<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Dit zijn de belangrijkste facilitaire ontwikkelingen in de industrie voor 2019.

Terug naar blog overzicht

Als facilitair manager in de industrie bevind je je in een complex speelveld. Je moet zorgen dat je voldoet aan de zeer strenge veiligheidseisen om bedrijfsongevallen te voorkomen, dat je het kernproces optimaal ondersteunt én dat je financieel in control bent. Daar bovenop ben je ook nog verantwoordelijk voor onder meer het verbeteren van de werkplek en de werkomstandigheden. Het in de lucht houden van al deze ballen is een serieuze uitdaging.

iron works steel and machine parts modern factory indoor hall

En dat geldt niet alleen voor jou. Roeland van Roy, Segment Directeur Industrie bij HEYDAY, heeft navraag gedaan bij onze industriële klanten om erachter te komen wat er op dit moment speelt, welke ontwikkelingen gaande zijn en waar de markt naartoe beweegt. Die informatie deelt hij graag met je, zodat jij hier mee aan de slag kunt in je plannen voor volgend jaar.

1. De vraag naar het uitbesteden van facilitaire diensten neemt toe

Er is een enorme schaarste aan technisch personeel, waardoor veel bedrijven elke collega met technische capaciteiten en kennis in willen zetten op het primaire proces. Want zonder voldoende personeel kom je niet vooruit en is er geen gegarandeerde continuïteit.

Het gevolg is dat er een toenemende vraag is naar het uitbesteden van de facilitaire diensten. Werknemers kunnen immers geen combinatiefunctie meer uitvoeren en je wilt wel zorgen dat je facilitaire dienstverlening goed geregeld is.

Naast het outsourcingsvraagstuk is het oppakken van de regie alleen door dienstverleners niet meer voldoende: er is ook een groeiende behoefte aan operationele coördinatie. Industriële bedrijven vragen van facilitaire dienstverleners steeds vaker een coördinerende rol bij de uitvoering van activiteiten. Zo zijn ze er zeker van dat opdrachten goed en veilig worden uitgevoerd.

2. De behoefte aan het verhogen en aantonen van de toegevoegde waarde van FM groeit

De focus van facilitaire dienstverlening verschuift van het besparen van kosten naar het toevoegen van waarde op strategisch vlak, ook in de industrie. Facilitair managers worstelen met de vraag ‘Hoe kun je de facilitaire processen optimaal laten aansluiten bij de bedrijfsprocessen en -doelstellingen?’

Die hoe-vraag beantwoorden is makkelijker gezegd dan gedaan. Facilitair managers zijn op zoek naar partijen die meedenken, die snappen wat het kernproces en de strategie van de organisatie is en de oplossingen hierop laten aansluiten. Zodat de toegevoegde waarde van facility management groeit. Dit onderstreept de behoefte aan ondersteuning.

3. Voldoen aan de veiligheidseisen is niet meer voldoende, het moet beter

Binnen de industrie worden de veiligheidseisen continu verhoogd. En daar waar het vroeger afdoende was om te voldoen aan de eisen en aan te tonen dat je je netjes aan de regels houdt, is dat nu niet meer zo.

De eisen overschrijven en beter presteren, dat is het doel. Neem bijvoorbeeld het proces voor het uitgeven van werkvergunningen: een heel statisch proces. Hoe kun je dat verbeteren? Ken je klant en zijn omgeving. Denk actief na, stel pro-actief verbeteringen voor én zorg er zo voor dat het niet alleen nu, maar ook in de toekomst niet fout gaat.

Want als je het net iets beter doet dan gevraagd — terwijl de eisen elk jaar worden aangescherpt — dan is het ook ieder jaar weer makkelijker om aan die zwaardere eisen te voldoen. Je anticipeert er immers al op. En dat lukt niet door slechts de procedures te volgen. Je moet dingen bedenken om te zorgen dat die procedures daadwerkelijk meer effect hebben.

Naast deze veiligheidseisen is er ook nog de noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving. Steeds vaker krijgen facilitair managers in de industrie de vraag of ze real-time aantoonbaar kunnen maken dat ze compliant zijn. Elk moment van de dag moeten ze als het ware op een knop kunnen drukken om dit te bewijzen. Of het nu gaat om de keuringen van installaties, de uitstoot van stoffen en gassen of de werkvergunningen van medewerkers.

Zowel het overtreffen van veiligheidseisen als het real-time compliant zijn is voor veel organisaties steeds belangrijker. En ja, het klopt dat dit niet eenvoudig te realiseren is en het brengt zeker uitdagingen met zich mee. Maar er zijn genoeg specialistische partijen die je daarbij kunnen helpen. Sterker nog, die denken graag met je mee en kunnen je verrassen.

4. De inzet van data en technologie

Waar de facilitaire afdelingen van corporate organisaties data en technologie al gebruiken om stappen vooruit te nemen, zet die ontwikkeling zich ook door in de industrie. Steeds meer industriële bedrijven maken gebruik van facilitaire technologische innovatie.

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van sensoren, het voorspellen van ge/verbruik (vandaag zijn er 50 mensen op de productievloer, dus ik heb 50 maaltijden nodig) en de inzet van intelligente analysemogelijkheden voor het beveiligen van een pand. Data en technologie maken je werk simpelweg makkelijker, veiliger en goedkoper.

5. De ‘war on talent’, hoe win je die?

We hadden het al eerder over de enorme druk op technisch personeel. Dat zorgt niet alleen voor een toenemende vraag naar het uitbesteden van facilitaire diensten, maar ook voor toenemende aandacht voor het binden van deze mensen aan je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat ze ook voor jou willen blijven werken?

De werkplek en de werkomstandigheden spelen daar een essentiële rol in. Hoe creëer je een werkplek waar mensen met plezier naartoe gaan? Waar ze niet klagen over slechte omstandigheden. Dat begint met iets simpels als goede koffie en een lekkere lunch.

6. Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering

Duurzaamheid is overal een thema en dus ook in de industrie. En dan hebben we het niet alleen over het zetten van stappen om te voldoen aan de klimaat- en milieu eisen vanuit de overheid om energie te besparen, CO2 te reduceren en vastgoed te verduurzamen. Maar ook aandacht voor de gezondheid en fitheid van medewerkers, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn.

Industriële bedrijven worden gepercipieerd als vervuilers, dus de roep om te voldoen op duurzaamheidsgebied wordt steeds groter. Zowel vanuit de organisatie zelf als van buitenaf.  

7. Anticiperen op ‘financial flexibility’

De laatste belangrijke ontwikkeling die speelt is het feit dat organisaties budgetten adhoc (kunnen) aanpassen. Het is niet meer zo dat ze een budget voor een jaar afgeven en dat je dat kunt besteden. Het kan zomaar zijn dat het beschikbare budget wordt teruggetrokken of dat je juist extra geld te besteden krijgt. Het is cruciaal om hierop te in te kunnen spelen.

Kortom, er is veel aan het veranderen en er gaat nog veel meer veranderen. Er zijn veel ontwikkelingen die spelen en waar je ‘iets mee moet’. Om je te helpen hier direct mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij tips gebundeld in een whitepaper. Download het whitepaper hier en zorg dat je klaar bent voor de toekomst en de organisatie laat groeien en bloeien.

HEYDAY_integrated_industrie-35
Picture of Voormalig HEYDAY'er

20-11-2018