<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

‘The next step’ in samenwerking voor Nationale-Nederlanden en HEYDAY Integrated.

Terug naar blog overzicht

In 2018 koos Nationale-Nederlanden voor HEYDAY Integrated als haar facilitaire partner. Nu, vijf jaar later, gaat de samenwerking de volgende fase in. En dat is maar goed ook, want de wereld heeft in de afgelopen vijf jaar zeker niet stil gestaan. HEYDAY’ers Ilse Albring en Iris Baert-Vos nemen ons mee in de nieuwe samenwerking, waarin employee engagement, health, people & planet, finance en data & digital belangrijke pijlers zijn. 

Want hoe ziet deze nieuwe samenwerking eruit? En wat betekenen de veranderingen voor de dagelijkse praktijk? Ilse Albring is als Klantmanager bij HEYDAY sinds het begin van de samenwerking eindverantwoordelijk voor Nationale-Nederlanden. Iris Baert-Vos sloot zo’n twee jaar geleden aan bij het HEYDAY-team voor de locatie Haagse Poort. Samen werken ze dagelijks aan de beste werkomgeving voor NN.


“Nationale-Nederlanden is een toonaangevende organisatie op het gebied van de werkomgeving en facility management, dat maakt het een prachtige omgeving om te werken”, vertelt Ilse. “De ambitie is om duurzame en gezonde werkomgevingen en facility services te bieden die alle medewerkers het gevoel geven dat ze er echt toe doen.”

Want dat NN duurzaamheid en circulariteit belangrijke thema’s vindt, blijkt wel als je kijkt naar hoe de kantoren en services zijn ingericht. Iris vult aan: “Nationale-Nederlanden voert hun ambitie in alles door: van het gebruikte materiaal tot de catering. De gebruikte materialen zijn 100% circulair en in onze Eventspace serveren we alles plant based.”

Nieuw organisatiemodel

Om te voldoen aan de veranderende wereld, heeft Nationale-Nederlanden in de afgelopen periode een nieuw organisatiemodel voor haar facilitaire organisatie uitgedacht. Dit nieuwe model biedt ook de basis voor de nieuwe samenwerking met HEYDAY. Waar Nationale-Nederlanden en HEYDAY voorheen zij-aan-zij optraden in de operatie, gaan de twee partijen nu een strategisch partnership aan.

“We gaan elkaar meer in onze kracht zetten en versterken. NN heeft een duidelijke visie op haar werkomgeving en facilities, wij vertalen dit in onze dienstverlening naar de praktijk. We blijven wel gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de volledige werkomgeving”, licht Ilse toe. “Door de opkomst van het hybride werken is het voor facilities belangrijk om flexibel en wendbaar te zijn, dat speelt een belangrijke rol in onze nieuwe oplossing. Daarnaast zien we dat de kantoren van Nationale-Nederlanden steeds meer de rol vervullen van ontmoetingsplek. Het facility management vanuit Nationale-Nederlanden krijgt ook een andere kijk: we treden steeds meer in verbinding met de verschillende klantgroepen.”

One FM

Als Facility Coördinator is Iris verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op locatie Haagse Poort, één van de zes kantoren van Nationale-Nederlanden. “Deze nieuwe kijk betekent natuurlijk iets voor onze serviceteams op locatie. We werkten al vanuit een ‘One FM’-gedachte, waarbij we de verschillende ketenpartners nauw met elkaar samen laten werken. In de nieuwe samenwerking gaan we hierin nog een stap verder.” Het streven is dat een medewerker van NN niet merkt dat er verschillende partijen actief zijn in hun pand én dat eventuele storingen al zijn opgelost door het serviceteam voordat iemand ze opmerkt. “Daarnaast blijven we dagelijks verbeteren en zijn we continu op zoek naar nieuwe innovaties in dienstverlening.”

Een nieuwe rol in het HEYDAY-team voor Nationale-Nederlanden is de Performance Manager. Deze professional gaat hopelijk snel starten. “Hoe het nieuwe contract er verder precies uit gaat zien, weten we nu nog niet”, geeft Ilse aan. “De komende maanden gaan we veelvuldig met elkaar om tafel. We gaan dit namelijk samen ontdekken en vormgeven. Ik vind dit heel positief: samenwerking wordt nog belangrijker in dit contract én we zoeken samen naar de contractvorm die het beste past bij onze samenwerking.”

Iris Ilse 3-1
Picture of Lisa Hagoort

13-02-2023

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY