<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Facilitaire trends en ontwikkelingen in de industrie in 2020.

Terug naar blog overzicht

Aan uitdagingen geen gebrek voor de facilitair manager in de industrie. Enerzijds ligt de focus op het optimaal ondersteunen van het kernproces, aan de andere kant moet je de facilitaire kosten binnen de perken houden. Tel daarbij op dat je constant moet voldoen aan alle veiligheidseisen om bedrijfsongevallen te voorkomen én alle medewerkers tevreden moet houden. 

Nu de investeringsbudgetten onder druk lijken te staan en het meest geld naar het primaire proces gaat, vraagt dat om nieuwe inzichten. Welke trends zijn er in 2020 te verwachten? In dit blog zetten we vijf belangrijke ontwikkelingen op een rijtje.

Trend 1: Toepassing van data-analyse

De inzet van data technologie gaat iets opleveren. In de procesindustrie zal dan met name ten aanzien van onderhoud veel meer gebruik gemaakt worden van data-analyse. Onderhoud is veel eenvoudiger te voorspellen, wanneer je bepaalde data op doordachte wijze analyseert. Je kunt zo stappen maken in preventief onderhoud en zo kun je voorkomen dat er bepaalde storingen optreden omdat je deze vóór bent door bijvoorbeeld vroegtijdige vervanging van luchtfilters.

Trend 2: Budgetten onder druk

Er komt meer vraag naar wend- en weerbare flexibiliteit. In de industrie wordt momenteel nauwelijks geïnvesteerd in Europese fabrieken, maar gaat het geld naar plants buiten de EU. Het weinige, beschikbare geld wordt slechts aangewend voor operationele processen en de eigen (productie) installaties. De budgetten komen daardoor flink onder druk te staan en investeringen ten aanzien van algemeen onderhoud worden naar achteren geschoven.

Voor FM-partijen liggen hier kansen, wanneer ze flexibel met geld omgaan en creatief meedenken over het toekennen van de posten. Er moet dus worden gekeken hoe er ten aanzien van die beperkte budgetten slim wordt ingekocht. Ze moeten als het ware kunnen meewaaien met de wind die waait. Een voorbeeld kan het landelijk inkopen van services zijn waardoor je geld kunt vrij maken.

Trend 3: Investeren in duurzaamheid

Er is (nog) weinig geld beschikbaar voor milieumaatregelen. Korte termijn denken voert de boventoon. De focus ligt erg op het voldoen aan de huidige normen ten aanzien van milieuwetgeving in plaats van het investeren in duurzame maatregelen die op de lange termijn renderen. We verwachten dat daarin een kentering ontstaat en er meer aandacht komt voor het voorbereiden op de wetgeving van zowel de assets als de productieomgeving.

Trend 4: Maatwerk

Door toename van de individualisering stijgt de vraag naar maatwerk binnen facilitaire diensten. Omdat er vaak geen ruimte is voor nieuwe investeringen, vraagt dat om een creatieve analyse van de huidige contracten om te zien wat daarbinnen nog mogelijk is. Als FM-partner kun je ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden zónder investeringen en passend in de huidige contracten. Je kunt daarbij afwegingen maken of iets een verstandige keuze is, ook op de lange termijn en wat de pro’s en contra’s zijn met bepaalde aanpassingen.

Trend 5: War on Talent

De War on Talent zet zich ook in de industrie onverminderd voort. Zeker omdat de vergrijzing in de procesindustrie in rap tempo toeneemt, is het van groot belang om jong talent aan je organisatie te binden. Daarnaast kun je middels je facilitaire diensten je werknemers helpen bij het ontwikkelen en handhaven van een gezonde leefstijl, zeker ook bij de oudere werknemers. Zo houd je het ziekteverzuimcijfer onder controle en aanzienlijk lager.

Kortom, er is veel aan het veranderen en er gaat nog veel meer veranderen. Er zijn veel ontwikkelingen die spelen en waar je ‘iets mee moet’. Om je te helpen hier direct mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen,hebben wij tips gebundeld in een whitepaper. Download het whitepaper hier en zorg dat je klaar bent voor de toekomst en de organisatie laat groeien en bloeien.

HEYDAY_integrated_industrie-24
Picture of Roeland van Roy

27-02-2020

Operationeel Directeur bij HEYDAY