<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Mike Gubbels

“Toegevoegde waarde van facilitaire dienstverlening is nu zichtbaarder dan ooit”

“As we speak werk ik al ruime tijd zoveel mogelijk vanuit huis. DSM loopt als organisatie echt voorop in het doorvoeren van verschillende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zelfs op de maatregelen van het RIVM. Dit komt doordat DSM locaties over de hele wereld heeft, waar ze al eerder te maken kregen met corona.”

Mike Gubbels is sinds 2015 werkzaam bij HEYDAY. In zijn huidige rol als Klantmanager is hij operationeel, commercieel en financieel verantwoordelijk voor de dienstverlening van HEYDAY op een aantal locaties van DSM in Nederland. Op dit moment staat hij aan het roer van het coronacrisisteam, waar hij zes HEYDAY-collega’s aanstuurt die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor één of meer locaties.

Hoe ben je bij HEYDAY terechtgekomen?

“Ik ben gestart in het Young Executive Programma van ADG dienstengroep, waar HEYDAY onderdeel van is. Dit is een management traineeship, waarbij je de kans krijgt om bij de verschillende werkmaatschappijen van ADG opdrachten uit te voeren. Zo ben ik ook bij HEYDAY terechtgekomen. Na het programma ben ik aan de slag gegaan als Facility Manager en later doorgegroeid tot Klantmanager.”

Hoe bied je waarde voor de opdrachtgever?

“Als HEYDAY zijn we als het ware de architect van de facilitaire dienstverlening over de verschillende locaties van DSM heen. Vorig jaar is DSM gestart met het opzetten van een Center of Expertise op het gebied van facility management en vastgoed. Ze vinden het belangrijk om meer eenheid te creëren. Wij zijn hierin een verbindende factor, we bepalen samen één lijn en voeren best practices door. Zo nu ook op het gebied van corona.”

Welke impact heeft het coronavirus op jouw werk?

“Dit heeft een grote tot zelfs zeer grote impact. Bij DSM draait de productie zoveel mogelijk door, maar veiligheid staat te allen tijde op één, de continuïteit komt pas daarna. Vanuit DSM is een Global Responsteam opgezet: wereldwijd werkt DSM al langer onder deze problematiek, Nederland is daarin een onderdeel van deze aanpak. Hierdoor werk ik ook al ruime tijd zoveel mogelijk vanuit huis. DSM loopt in Nederland voorop in het doorvoeren van maatregelen op de werkvloer, zelfs op de maatregelen van het RIVM.”

Welke rol speel jij hierin?

“Ik ben vanuit HEYDAY verantwoordelijk voor de centrale corona-aanpak. We hebben een crisisteam opgezet die bestaat uit zes HEYDAY-collega’s, zij hebben de belangrijkste rol in de implementatie van de maatregelen als het gaat om de facilitaire dienstverlening op de verschillende locaties. Dit team is gekoppeld aan het crisisteam van DSM.”

“We starten elke dag met een call om elkaar bij te praten, doordat we dit met een klein team doen zijn de lijntjes kort. Zo kunnen we snel schakelen en van elkaar leren. Een aantal maatregelen hebben we centraal opgepakt, zoals de inkoop van desinfecterende middelen, omdat we wisten dat hier een tekort op zou komen en we zo onze inkoopkracht beter kunnen benutten. Hiernaast bekijken we ook lokaal waar de behoefte ligt. Op elke locatie zijn andere zaken belangrijk, dit ligt aan het type dienstverlening op de locatie.”

Kun je hier voorbeelden van noemen?

“De corona-maatregelen hebben natuurlijk veel impact op facilitaire dienstverlening als geheel. Ik heb met de contactpersonen van de vier grote facilitaire contracten die DSM heeft verschillende scenario’s uitgewerkt. Zo hebben we ons onder meer voorbereid op een scenario waarbij corona besmettingen aan de orde van de dag zijn en een pand als het ware ‘gereset’ moet worden.”

“Ook hebben we de bestaande facilitaire dienstverlening onder de loep genomen om te kijken welke impact de maatregelen hebben. De schoonmaak is natuurlijk flink opgeschroefd. Bovendien heeft DSM vrij vlot, begin maart, temperatuurcontroles aan de poort geïntroduceerd om mensen te screenen op koortsklachten. Dit hebben wij voor de verschillende locaties opgezet, denk aan het aanschaffen van thermometers en de faciliteiten om veilig en discreet metingen te kunnen uitvoeren.”

Waar ben je trots op?

“Ik vind het bijzonder mooi om te zien dat juist in tijden van crisis een bedrijf als DSM haar maatschappelijke rol pakt. Ze hebben een productielijn in Waalwijk omgebouwd om 130.000 liter handalcohol te produceren, strikt bestemd voor de Nederlandse zorg. Hiernaast heb ik zelf mijn bijdrage mogen leveren aan een DSM-initiatief in het inzamelen van mondkapjes vanuit de verschillende locaties van DSM. Op deze manier hebben we direct circa 6000 mondkapjes ter beschikking kunnen stellen aan het Ministerie van Volksgezondheid. Dat is toch gaaf?”

“Bovendien merk ik dat we in deze spannende tijden steeds meer echt als partner worden gezien. Facilitaire dienstverlening is cruciaal om de dagelijkse gang van zaken door te laten draaien, zeker nu. De toegevoegde waarde van facilitaire dienstverlening is zichtbaarder dan ooit.”

Waarom werk je graag bij HEYDAY?

“Ik vind HEYDAY een organisatie waar eigen ondernemerschap wordt gewaardeerd en waar maatwerk mogelijk is voor de klant, dit zie je nu ook terug in deze corona-tijden. We bepalen samen met DSM wat goed is en we krijgen van de directie van HEDYAY alle support om dit mogelijk te maken. Ook de persoonlijke waardering van onze directie aan het adres van alle medewerkers vind ik mooi. Voor mij persoonlijk is HEYDAY een plek waar ik mijn ambities kwijt kan en waar ik op mijn relatief jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheid krijg.”

Ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday