<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

De 3 grootste uitdagingen binnen facilitaire dienstverlening (en hun kansen).

Terug naar blog overzicht

Binnen de facilitaire branche is in hoog tempo veel aan het veranderen. De economie viert hoogtij waardoor onder andere de focus verschuift van efficiency naar kwaliteit, de invloed van technologie toeneemt, organisaties steeds meer facilitaire diensten uitbesteden en duurzaamheid een prominente plek op de agenda krijgt. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat je de komende jaren voor verschillende uitdagingen komt te staan. In dit blog bespreken we de drie grootste uitdagingen en hoe je ze ook als kans kunt zien.

Voeg waarde toe: de werkomgeving is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde

Een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich goed en veilig voelen, met een glimlach rondlopen, hard werken, hun creativiteit uiten en kunnen socializen met collega’s: dat is als facilitair manager je doel. Of beter gezegd: daar speel je een essentiële rol in.

Meer en meer speelt de werkomgeving een doorslaggevende factor in het aantrekken en behouden van talent. Het is misschien wel de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde en daarmee speelt facilitair management een steeds grotere rol. Je vult veel meer behoeftes in dan puur het uitvoeren van de bekende services zoals schoonmaak en catering én levert een zichtbare bijdrage aan het succes van de organisatie.

Maar het creëren en toevoegen van waarde, hoe pak je dat aan? Een directe link leggen tussen het werk dat je doet en de strategische doelstellingen van de organisatie is namelijk verschrikkelijk lastig. Het is niet voor niks dat hiervoor het bewijs vinden de heilige graal is voor veel facility managers.

Het startpunt om je waarde aan te tonen zijn de strategische doelstellingen en de vertaling daarvan naar de facilitaire dienstverlening. Verdiep je in de persona’s van de organisatie. Waar zijn ze naar op zoek en waar hebben ze behoefte aan? Op basis van die input maak je een plan, organiseer je de dienstverlening, bereken je resultaten en realiseer je groei. Laat het management zien dat je voor de business staat en niet ‘zomaar iets doet’.

Waardecreatie vraagt simpelweg om een verandering van mindset. Het gaat niet langer om kostenbesparing en efficiency, maar de mensen voor wie je het doet. Want onderaan de streep leveren productieve, gelukkige en tevreden werknemers geld op. Het mag dus ook meer kosten.

Doorbreek silo’s en zoek de samenwerking met HR en IT

Vraag naar de visie van elke ondersteunende afdeling en ze zullen allemaal — al dan niet met andere woorden — hetzelfde antwoord geven: de behoefte van de klant of gebruiker centraal zetten. Echter geven deze afdelingen hier wel op hun eigen manier vorm aan. Voor elke afdeling betekent het net iets anders, waardoor alignment ontbreekt.

Dat is een gemiste kans, want juist samen kunnen jullie écht het verschil maken. Het doorbreken van de muren rondom deze afdelingen is een must om de werkplek te innoveren en naar een hoger niveau te tillen. Maar ook hiervoor geldt: dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wanneer er een succesvolle samenwerking ontstaat tussen HR, IT en FM overstijgen de afdelingen hun individuele KPI’s en zijn ze in staat om op strategisch niveau met de organisatie mee te denken.  Je bent dan bijvoorbeeld niet meer bezig met operationele rompslomp en vragen zoals ‘is het hier schoon genoeg?’, maar je gaat op zoek naar de werkelijke gebruikersbehoeften: hoe ervaren medewerkers een werkdag op kantoor?

Deze integrale manier van denken is een stuk strategischer en veel meer gericht op co-creatie. Het succes van de afdeling staat niet meer centraal, maar de waarde die je gezamenlijk levert aan de overkoepelende organisatiedoelstellingen. Je praat dan ook niet meer over facility management, maar over integrated service management.

Behoud je baan ondanks (of dankzij) outsourcing

Uitbesteden vindt op steeds grotere schaal plaats en ook dat heeft invloed op jouw rol als facility manager. De ene is bang om door outsourcing zijn of haar baan te verliezen, terwijl de ander het juist ziet als een kans. Wat als een paal boven water staat, is dat het verschuivingen met zich mee brengt in je positie en functioneren.

Ik zal niet ontkennen dat de angst die bestaat om je baan te verliezen gegrond is, maar je lot ligt wel grotendeels in je eigen handen. Of je qua zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid inlevert, ligt in de kern aan jezelf.

Je kunt namelijk ook op een andere manier naar outsourcing kijken dan puur vanuit angst. De samenwerking met andere partijen levert ook nieuwe mogelijkheden voor invloed en zeggenschap op. Door partijen met verregaande kennis van de markt en het vermogen om te innoveren binnen te halen, kun je de dienstverlening naar een hoger niveau tillen.

Het uitbesteden van facilitaire diensten bied je de mogelijkheid om uit de operatie te stappen en meer op strategisch / tactisch niveau te functioneren. Om vanuit daar waardering te krijgen en mooie plannen te maken, in plaats van dagelijks gedoe over de schoonmaak, catering of beveiliging te moeten oplossen.

Je rol verschuift van operationele aansturing en brandjes blussen naar het managen van het resultaat. De focus ligt vooral op innovatie en het ontwikkelen van het partnership.

Ben jij klaar voor de toekomst?

Dat er veel aan het veranderen is en nog veel meer op het punt staat te veranderen lijkt me duidelijk. Ik heb het namelijk nog niet eens gehad over de technologische ontwikkelingen of de roep om duurzaamheid.

Om je te helpen hier morgen mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij concrete handvatten gebundeld in een whitepaper. Ben klaar voor de toekomst en laat de organisatie groeien en bloeien. Download het whitepaper hier.

HEYDAY_integrated7
Picture of Lisa Hagoort

29-10-2018

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY