<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Vereniging Eigen Huis kiest HEYDAY Integrated als multi-service partner.

Terug naar blog overzicht

HEYDAY Integrated gaat de komende vijf jaar de rol van multi-service partner vervullen voor Vereniging Eigen Huis (VEH). De dienstverlening voor VEH heeft betrekking op zowel soft- als hard services. In totaal gaat het om ruim 270 werkplekken. Het contract omvat een breed scala aan facilitaire diensten, van schoonmaakdienst-verlening en afvalbeheer tot installatietechnisch en bouwkundig onderhoud.

Huis_Handen-met-huis--2000x1200[2419]

Vereniging Eigen Huis had een groot aantal facilitaire leveranciers onder contract en was op zoek naar een passend sourcingsmodel om de dienstverlening verder te professionaliseren.

In nauwe samenwerking met Hospitality Group is gekozen voor een multi-service supplier model voor soft- en hard services. Het resultaat van de tenders zijn twee overeenkomsten met HEYDAY Integrated. Thema’s als wendbaarheid, ondernemerschap, continu verbeteren, continuïteit en efficiency staan in de samenwerking centraal.

Focus op duurzaamheid

Een belangrijk aspect in de hard-services overeenkomst is de focus op duurzaamheid. Zo brengt HEYDAY onder meer het duurzaam meerjarenonderhoudsplan op orde en ontwikkelt ze een gebouwvisie voor VEH. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van zowel het pand als de installaties zo duurzaam is, er geen onnodige onderhoudskosten worden uitgegeven en het milieu niet onnodig wordt belast.

Onafhankelijkheid

De inrichting van de dienstverlening bij VEH kenmerkt het onderscheidende karakter van HEYDAY als onafhankelijke multi-service partner. HEYDAY brengt de beste specialisten uit de markt samen en laat hen werken als één bedrijf. Voor VEH is een speciaal One FM-team samengesteld. Dit team bestaat uit specialisten van HEYDAY, Asito, Securitas, Vitam, Ambius, Fruitfull Office, Kuijpers, Marku Bouw, Renewi, Lyreco en Klus2Fix. VEH krijgt zo een eigentijdse, flexibele mix van serviceverleners, die perfect aansluit bij de wensen en doelstellingen van VEH.

Over Vereniging Eigen Huis

Als onafhankelijke vereniging helpt VEH ruim 770.000 leden bij het (ver)kopen en het duurzaam en betaalbaar bewonen van hun huis. Zonder commercieel belang. Om dit te kunnen realiseren is VEH belangenbehartiger, dienstverlener en woningmarkt-expert ineen.

HEYDAY_integrated28
Picture of Lisa Hagoort

13-03-2019

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY