<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Vier eigenschappen van een toekomstbestendige property manager.

Terug naar blog overzicht

Een pand wordt tegenwoordig voor steeds meer verschillende doeleinden gebruikt en het liefst ook nog tegelijkertijd. Een pand moet vooral een fijne plek zijn voor de gebruiker om te verblijven en voor de eigenaar om rendabel te (blijven) zijn. De rol van de beheerder van het vastgoed, ook wel property manager genoemd, verandert hierdoor. Het vergt een andere kijk op vastgoed.

Waar voorheen de property manager veel tijd kwijt was met de verhuuradministratie, het zo efficiënt mogelijk beheren en onderhouden van een pand en het afhandelen van storingen, is dit tegenwoordig niet meer genoeg. Een property manager moet zich steeds meer bezighouden met service, beleving en het creëren van (sociale) veiligheid.

Het is van belang om door de bril van een gebruiker naar het pand, de inrichting en het pakket aan beschikbare services te kijken. Hiermee kan je een ruimte aantrekkelijker maken voor een huurder en dus het verschil maken. Welke eigenschappen heb je als property manager van de toekomst nodig? Sarah Blonk, klantmanager bij HEYDAY, geeft advies.

Verbinden

Vastgoedbeheer vraagt voortaan om een multidisciplinaire samenwerking. Neem het initiatief en werk samen met verschillende disciplines binnen jouw pand, zoals met de facility manager. Bedenk bij alles wat je doet dat het om de eindgebruiker gaat. Het doel is dat hij of zij tevreden is. Wil je meer investeren in de gezondheid van de eindgebruikers? Overleg dan eens met de facility manager hoe je optimaal gebruik kunt maken van de bedrijfskantine. Kijk goed om je heen en breng de juiste mensen samen.

Luisteren

Het is van belang om te investeren in een community binnen een pand. Organiseer netwerkbijeenkomsten, kennissessies of andere activiteiten waarbij je gebruikers samenbrengt. Het belangrijkste hierbij is dat je luistert naar wat ze te zeggen hebben. Hoe kun je gebruikers tevreden stellen als je niet weet wat ze willen? Tegen welke problemen lopen de gebruikers aan? Neem die problemen als uitgangspunt en bedenk hoe je die kunt oplossen, zodat je weer een glimlach op het gezicht van een huurder weet te toveren.

Durven

Om de juiste mindset te creëren, is het goed om jezelf te ontslaan van de functienaam property manager en de rol van community manager, service designer of belevingsexpert aan te nemen. Dit biedt ruimte om het pand vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken. Je kan veel taken automatiseren of digitaliseren die niet noodzakelijkerwijs door mensen uitgevoerd moeten worden. Zo houd je tijd en ruimte over voor zaken waarbij het menselijke aspect wél het verschil maakt en dus van toegevoegde waarde is. Als je durft te experimenteren met nieuwe rollen en de nieuwe kijk op property management, komen de nieuwe inzichten vanzelf.

Meedenken

Werk is niet meer plaats- of tijdgebonden, daardoor groeit de vraag naar een flexibele woon- en/of werkomgeving. Het is soms lastig inschatten hoe een pand optimaal kan worden ingericht. Het is belangrijk dat je als property manager ook in die behoefte kunt voorzien. Een voorbeeld is een serviceconcept waarin meerdere aanbieders in dezelfde ruimte, maar op andere tijden, worden gehuisvest. Door ’s ochtends ruimte te bieden aan een smoothiebar, ’s middags aan een koffietentje en ’s avonds aan een bistro weet je echt alles uit je pand te halen. De functionaliteit van een ruimte moet eenvoudig aan te passen zijn, niet omdat je het leuk vindt om de ruimte continu anders in te delen, maar omdat het op die manier past bij de verschillende behoeftes gedurende een dag.

HEYDAY_integrated22
Picture of Lisa Hagoort

30-04-2019

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY