<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

"We zijn geen inkopers maar regisseurs"

Terug naar blog overzicht

“We noemen ons werk bewust niet meer ‘inkoop’, omdat dit vaak geassocieerd wordt met prijsdruk. Bij HEYDAY gaat het vooral om het regisseren van de keten, prijs is daar maar één aspect van. Je wilt de keten zo op elkaar aan laten sluiten dat deze optimaal invulling geeft aan de klantvraag. Maatwerk dus!”

Hans_Thijssen

Hans Thijssen is Manager Ketenmanagement bij HEYDAY, hij benadrukt graag de langetermijnvisie in de relaties met hun partners.

“Binnen een gezond samenwerkingsmodel doorgronden we elkaars processen en producten, wat maakt dat we gezamenlijk de meest efficiënte, innovatieve en duurzame oplossingen kunnen realiseren. Dit altijd met de klantvraag als leidend voorwerp en daarmee klanttevredenheid als belangrijke richtsnoer.  Gezien onze jarenlange ervaringen op facilitair vlak en kennis over de gehele breedte van de markt, van multinational tot startup, zijn wij in staat het gehele facilitaire pakket in te vullen.”

Hoe werken jullie samen met je partners?

“We hebben een speciaal partnershipprogramma, dat gebaseerd is op een drietal pijlers. De eerste is kennis en kunde van elkaars organisaties, producten, diensten en verdienmodellen. Naast dat we dit organiseren over de operationele as, zijn we specifiek gericht op het tijdig, over en weer, signaleren van marktkansen. Zo denken we al in een vroeg stadium na over de oplossing die het beste past bij de klantvraag. De tweede pijler richt zich op het ontsluiten van innovaties en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De derde pijler is de verankering van de samenwerking in de dagelijkse operatie en het monitoren en bijsturen daarvan. ”

“We werken in partnership met schoonmaakbedrijven, cateringbedrijven, beveiligers, technische onderhoudsbedrijven, afvaldienstverleners, noem maar op. Van oudsher sowieso met de grotere partijen in Nederland en daarnaast met flexibele innovatieve bedrijven zoals startups, zodat we onze klanten continu blijven verrassen.”

Wat doen jullie verder?

“De werkdag van de mensen in het ketenmanagement-team is heel dynamisch en vraagt om een breed kennis- en interessegebied en een grote mate van flexibiliteit. De basis hiervoor wordt gevormd door een gedegen inkoopopleiding, aangevuld met de juiste sociale en managementvaardigheden. Inhoudelijk kun je projectmatig bezig zijn met aanbestedingen, het aanhaken van de partners in bidtrajecten of het implementeren van nieuwe klantoplossingen in samenwerking met de keten. Daarnaast zijn er de dagelijkse beheersmatige activiteiten op het vlak van bijvoorbeeld contractmanagement of de dagelijkse ondersteuning van de operatie.”

Wat zie je verder aan ontwikkelingen op jullie gebied?

“Duurzaamheid wordt natuurlijk steeds belangrijker. Het is dan ook een vast aandachtspunt binnen het aanbestedingsproces tegenwoordig, waar steeds duidelijkere en striktere eisen voor gelden. Je ziet daarnaast dat (big) data, in combinatie met technologische oplossingen, steeds belangrijker wordt. We zitten als HEYDAY op een enorme schat aan data, omdat wij zelf veel informatie verzamelen en onze ketenpartners ook. Als je daarin de juiste koppelingen kunt maken gaat er een hele wereld voor je open. Ook flexibiliteit speelt een steeds grotere rol, zeker nu veel organisaties kiezen voor een hybride manier van werken.”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

HEYDAY_integrated_industrie-48-klein
Picture of Lisa Hagoort

26-06-2019

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY