zo zien we bijvoorbeeld in de Randstad, de concierge service langzaam een plekje in organisaties zoeken. Het kwalitatief goede eten waar de Zwitser buiten de deur naar op zoek gaat, neemt tegenwoordig een steeds prominentere plek in door middel van een goed bedrijfsrestaurant binnen organisaties. Mooi om te zien, hoe wij als landen van elkaar kunnen leren. En hoe Nederland hierin een prominente rol op zich neemt door een sterke positie in de wereldwijde facilitaire markt.

Geschreven door:
Sabine Booijink, Consultant huisvesting & werkplek bij HEYDAY Consultancy. Voorheen werkzaam geweest als Manager Regional Facilities Management EU bij Seagen in Zwitserland en als Facilitair Manager binnen de Atalian Group in Nederland.

 

Sabine Booijink Consultant Huisvesting HEYDAY

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday