<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Twee jaar Alliander en HEYDAY: “We zitten in de bloeifase”

Terug naar blog overzicht

Het faciliteren van de Workplace of Choice. Dat is de ambitie van de afdeling Facilities van Alliander. De afgelopen twee jaar bouwt Alliander samen met HEYDAY als partner op het gebied van facilitaire soft services aan hun facilitaire fundament. Het doel? Het creëren van een aantrekkelijke, inclusieve, duurzame en veilige werkomgeving én het stimuleren van duurzaam reizen. Een terug- en vooruitblik op dit bijzondere partnership.

alliander heyday

Alliander geeft vorm aan de energietoekomst van Nederland en staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Door het netwerk continu te verbeteren, bereiden zij zich voor op de toekomst.

Om deze doelstellingen te halen, staat een prettige en gezonde werkomgeving hoog in het vaandel voor Alliander. Het faciliteren van de Workplace of Choice maakt Alliander aantrekkelijk op de arbeidsmarkt: in deze tijden van krapte uitermate belangrijk. Hoe ziet deze samenwerking eruit en wat zijn de successen van de afgelopen twee jaar? We vragen het aan Ernst-Willem van Drumpt, manager Facilities bij Alliander en Marco Noort, klantmanager bij HEYDAY.

De samenwerking

Sinds augustus 2021 heeft Alliander haar integrale facilitaire dienstverlening uitbesteed aan HEYDAY Integrated. HEYDAY verzorgt de soft services op tactisch en operationeel niveau op alle locaties van Alliander door heel Nederland. Ernst-Willem: “Het FM-team van Alliander vertaalt de organisatievisie op strategisch niveau door naar de eigen afdeling Facilities, HEYDAY geeft hier op tactisch en operationeel niveau invulling aan. Zij contracteren voor ons de best passende ketenpartners in de markt en sturen hen aan. Als partners zijn we samen continu op zoek naar de mogelijkheden om de dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van onze medewerkers.”

De scope van gebouwen en locaties van Alliander betreft het hoofdkantoor in Arnhem, de kernlocaties in Leeuwarden, Amsterdam en Duiven, tien regiokantoren, circa twintig operationele en logistieke steunpunten en het centrale distributiecentrum in Apeldoorn. Marco: “Alliander voert haar duurzame missie door in haar kantoorpanden. In mei 2023 opende het nieuwe regiokantoor in Amsterdam Westpoort, een volledig duurzaam, flexibel, schaalbaar en modulair pand. Zo is enerzijds de impact van het gebouw op het milieu beperkt en is de locatie anderzijds aan te passen aan mogelijk veranderende behoeften in de toekomst. Naast onze dagelijkse samenwerking een mooi project waar we vanuit HEYDAY Interim vorm aan hebben gegeven door de inzet van facilitaire interimmers.”

Gelijkwaardige partners

De samenwerking van Alliander, HEYDAY en haar ketenpartners startte midden in de coronaperiode. Ernst-Willem: “Dat was een bijzondere tijd, maar heeft wat mij betreft de basis gelegd van een goede vertrouwensrelatie. In de eerste fase hebben we veel geïnvesteerd in hoe we met elkaar samenwerken.” Marco vult aan: “Vanaf het begin af aan organiseerde Alliander samenwerkingssessies met andere ketenpartners om samenhang en samenwerking te stimuleren. Alliander is een ervaren opdrachtgever, het is niet de eerste keer dat ze zo’n traject aangaan. Dat merk je aan alles. Het organiseren van de samenwerking heeft ons in het begin veel tijd gekost, maar vooral veel opgeleverd. We kunnen alles met elkaar bespreken en we beoordelen de onderlinge samenwerking, van beide kanten.”

HEYDAY nam bij de start van de samenwerking de bestaande contracten over. Ernst-Willem: “Zodra een contract afliep hebben ze voor ons de best passende partij geselecteerd en gecontracteerd. Dit gaf ons de ruimte om een goede terugkeer naar kantoor mogelijk te maken na corona. Het was een flinke puzzel, maar HEYDAY heeft zich heel goed in onze organisatie, wensen en ambities verdiept. We zijn open en eerlijk naar elkaar, als iets niet kan geeft HEYDAY dit ook eerlijk aan. Ik zie ons als gelijkwaardige partners.”

Successen vieren

Onlangs vierden Alliander, HEYDAY en de andere ketenpartners het feit dat ze twee jaar met elkaar samenwerken. Marco: “Samen met Royal Haskoning, Alliander’s partner op het gebied van hard services, en Nsecure, specialist in toegang en security management, hebben we een boekje uitgebracht met alle successen van onze samenwerking. Ik ben vooral heel trots op het feit dat er één team staat. Of je nu bij Alliander, HEYDAY, Royal Haskoning, Nsecure of één van onze andere ketenpartners werkt, dat maakt niet uit. We zijn een soort samengesteld gezin. Ik ben enorm trots op de mooie scores die we halen op het gebied van medewerkerstevredenheid.”

Ernst-Willem sluit zich daar bij aan. “Ook HEYDAY heeft te maken met een uitdagende arbeidsmarkt, maar ze hechten waarde aan het vinden van de beste match. Ik vind het mooi dat zij liever wachten op een persoon die écht in het team past dan iemand die snel beschikbaar is.” Voor hem springen er twee projecten in het bijzonder uit. “Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, ben ik trots op Project Pitstop. Voor onze monteurs is hun bus hun werkplek en die valt ook onder onze verantwoordelijkheid. In het verleden waren zij veel tijd kwijt aan bijvoorbeeld onderhoud, keuring van gereedschappen, het opnieuw laten bestickeren van de bus en het volgen van opleidingen. Samen met HEYDAY hebben we ervoor gezorgd dat een monteur er met één bezoek weer voor een jaar tegenaan kan. Dat lijkt simpel, maar het is een enorme klus geweest om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast is de oplevering van onze nieuwe locatie Westpoort voor mij een hoogtepunt. Het betrof de transitie van een oude naar een volledige nieuwbouwlocatie: de ontmanteling van de oude locatie en oplevering aan Gemeente Amsterdam én daarnaast de transitie naar de nieuwe werkplek. En dat volledig duurzaam.”

De gezamenlijke toekomst

Na een periode van borgen en bouwen zitten Alliander en HEYDAY nu in de bloeifase. Ernst-Willem: “We moeten als organisatie steeds wendbaarder worden, hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit. Ik zie in HEYDAY de partner om daarin gezamenlijk op te trekken. Eén ding is zeker: we weten dat de wereld blijft veranderen én dat wij als organisatie voorop willen lopen in de energietransitie. HEYDAY helpt ons om in te spelen op deze veranderingen en bouwt met ons mee. We zijn daarbij heel kritisch op de keuzes die we maken. We faciliteren een Workplace of Choice, maar realiseren ons ook dat we elke euro die we niet uitgeven aan Facilities in de energietransitie kunnen stoppen. Dat dient een hoger doel.”

Alliander 4Op de foto: Ernst-Willem van Drumpt (links) van Alliander en Marco Noort van HEYDAY.

Alliander 4
Picture of Lisa Hagoort

06-09-2023

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY