<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

5 tips om de verhuurbaarheid van je vastgoed te verhogen.

Terug naar blog overzicht

Als investment manager van vastgoed ben je maar bezig met één ding: het maximaliseren van de marktwaarde zodat het rendement verhoogt. Om dat doel te realiseren zijn een hoge bezettingsgraad, het voorkomen van leegstand en een optimale benutting van de ruimte essentieel. Met andere woorden: je panden moeten aantrekkelijk genoeg zijn om huurders aan te trekken en te behouden. Maar huurders vinden en behouden is in de huidige tijd — waar ze steeds meer eisen en verwachten — een serieuze uitdaging. 

Samenwerken_Sfeerbeeld_16

Hier komt facility management om de hoek kijken. Want de omgeving binnen een pand is — buiten kosten en locatie — steeds meer een doorslaggevende factor in het aantrekken en behouden van huurders. En laat het creëren van een omgeving waarin mensen zich goed en veilig voelen én met een glimlach rondlopen nou net dat zijn waar mensen met een facilitaire achtergrond verstand van hebben.

Facility managers houden zich niet slechts bezig met vragen als ‘vinden huurders het hier schoon genoeg?’, maar gaan juist op zoek naar de werkelijke gebruikersbehoeften. Hoe gebruiken huurders het het gebouw waarin ze wonen of werken? Hoe ervaren ze een dag in het pand? Waar liggen hun behoeftes? En welke data hebben we nodig om nog meer inzicht te krijgen in de gebruikers om juist in te spelen op deze behoeftes?

In dit blog delen we vijf slimme tips uit de facilitaire wereld die je helpen om de verhuurbaarheid van je panden te verhogen.

Tip 1: Zorg dat de gebruikers van het pand blij en tevreden zijn

Kijk door de bril van een gebruiker naar een pand, de inrichting van het gebouw en het pakket aan beschikbare services. Dit zijn namelijk precies die elementen die een object of ruimte aantrekkelijker maken voor een huurder of gebruiker en waardoor je huurders kunt behouden. Het is ook belangrijk om deze aannames te toetsen, zodat je weet of jouw ideeën ook echt aansluiten bij de gebruiker. 

Het komt namelijk meer dan eens voor dat het service concept dat is bedacht in de praktijk onvoldoende aansluit bij wat gebruikers wensen. De vraag die altijd centraal zou moeten staan is: hoe zorg je ervoor dat er een uitstekende match is tussen het pand, de gebruikers en de omgeving en dat het van toegevoegde waarde is?

Dit kan je uiteraard op heel veel verschillende manieren (of door oplossingen te combineren) invullen. Bijvoorbeeld door:

  • Een white label concept op maat te (laten) ontwikkelen
  • De customer journey als uitgangspunt te nemen en het pand hierop in te richten
  • Community management toe te passen

 

Tip 2: Durf te experimenteren

Veel investment managers zijn gewend om met een aantal grote partijen samen te werken en vallen ook eigenlijk altijd terug op dit netwerk. Terwijl innovatieve bedrijven juist slimme oplossingen en ideeën hebben die je op een andere manier naar de invulling van het pand kunnen laten kijken en bijdragen aan de optimale beleving van panden en het verhogen van de gebruikerstevredenheid.

Ook het anders (durven) kijken naar de invulling van ruimtes is een mogelijkheid om iets nieuws uit te proberen. 

Tip 3: Creëer een single point of contact

Een klacht die veel voorkomt is dat huurders niet weten bij wie of waar ze moeten zijn om bepaalde vragen te stellen. Door één multichannel ingang te creëren, weten waar ze terecht kunnen en is er minder frustratie. De verkregen informatie kun je bovendien ook weer gebruiken voor het optimaliseren van de dienstverlening. Zo neem je niet alleen het 'kastje naar de muur'-gevoel voor huurders weg, maar kun je onder meer ook besparen op kosten en de prestaties van externe leveranciers verbeteren. 

In een relatief kort tijdsbestek zijn processen inzichtelijk te maken en breng je gemakkelijk aan het licht waar binnen een pand zaken beter, sneller, efficiënter of goedkoper zouden kunnen. Het maken van de optimale combinatie tussen mensen en digitaal is hierin in onze ogen cruciaal, waarbij bijvoorbeeld een app een uitstekend middel voor is.

Tip 4: Maak gebruik inzichtelijk

Meet met behulp van onder meer sensoren waar mensen wel én vooral ook geen gebruik van maken. Dit is waardevolle informatie voor onder meer het vormgeven en monitoren van een serviceconcept, het optimaliseren van facilitaire dienstverlening en het verhogen van het gebruiksgemak van huurders. 

Tip 5: Combineer meerdere doelgroepen in één pand

Mixed-use gebouwen zijn in opkomst en dat is niet zo gek. Door meerdere doelgroepen samen te voegen, verhoog je de dynamiek in een pand én heb je ook een grotere vijver om uit te vissen als het gaat om het zoeken naar huurders.

Kortom, er zijn voldoende mogelijkheden om de verhuurbaarheid en daarmee het rendement van je panden te verbeteren. De kern van dit alles is volgens ons het centraal zetten van de gebruikers en het pand inrichten op basis van hun wensen en behoeften. 

In dit whitepaper gaan we dieper in op deze tips en ontvang je concrete handvatten om hier morgen mee aan de slag te gaan. Download het whitepaper hier en zet de eerste stappen naar een beter verhuurbaar pand.

HEYDAY_integrated28
Picture of Voormalig HEYDAY'er

12-09-2019