<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Vastgoedexploitatie

Optimaliseer de exploitatie voor maximaal rendement

Het exploiteren van vastgoed is het (met winst) draaiende houden en het managen van een pand. Elke verhuurde vierkante meter levert inkomsten op en door leegstand loop je deze mis. Het maximaliseren van het rendement valt of staat met tevreden huurders die willen blijven. Het is dus zaak om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van huurders.

Huurderstevredenheid staat centraal

Om te blijven renderen, moet een pand tegenwoordig vooral een fijne plek zijn om te verblijven. De focus verschuift van het realiseren van functionele ruimten naar het creëren van een prettige omgeving, waarbij aandacht voor huurderstevredenheid centraal staat.

Dit is echter een serieuze uitdaging in de huidige 24-uurs economie, waar huurders steeds meer eisen en verwachten als het gaat om dienstverlening. Het bieden van de juiste services is hierin essentieel, onder meer met een passend aanbod aan (commerciële) diensten in de gezamenlijke ruimten of plint en een juiste én vlotte afhandeling van klachten, wensen of verzoeken op elk moment van de dag.

Vastgoedexploitatie

 Welke factoren dragen bij aan een succesvolle exploitatie?

Digitalisering: Waar maak je als mens het verschil? Door overige taken zoveel mogelijk te digitaliseren en automatiseren — bijvoorbeeld rondom het administratieve proces — ben je minder tijd kwijt aan deze taken. Je houdt zo tijd en ruimte over voor zaken die een directe bijdrage leveren aan het verhogen van de huurderstevredenheid. Door bijvoorbeeld sensortechnologie toe te passen, kun je achterhalen van welke ruimtes binnen een pand wel of geen gebruik wordt gemaakt. Op basis van deze gegevens kun je de dienstverlening optimaliseren.
Eén aanspreekpunt: Voor huurders bestaan vaak veel verschillende aanspreekpunten voor uiteenlopende doeleinden. Daardoor kan het onduidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen voor vragen, verzoeken of suggesties. Door één loket te creëren, dat zowel on- en offline als 24/7 beschikbaar is, weten gebruikers ook waar ze moeten zijn. Met een dergelijke multichannel ingang ben je duidelijk zichtbaar en neem je ‘het kastje naar de muur’-gevoel weg, waardoor er minder frustratie is. Ook is dit loket eenvoudig te digitaliseren, bijvoorbeeld in de vorm van een app.
Kwaliteit voor kosten: Het is belangrijk om te investeren in de kwaliteit van het contact met huurders. In het begin ben je hiermee wellicht veel tijd kwijt om iedereen te woord te staan, maar onder aan de streep loont duidelijke communicatie. Persoonlijk contact zorgt voor meer tevreden huurders. Je realiseert daarmee op lange termijn ook kostenbesparingen, want huurders zoeken minder vaak contact omdat ze doorgaans goed zijn geïnformeerd. Als je stuurt op kosten, daalt je kwaliteit. Stuur je op kwaliteit, dan dalen je kosten.
Hoger property management budget: Door te investeren in het budget voor property management, investeer je in ruimte om goede service te verlenen. Betere service zorgt voor meer tevreden huurders. En hoe blijer je huurders maakt, hoe meer ze initieel betalen en hoe langer ze blijven. Dit heeft weer een positieve invloed op de taxatiewaarde van een pand.

Hoe kun je de vastgoedexploitatie optimaliseren?

Wanneer je de exploitatie van een pand wilt optimaliseren, zijn er in onze ogen een aantal zaken die essentieel zijn voor het behalen van succes. De belangrijkste is het centraal stellen van de huurder, waarbij je nauwlettend in de gaten houdt welke diensten bijdragen aan de tevredenheid van huurders. Dit zijn immers diensten waarmee je waarde toe kunt voegen. Daarbij is het raadzaam om de mogelijkheden van digitalisering te onderzoeken en te implementeren waar mogelijk. Het afbreken van silo’s en de keuze voor een integrale aanpak helpt hierbij. Het zorgt ervoor dat je slimmer, efficiënter, klantgerichter en goedkoper te werk kunt gaan.
 
Door het inzetten van een community manager kun je de rol van verbinder verder vormgeven. Huurders zoeken naar een prettige en veilige plek, waar ze van alle gemakken zijn voorzien en die voldoet aan hun persoonlijke eisen. Door het gesprek aan te gaan, weet je je beter te verplaatsen in de wensen en behoeften van huurders en hier het aanbod van services op af te stemmen. Zo creëer je een omgeving waar huurders langer willen blijven, wat een positieve uitwerking heeft op de taxatiewaarde van een pand. Want de beleving binnen een pand is — naast kosten en locatie —steeds vaker een doorslaggevende factor voor het aantrekken en behouden van huurders.
Vastgoedexploitatie
Vastgoedexploitatie

Waarmee kunnen we je helpen?

HEYDAY heeft jarenlange ervaring in het achterhalen van wensen en behoeften van huurders en dit te vertalen naar toepasbare concepten. Zo weten we de vertaalslag te maken van kostenbesparing naar waardecreatie in vastgoed. Dit doen we onder meer door:
 
  • Processen te optimaliseren én digitaliseren waar mogelijk
  • Eén aanspreekpunt aan te bieden en in te regelen, zowel voor de huurder als verhuurder
  • Integreren van soft- en hard services
  • Vormgeven en implementeren van community management en exploitatie- of serviceconcepten
  • Slim omgaan met en het benutten van informatiemanagementsystemen en data

Het maximaliseren van het rendement valt of staat met tevreden huurders

Het is zaak om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van huurders. In dit whitepaper gaan we dieper in op een aantal slimme tips hoe je de verhuurbaarheid van jouw pand(en) kunt optimaliseren. 

Download het whitepaper