<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

“Wat is de vraag achter de vraag?”

Terug naar blog overzicht

“Je ziet facilitair management veranderen van een ondergeschoven kindje naar een profit center met veel toegevoegde waarde. Ik vind dat een prachtige ontwikkeling.”  

Judith van Leeuwen is Business Consultant bij HEYDAY, ze helpt bestaande en nieuwe klanten met hun ontwikkeling op het gebied van facilitair management. Door corona is er steeds meer vraag naar flexibiliteit en maatwerk, iets wat Judith goed ligt. “Ik geloof in maatwerk en ga graag samen met betrokken partijen op zoek naar nieuwe ideeën of constructies om invulling te geven aan veranderende behoeften. Daar krijg ik juist energie van!”

Wat doe je als Business Consultant in Facilitair Management? 

“Als Business Consultant zoek ik bij nieuwe relaties of er kansen liggen om samen te werken. Ik probeer het gesprek aan te gaan om de diepere behoefte bij de klant te inventariseren. De vraag achter de vraag blootleggen, zodat ik effectief een voorstel kan maken. Met als hoofddoel om die klant te helpen, omzet en winst zie ik slechts als een resultaat.” 

“Daarnaast doe ik accountmanagement bij klanten die al een relatie met ons hebben. Samen met de mensen van Operatie kijken we hoe we blijven doorontwikkelen en waar eventueel een mogelijkheid van cross-selling is, altijd met de klantbehoefte centraal. Dat laatste is belangrijk, ik geloof ook niet in koud bellen. Je moet een bedrijf of organisatie kennen om echt toegevoegde waarde te kunnen leveren.”  

Hoe pak je zo’n project aan als Business Consultant? 

“We gaan eerst het gesprek aan met de klant: hoe ziet de organisatie eruit, hoe is het facilitair management nu geregeld en waar zitten de pijnpunten? Het kan bijvoorbeeld gaan om te lage medewerkerstevredenheid, maar het kan ook zijn dat er te weinig focus is op facilitair management. Maar soms willen klanten gewoon dat hun facilitair management kwalitatief wordt verbeterd, wat kan bijdragen aan het werkgeluk en kan zelfs een positief effect hebben op productiviteit, ziekteverzuim en het behoud van talent.” 

“Vervolgens gaan we samen met de klant kijken wat de doelen zijn en welke oplossingen wij kunnen bieden. Het is dus altijd maatwerk, nergens standaardpakketten. Ieder bedrijf zit er immers anders in: hoeveel willen ze zelf nog doen? Daarna leggen we een plan neer dat wordt getoetst door de klant, hun behoefte staat immers centraal. Daaruit komt een concreet voorstel en een kostenplaatje. We denken natuurlijk ook mee in besparingen, die zullen we altijd inzichtelijk maken.”  

“Vervolgens passen we het plan aan en gaan we aan de slag met een goed doordachte implementatie. De verandering raakt verschillende disciplines, dus daar moet zorgvuldig mee om worden gegaan, het facilitaire werk moet immers wel doorgaan. Er moet dus een doordachte overgang komen van de oude naar de nieuwe situatie. Ik monitor dat ook van dichtbij, ik ken de behoefte van de opdrachtgever het beste en zal dus betrokken blijven. Dan weet ik zeker dat wordt uitgevoerd wat we hebben afgesproken en kan er eventueel tussentijds worden bijgestuurd.” 

Wat is jouw persoonlijke passie? 

“Het intrigeert mij om de vinger op de zere plek van de klant te leggen, door te vragen en een oplossing te verzinnen waar mensen blij van worden, waarmee we de kern raken. Ook in mijn huidige rol bij HEYDAY vind ik dat belangrijk, we willen een partner zijn en met ons specialisme bijdragen aan grotere doelen. Dan is maatwerk heel belangrijk, ik geloof daar ook erg in. Zeker in een toekomst waarin flexibiliteit en ‘agile’ het nieuwe normaal is.”  

“Ik heb een passie voor het oplossen van vraagstukken, zeker als mijn expertise daaraan bij kan dragen. Ik heb bewust voor HEYDAY gekozen, daar bewegen ze het facilitair management van ondergeschoven kindje naar het lefgozertje in de klas die het ook eens van de andere kant wil benaderen. Bij HEYDAY zetten ze facilitair management wendbaar in, dat past precies bij mij.” 

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

HEYDAY_integrated_industrie-36
Picture of Lisa Hagoort

10-11-2020

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY