<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Facilitaire kosten benchmarken is vaak appels met peren vergelijken.

Terug naar blog overzicht

Facilitaire kosten benchmarken is een ingewikkelde klus. Vaak zijn de diensten versnipperd, wat maakt dat facilitaire kosten niet altijd even inzichtelijk zijn. Daarnaast hanteert niet elke organisatie dezelfde kostenrubricering, waardoor het onduidelijk kan zijn hoe de kosten binnen de diensten zelf zijn onderverdeeld. Een goede benchmark begint daarom met uniforme kaders voor het vastleggen van facilitaire kosten.

Een facilitaire norm als NEN-EN 15221 biedt deze kaders, maar is soms lastig te vertalen naar de praktijk. Eén van de manieren om je facilitaire kosten te benchmarken is op basis van de jaarlijkse NFC-index. Het is een actueel en objectief ijkpunt dat tot stand komt door de input van de leden. Je kunt zo de facilitaire kosten van jouw organisatie vergelijken met de ‘BV Nederland'.

De NFC-index biedt weliswaar relevante managementinformatie voor mogelijkheden op het gebied van kostenefficiency, het is door de algemene insteek geen benchmark die is toegespitst op de specifieke omstandigheden binnen jouw organisatie. Bovendien geeft het je ook niet de handvatten die nodig zijn om jouw situatie te vergelijken met bijvoorbeeld een model waarbij alle diensten integraal zijn uitbesteed. Dat vraagt om een andere aanpak.

Facilitaire kosten benchmarken

Wanneer je je diensten bij een groot aantal verschillende leveranciers hebt belegd en daarbij een combinatie van in- en uitbesteding hanteert, wordt het opletten. Dat maakt de vergelijking van een versnipperd uitbestede situatie met een integraal uitbesteed model, een ingewikkelde, onoverzichtelijke puzzel.

In het meest ideale geval zou je in je benchmarkonderzoek niet alleen moeten onderzoeken of diensten afzonderlijk marktconform zijn, je zou ook alles bij elkaar moeten kunnen optellen om te zien wat het je kan opleveren als je over zou stappen naar bijvoorbeeld een integraal uitbestede situatie.

Aangezien je geen appels met peren kunt vergelijken, vraagt dat om een zorgvuldige, meer inhoudelijke benchmark, waarbij duidelijk onderscheid te maken is in soft services, hard services én managementkosten.

Het wél hebben van het totale inzicht in zowel de operationele- als de aansturingskosten is essentieel, maar je moet ook begrijpen wat voor impact aanpassingen in het aansturingsmodel kunnen hebben op de servicekosten. Dit samen is in onze ogen het geheim achter het realiseren van kostenbesparingen en het voordeel van een uitbestede situatie financieel inzichtelijk maken.

Integrale uitbesteding

Voor het uitvoeren van deze benchmark heb je dan wel kengetallen nodig van integrale uitbestedingsmodellen van organisaties die te vergelijken zijn met de jouwe en/of in dezelfde branche opereren. Zij beschikken over deze kengetallen en kunnen deze kosten afzetten tegen het facilitaire model van jouw organisatie.

Pas dan kun je écht appels met appels vergelijken. Door deze vergelijking vervolgens te laten analyseren door een specialistische partij die alle uitbestedingsmogelijkheden in het facilitaire werkveld kent, kun je zorgvuldig kiezen welke appel jouw organisatie het beste smaakt.


Wil jij weten wat uitbesteding jouw organisatie kan opleveren? En inzicht creëren in je facilitaire kosten zodat je beter en nauwkeuriger kunt benchmarken? Of ben je nieuwsgierig welke kostenbesparingen je voor jouw organisatie kunt realiseren? We helpen je graag bij het uitgebreid benchmarken van je totale facilitaire dienstverlening, zodat je inzichtelijk krijgt wat integraal uitbesteden je kan opleveren. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

HEYDAY_integrated_industrie-90
Picture of Monique Vossen

20-01-2022

Consultant Solutions bij HEYDAY