<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Vier facility-trends in de industrie.

Terug naar blog overzicht

Als facilitair manager in de industrie bevind je je in een complex speelveld. Je moet voldoen aan de zeer strenge veiligheidseisen om bedrijfsongevallen te voorkomen, het kernproces optimaal ondersteunen én financieel in control zijn. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de werkplek en -omstandigheden. Het in de lucht houden van al deze ballen is een serieuze uitdaging. Waar leg je in 2019 de focus op?

Roeland van Roy is Segment Directeur Industrie bij HEYDAY en weet wat er speelt, welke ontwikkelingen op handen zijn en waar de markt naartoe beweegt. Hij signaleert vier trends.

1. De vraag naar uitbesteding neemt toe


Er is een enorm tekort aan technisch personeel, waardoor bedrijven elke collega met technische capaciteiten en kennis in willen zetten op het primaire proces. Want zonder voldoende personeel kom je niet vooruit, en is de continuïteit niet gegarandeerd. Dit leidt tot een toenemende vraag naar de uitbesteding van de facilitaire diensten.

Werknemers kunnen immers geen combinatiefunctie meer uitvoeren en je wilt wel je facilitaire dienstverlening op peil houden. Er is naast het outsourcingsvraagstuk ook een groeiende behoefte aan operationele coördinatie. Zo zijn ook industriële bedrijven er zeker van dat opdrachten goed en veilig worden uitgevoerd.

2. Simpelweg voldoen aan veiligheidseisen is niet voldoende

Binnen de industrie worden de veiligheidseisen continu verhoogd. En daar waar het vroeger afdoende was om te voldoen aan de eisen en aan te tonen dat je je netjes aan de regels houdt, is dat nu niet meer zo. De eisen overtreffen en beter presteren, dat is het doel.

Want als je het net iets beter doet dan gevraagd — terwijl de eisen elk jaar worden aangescherpt — dan is het ook ieder jaar weer makkelijker om aan die zwaardere eisen te voldoen. Je anticipeert er immers al op. En dat lukt niet door slechts de procedures te volgen; je zult moeten zorgen dat die procedures daadwerkelijk meer effect hebben.

Naast deze veiligheidseisen is er ook nog de noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving. Je moet real-time aantoonbaar kunnen maken dat je compliant bent, op elk moment van de dag. Of het nu gaat om de keuringen van installaties, de uitstoot van stoffen en gassen of de werkvergunningen van medewerkers. Dit brengt zeker uitdagingen met zich mee. Gelukkig zijn er genoeg specialistische partijen die je daarbij kunnen helpen.

3. De inzet van data en technologie zet door

Waar de facilitaire afdelingen van corporate organisaties (slimme) data en technologie al gebruiken om stappen vooruit te zetten, zet die ontwikkeling zich nu ook door in de industrie. Steeds meer industriële bedrijven maken gebruik van facilitaire technologische innovaties.

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van sensoren, het voorspellen van ge/verbruik (vandaag zijn er vijftig mensen op de productievloer, dus ik heb vijftig maaltijden nodig) en de inzet van intelligente analysemogelijkheden voor het beveiligen van een pand. Zinvol gebruik van data en technologie maakt het werk simpelweg makkelijker, veiliger en goedkoper.

4. Duurzaamheid wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een hot topic, en dat merkt de industrie ook. Met duurzaamheid hebben we het niet alleen over het zetten van stappen om te voldoen aan de klimaat- en milieueisen vanuit de overheid om energie te besparen, CO2 te reduceren en vastgoed te verduurzamen.

Ook op werknemersniveau verdient het onderwerp aandacht; zorg voor de gezondheid en fitheid van medewerkers, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn. Vooral gezien het imago van industriële bedrijven (vervuilers) neemt de vraag om te voldoen op duurzaamheidsgebied toe. Zowel vanuit organisaties zelf als van buitenaf.

Dit artikel is verschenen op F-Facts.

HEYDAY_integrated_industrie-51
Picture of Roeland van Roy

21-12-2018

Operationeel Directeur bij HEYDAY